Ikke flertall for å berge Nesna

Bare to parti gikk inn for å stoppe nedleggelsen av Nesna da forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget diskuterte saken.

Det førte til demonstrasjoner i Nesna da det ble kjent at Nord universitet ønsket å legge ned studiestedet.
Det førte til demonstrasjoner i Nesna da det ble kjent at Nord universitet ønsket å legge ned studiestedet.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert

- Jeg er skuffet over at vi ikke har klart å få flertall i Stortinget for å berge studiestedet på Nesna, sier Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand minutter etter at forsknings- og utdanningskomiteen har avlevert sin innstilling i saken Nesnas fremtid.

Skuffet er også Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

- Vi er skuffet over at politikerne ikke tar ansvar for at det skal være kvalifiserte lærere og sykepleiere i hele landet, og at vi alle skal ha god tilgang på høyere utdanning, skriver de ei pressemelding. 

Mener regjeringen har presset fram strukturendring

«Representantforslaget om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn» ble opprinnelig fremmet av Sosialistisk Venstreparti i mai, og har vært til behandling i komiteen siden den åpne høringen i slutten av september.

- Det er en ulik oppfatning av instruksjon og autonomi i komiteen. Vi (SP og SV, journ.anm) mener regjeringen har gått utover universitetets autonomi og presset frem en strukturendring, fortsetter Strand.

I det opprinnelige forslaget pekes det på at da strukturreformen ble lagt frem i 2015, ble det understreket at ressursene skulle samles på færre institusjoner, samtidig som dette ikke skulle bidra til færre studiesteder. SV og SP mener dette bør bety at Stortinget går inn og ber regjeringen stoppe nedleggelsen.

Forslaget fra SP og SV er «Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.»

I et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker de at «Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.»

Vil sikre lærerutdanningen

Mens Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil stoppe nedleggelsen på Nesna, er Arbeiderpartiet mest interessert i å sikre et tilbud for lærerutdanningen.

«Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett», heter det i et av de to forslagene fra Ap og SP.

De foreslår også følgende: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.».

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland med markering utenfor Stortinget.
Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland med markering utenfor Stortinget.

Komiteens tilråding fremmes av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget til vedtak er dette: «Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn – vedtas ikke.

Duket for stortingsdebatt

Saken skal til endelig behandling i Stortinget tirsdag 12.november.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland håper, ifølge pressemeldinga, at også regjeringspartiene da tør å stemme for det aksjonen peker på som viktig: Konsekvensutredning, at avtaler ikke skal brytes og at det skal være like muligheter i hele Norge.

- Vi ber hele Stortinget stemme for at Helgeland skal få tilgang på kvalifiserte lærere og sykepleiere gjennom lærerutdanning på Campus Nesna og Sykepleierutdanning i Sandnessjøen, sier Lillian Mehus i Folkeaksjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS