- Alle må være forberedt på konkurranse

Anne Borg vraket Foss til fordel for Tor Grande. Grande var prodekan for forskning ved NV-fakultetet i de årene Borg satt som dekan ved samme fakultet.

Anne Borg framhever Foss' «gode strategiske kompetanse» i jobben som prorektor for forskning. - Men alle i slike lederstillinger må være forberedt på at det kan komme gode konkurrenter, poengterer NTNU-rektoren, her i styremøte fra sist vinter.
Anne Borg framhever Foss' «gode strategiske kompetanse» i jobben som prorektor for forskning. - Men alle i slike lederstillinger må være forberedt på at det kan komme gode konkurrenter, poengterer NTNU-rektoren, her i styremøte fra sist vinter.
Publisert Sist oppdatert

I dette epostintervjuet begrunner NTNU-rektoren hvorfor hun valgte en annen kandidat framfor å la Foss fortsette i stillingen som prorektor for forskning og formidling.

LES OGSÅ: Foss skuffet over at han ikke får fortsette

- Hva er begrunnelsen for at du ikke lar ham få fortsette i prorektorjobben?

- Da vi lyste ut 13 topplederstillinger på NTNU, var jeg som rektor opptatt av at utlysningene var helt reelle. Alle som sitter i både dekan- og prorektorstillingene må være forberedt på at det kan komme gode konkurrenter. Vi fikk to svært godt kvalifiserte søkere til stillingen som prorektor for forskning, hvorav Foss var den ene. Når valget falt på den andre kandidaten, er dette basert på en totalvurdering i innstillingsutvalget opp mot utlysningen, sier Borg.

- Totalvurdering

- Dere har vært kolleger som prorektorer i flere år. Hva har du sett som gjør at du foretrekker en annen person framfor Foss i denne jobben de neste fire år?

- Vi hadde som sagt to veldig godt kvalifiserte søkere, og det er totalvurderingen som gjør at valget falt på den andre kandidaten.

- Å skifte mannskap midtveis har som regel en omkostning. Likevel valgte du å bytte ut en person som sterkt ønsket å fortsette. Dette tyder på at du oppfatter forskjellen i kvalifikasjoner mellom Grande og Foss som betydelig?

- Når vi lyser ut lederstillinger på NTNU, ønsker vi den beste kandidaten. Begge søkerne er svært godt kvalifisert til stillingen. Det var en totalvurdering som til slutt gjorde at valget falt på Tor Grande.

- Da din forgjenger ansatte prorektor for forskning valgte han en person som sto i sterk opposisjon da fusjonsvedtaket ble gjort. Du velger din tidligere nestkommanderende fra NV-fakultetet. I hvilken grad tyder dette på at du helst vil ha ja-personer rundt deg?

- Jeg har ikke vært alene om denne innstillingen. Det er riktig at jeg kjenner Grande fra før, men han er innstilt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner.

Ikke bekymret for kontinuiteten

Hun vil trekke fram at Bjarne Foss var pådriver og arkitekt for NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden.

– Hans gode strategiske kompetanse var svært viktig for at NTNU fikk på plass en overordnet strategi som evner å sette retning for universitetet og som også fungerer som en viktig motivasjon i jobben for alle våre ansatte. Han har også arbeidet systematisk med å bevisstgjøre organisasjonen på hva som skal til for at NTNU skal være et forskningsuniversitet, blant annet gjennom å sette ekstra fokus og tydelige forventninger til ERC-tildelinger og eksellens i forskning. På formidlingssiden har han stått bak NTNUs festivaler og bidratt til å prøve ut nye konsepter for forskningsformidling, sier Anne Borg.

- Etter dette vil 2 av 3 prorektorer være ferske. Snart må du ansette ny organisasjonsdirektør. Selv er du relativt ny i rektorjobben. Noen vil tenke at det er for lite kontinuitet i NTNU-ledelsen etter dette?

 - Vi som sitter i dagens ledelse, har lang fartstid fra NTNU. Selv om medlemmer i rektoratet har nye posisjoner, er vi rekruttert internt. Vi er godt kjent med NTNUs kultur og kommer fra ulike fakulteter og stillinger. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal ivareta kontinuiteten i NTNU-ledelsen, skriver Anne Borg i sine svar på UAs spørsmål.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.