Rektorkandidat

- Til sjuende og sist henger dette sammen med ledelseskultur

Monica Rolfsen kommer til å søke jobben som rektor. NTNU må stå opp for den frie forskningen, og for et universitet som tåler å stå i uenighet. – Vi må ha en bred samtale om hva ytringsfrihet er.

Rektorkandidat Rolfsen er opptatt av at alle tre byene hvor NTNU er tilstede må videreutvikles som campusbyer. Her er hun konferansier på Castberg-seminaret på Samfundet i Gjøvik i fjor høst.
Publisert Sist oppdatert

Rolfsen er dekan ved Fakultet for økonomi søkte på rektorjobben sist gang. Hun bekrefter overfor UA at hun kommer til å søke denne gangen også. 

- Jeg søkte jo sist, og mener oppriktig at jeg har noe å bidra med også denne gangen, sier hun.

Dekanen ved Økonomifakultetet fremhever sitt engasjement for den uavhengige forskningen.

- Jeg er opptatt av at NTNU må ha en klar og tydelig stemme i forsknings-Norge. Det er viktigere enn noen gang å stå opp for den frie forskningens egenverdi, sier hun.

Fornybar-Norge

Samtidig må Norge satse sterkere på næringsrettet forskning enn det dagens regjering legger opp til.

- Her har NTNU en viktig rolle. Under hundreårsjubileet i 2010 sa vi at NTNU bygde det moderne Norge. Framover skal vi bygge det fornybare Norge. Det gjelder både innenfor næringsliv og offentlig sektor. De behovene som Helsekommisjonen har pekt på, er et godt eksempel på det siste.

Vårt viktigste bidrag til å skape det fornybare Norge, er den kompetansen vi sender ut i samfunnet. Det er lagt ned et stort og viktig arbeid i å utrede framtidas teknologistudier og framtidas Humsam. Nå er det på tide å omsette ord til handling. Det krever ressurser og prioritering.

Det samme gjelder etter- og videreutdanning.

- Også her er det gjort godt utredningsarbeid, men nå må vi komme videre. Her har vi dessuten et klart oppdrag fra regjeringen. Jeg er langt fra enig i alle signaler derfra, men jeg mener det er opplagt at NTNU som landets største universitet, med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, har et særskilt ansvar når det gjelder nasjonens framtidige kompetansebehov.

Studentfrivilligheten i hele sin bredde er også en hjertesak for henne.

- Jeg er bekymret for studentenes psykiske helse etter de siste rapportene som har kommet. Å støtte opp om studentfrivillighet: idrett, politikk, linjeforeninger, Studentersamfundet i Trondhjem, Ålesund Studentsamfunn og Huset på Gjøvik, er et stort ansvar for NTNU.

 Campusprosjektet

Rolfsen er også opptatt av å utvikle den faglige delen av campusprosjektet.

- Jeg brenner for tverrfaglighet i praksis, for eksempel ved å legge til rette for at studenter kan ta tverrfaglige studieprogram på kryss og tvers. Det blir enklere å legge til rette for dette etter at Dragvoll-miljøet flytter til Gløshaugen.

NTNU er til stede i tre byer. Rektorkandidaten er opptatt av at alle tre må videreutvikles som campusbyer.

- Som dekan har jeg tilbrakt mye tid i Ålesund og Gjøvik, og det vil jeg fortsette med også hvis jeg blir rektor. Vi må jobbe videre med å utvikle egenarten alle tre steder, både når det gjelder studier, forskning og innovasjon.

Følg UA på Facebook og Instagram.

 Seminarer om ytringsfrihet

- Hvordan vil du jobbe for å forbedre ytringskulturen ved NTNU i en eventuell rektorjobb?

- Først ville jeg ha startet med en bred samtale om hva ytringsfrihet er, for å starte en bevisstgjøring hos oss alle sammen, for det kan forstås på mange ulike måter. Deretter ville jeg latt temaet bli en viktig del av strategiarbeidet som starter i januar, og i kommende lederutvikling. Ett av flere grep kan være seminarer med ytringsfrihet som tema.

Videre er Rolfsen tydelig på at alle ledere må tåle uenighet og diskusjon:

- Til sjuende og sist henger dette sammen med ledelseskultur. I mine ti år som leder ved NTNU, har jeg vært opptatt av å utvikle en ledelseskultur som bygger på tillit, inkludering og takhøyde. Som ledere må vi tåle uenighet og å bli motsagt. Det er jo gjennom diskusjoner og motargumenter vi utvikler ny kunnskap og innsikt, sier Monica Rolfsen.