ansettelse av ny ntnu-rektor

Bekrefter at han stiller som rektor

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap, Øyvind Weiby Gregersen, er den tredje til å si offentlig at han er aktuell for stillingen som NTNUs neste rektor. 

Øyvind Weiby Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap. bekrefter at han ønsker å rykke opp fra dekan til rektor.
Publisert Sist oppdatert

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap, Øyvind Weiby Gregersen bekrefter at han blir å finne på søkerlista til rektorstillingen ved NTNU.

- Det stemmer. Det er en kjempespennende stilling. Rektor har muligheten til å påvirke hvordan forskning og utdanning blir framover. Det gjelder da ved NTNU, men sånn sett også i hele Norge. Vi har noen enorme utfordringer som vi skal ha en stor rolle i å adressere. Norge skal i flere omstillinger framover, blant annet med tanke på det grønne skiftet, sier Gregersen om sine motivasjoner for å søke.

Søknadsfristen for rektorstillingen gikk ut natt til tirsdag. Universitetsavisa har bedt om innsyn i søkerlista, men den er foreløpig ikke offentliggjort. Typisk for denne typen stillinger kan det ta noen dager å behandle forespørsler om å unnlates fra den offentlige lista.

Solide rektorkandidater

Gregersen er nå den tredje som offentlig sier at han vil være å finne på søkerlista. De to andre kandidatene, dekan ved Fakultet for økonomi, Monica Rolfsen og konstituert rektor Tor Grande var tidlig ute rett etter nyttår med å annonsere sine kandidatur.

- Du har ikke vært like frampå som de to andre bekreftede kandidatene, hvorfor har du ventet litt lengre?

- Jeg måtte ta tiden for å tenke meg ordentlig om og diskutere med familien hva det vil innebære, svarer Gregersen.

- Hva skiller deg fra de to andre kandidatene?

- Vi er nok forskjellige på mange måter. Om vi skal se på bakgrunn så har nok Tor Grade vært mer på forskningssiden, mens jeg har vært på utdanningssiden. Jeg har sittet med ansvaret på fakultetsnivå med mye viktig operativt ansvar. Spesielt har det vært en utfordring nå med økonomisk omstilling, ettersom vi tvinges til å slanke organisasjonen, forteller Gregersen.

- Når det gjelder Monica Rolfsen så kommer jo hun også fra det samme ledelsesnivået som meg, så vår bakgrunn er sånn sett likere. Jeg tror uansett vi alle er solide kandidater, legger han til.

- Viktigere at det blir den beste enn at det blir meg

- Tenker du det er best om det blir en intern som blir rektor?

- Det er nok noen fordeler ved at man kjenner folk og kjenner organisasjonen. Samtidig finnes det nok mange som kunne gjort en strålende jobb utenfor NTNU også. Det viktigste er at NTNU ansetter den best kvalifiserte rektoren. Det synes jeg egentlig er viktigere i seg selv, enn at de spesifikt ansetter meg, sier han.

- Du har jo en sterk Gløshaugen-bakgrunn, i likhet med de fleste rektorer før deg, er det et problem at det blir litt de samme typene?

- Bakgrunnen min er fra NTNUs teknologidel. Det er også NTNUs hovedprofil, så det er ikke helt unaturlig at det kommer rektorer fra det miljøet. Jeg tror det er positivt å kjenne til hvordan både teoretisk og praktisk forskning fungerer, og at man har for eksempel erfaring med å jobbe i lab. Det er jo det mye av virksomheten her går ut på, slår Gregersen fast.

Følg UA på Facebook og Instagram.