Sit vil bygge opp mot 4000 boliger på og ved Gløshaugen

Fortetting, nye arealer og bygging i høyden: Studentsamskipnaden ønsker opp mot 4000 studentboliger på og ved NTNUs samlede campus.

Mye skal inn på Gløshaugen når Dragvoll-miljøene blir flytter inn i NTNUs samlede campus. Sit mener fortetting og bygging i høyden i tillegg kan gi plass til en stor mengde studentboliger.
Mye skal inn på Gløshaugen når Dragvoll-miljøene blir flytter inn i NTNUs samlede campus. Sit mener fortetting og bygging i høyden i tillegg kan gi plass til en stor mengde studentboliger.
Publisert
Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim varsler en betydelig økning i studentboligøkning fremover.
Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim varsler en betydelig økning i studentboligøkning fremover.
Campusprosjektet skal sørge for en levende campus. Én måte å få til det på er å ha studentboliger på campus. Denne illustrasjonen viser hvordan det kan se ut med studentboliger i sentralbyggene på Gløshaugen.
Campusprosjektet skal sørge for en levende campus. Én måte å få til det på er å ha studentboliger på campus. Denne illustrasjonen viser hvordan det kan se ut med studentboliger i sentralbyggene på Gløshaugen.

- Vi har spilt inn til NTNU at vi ser for oss en betydelig økning i studentboligbygging framover. Slik veksten av studentmassen ser ut til å bli, ser vi for oss opp mot 4000 nye studentboliger innen 2030. Vi håper å få til en vesentlig del nær campus eller sentrum, sier Sit-direktør Audhild Kvam til UA.

Når Dragvoll-miljøene flytter til NTNUs samlede campus økes behovet for studentboliger på og ved Gløshaugen. Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ser flere løsninger for å få til dette.

Utvalg for faglig lokalisering i NTNUs campusprosjekt er skeptiske til studentboliger på campus, men Sit ser ikke på det som en begrensning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ser stort behov for studentboliger

En tidligere utredning viser at det er plass til 320 studenthybler i Sentralbyggene på Gløshaugen. Sit vil ha langt flere boliger i tilknytning til NTNUs samlede campus.

- Det er sentralbyggene som er konkretisert, men det fins andre alternativer, sier Kvam.

Hvilke tomter det eventuelt skal bygges på er ikke planlagt i detalj. Tallet på 4000 boliger inkluderer erstatning for dagens 430 studentboliger på Steinan. Sit ønsker ikke bare å bygge nytt ved Gløshaugen, men vurderer også å avvikle eksisterende studentboliger. Kvam mener beliggenheten til Steinan studentby blir mindre attraktiv etter flyttingen av Dragvoll, og at Sit må se på løsninger for disse boligene og tomtene i samråd med kommunen.

Selv om Utvalg for faglig lokalisering i NTNUs campusprosjekt mener det er lite hensiktsmessig med studentboliger på Gløshaugen, har rektor Gunnar Bovim tro på en løsning, skrev UA i denne artikkelen.

Utvalg for faglig lokalisering har nylig skissert løsninger for hvor fagmiljøene kan plasseres i NTNUs samlede campus. De anbefaler samling av humaniora og samfunnsfag sentralt på Gløshaugen. I rapporten om plasseringen sier de seg skeptiske til tanken om studentboliger på Gløshaugen. De mener fagmiljøenes behov må prioriteres og «er dessuten i tvil om det i utgangspunktet er fornuftig å blande studentboliger og faglig virksomhet på et så kompakt campusområde som Gløshaugen vil bli.»

Likevel er både utvalgsleder Berit Kjeldstad og NTNU-rektor Gunnar Bovim åpne for at fortetting kan løse problemet. Det ønsker også Sit.

Fortetting og bygging i høyden

- Vi forstår veldig godt at det er vanskelig med studentboliger i arealrammen for flytteprosjektet fra Dragvoll, og at det er viktig å prioritere faglig aktivitet. Vi må presisere at boliger på campus kommer utenfor arealrammen på 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging. Det vil også finansieres på en annen måte. Vi tror det er mulig å fortette, og også mulighet for å bygge i høyden. Vi ser flere muligheter for boliger på campus, sier Sit-direktør Audhild Kvam.

Hun peker på at Sits viktigste budskap er at studentboliger på campus er en god idé for NTNU og for å nå målene for campussamlingen.

- NTNU ønsker et urbant campus med bykvaliteter, og det er vi helt enige i. Det skal være tiltrekkende både fagmiljø og studenter. Boliger gjør at det er liv og mennesker på campus hele døgnet. Det skaper også et kundegrunnlag for restauranter, trening og andre typer tjenester man finner i en bymiljø, sier Kvam.

Sits strategi er å bygge boliger tett ved campus og bynært. Plasseringen skal også være nært knutepunkter som treningstilbud, transport, spisesteder, studentfrivillighet og kulturelle aktiviteter. Sentralbyggene på Gløshaugen har en god plassering, men studentboliger på campus er ikke avhengig av at det blir bygging akkurat der, ifølge Kvam. Det kan like gjerne være andre arealer, som ubenyttede tomter etter at NTNU har bestemt seg for hvor faglig aktivitet skal plasseres, eller kombinasjonsbygg. Sit har nemlig et tenkt konsept der nybygg på Gløshaugen kan bestå av læringsarealer og faglig aktivitet i de nedre etasjene og studentboliger i toppetasjene.

LES OGSÅ: NRK vil til Høyskolebakken
LES OGSÅ: Dette skjer med campusprosjektet i 2019

Åpen for andre eierskapsløsninger

I dag eier og administrerer Sit alle sine bygg selv. Kvam forteller at de er åpne for å se på andre alternativer. Samskipnaden utelukker ikke at det kan være aktuelt med langtidsleie av arealer eller delt eierskap for å få studentboliger på campus.

- Jeg har tro på at vi kan få til dette og samtidig sikre at det blir nok arealer til de faglige miljøene. Vi får totalt sett en bedre campus for alle om vi får studentboliger på campus. De universitetene i andre land som får forskning, næringsliv og studentliv til å fungere sammen har bomuligheter på eller i nærheten av campus. Vi har blant annet sett på løsninger for dette i Milano, og i USA er det veldig vanlig med boliger på campus, for eksempel ved MiT, sier Kvam.

LES OGSÅ: HumSam kan havne i NTNUs hovedbygning

Powered by Labrador CMS