Fakultet for naturvitenskap

Nok et fakultet fryser ansettelser:
- Mange prosjekter må nok utsettes eller droppes

Flere fakulteter ved NTNU må redusere antall ansatte fremover for å få budsjettene i balanse. NV-fakultetet har innført ansettelsesstopp fra 1. mars og ut året.

Dekan på Fakultet for naturvitenskap Øyvind Weiby Gregersen oppfordrer til samarbeid og fleksibilitet blant de ansatte etter at fakultetet innførte ansettelsesstopp 1. mars.
Publisert

For et år siden skrev Universitetsavisa om at NTNU som følge av økonomisk dårlige tider må nedbemanne kraftig i årene som kommer. Ifølge organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad kan universitetet måtte kutte rundt 70 stillinger årlig.

Forrige uke meldte både Fakultet for medisin og helsevitenskap, og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap at det går mot nedbemanning for å få orden på budsjettene for 2024.

Nå har Fakultetet for naturvitenskap (NV) innført ansettelsesstopp fra 1. mars og ut året.

- Vi får ikke årets budsjett til å gå i hop uten. Rektor krever at vi går i null, og da blir ansettelsesstopp nødvendig, sier dekan Øyvind Gregersen.

Håper ansettelsesstopp holder

Gregersen forklarer at beslutningen om ansettelsesstopp ble nødvendig etter at det viste seg å ikke være mulig å få revidert årsbudsjett til å gå i balanse uten dette tiltaket.

NV hadde i utgangspunktet kun tenkt å belage seg på naturlige avganger for å redusere tilstrekkelig antall ansatte i 2024. Forverringen av økonomien har derimot gjort at fakultetet nå er nødt til å ta i bruk hardere virkemidler.

- Det har sittet langt inne, men nå har vi ikke noe valg, sier dekanen.

Allerede utlyste stillinger vil ikke påvirkes av ansettelsesstoppen.

Det vil bli vurdert unntak til ansettelsesstoppen om det medfører at kritiske funksjoner (som kan true liv og helse eller gi store økonomiske tap) ved fakultetet bortfaller. Alle unntakene må godkjennes av dekanen.

Fakta

Unntak fra ansettelsesstopp:

  • Eksternfinansierte stillinger.
  • Rekrutteringsstillinger stipendiater/postdoktorer.
  • Allerede utlyste stillinger (publisert pr 1/3).
  • Lederstillinger (med personalansvar).

NV-dekanen forteller at fakultetet kommer til å håndheve ansettelsesstoppen strengt, og at de dermed håper på at den vil gi en god økonomisk effekt.

I bemanningsplanen for 2023-2027 skrev fakultetet at de håpte på å redusere antall ansatte på totalt 18,7 årsverk innen 2027. Av disse skulle 12,2 stillinger være vitenskapelige. Med ansettelsesstoppen forventer de en høyere reduksjon enn dette.

Vil bli belastende for de ansatte

Dekanen er ærlig om at reduksjonen i ansatte ikke vil komme uten utfordringer.

- Mange utviklingsprosjekter og oppgaver må nok utsettes eller droppes. Etterhvert som det oppstår hull i bemanningen må vi ta stilling til dem, men her er det vanskelig å forutse noe.

Gregersen er klar på at det kortsiktig kan bli nødvendig at ansatte bruker mer tid til undervisning for å dekke for uforutsette hull i bemanningen.

- Men vi skal framover redusere i både studieprogram og emner, sier han.

Reduksjonen i studieporteføljen håper dekanen at vil redusere den samlede undervisningsbelastningen ved fakultetet på lang sikt.

- På lang sikt skal vi fortsatt ha den samme balansen mellom undervisning og forskning, sier dekanen.

Han ser for seg at fakultetet hvertfall må redusere med 30 emner for at balansen mellom undervisning og forskning skal opprettholdes.

Dekan Gregersen understreker at dette er en situasjon som ingen ønsker, men at det er viktig at alle bidrar.

- Det som blir viktig framover er at vi som er ansatt skjønner at det framover blir oppgaver som må utsettes eller tas bort fordi vi kommer til å være lavere bemannet en periode, forklarer han avsluttende.

Følg UA på Facebook og Instagram.