Norsk studentorganisasjon:

Mangler kandidater til fire av seks lederverv

Seks studenter ønsker å ta over ledervervene, men tre uker før fristen for å bli vurdert av Norsk studentorganisasjons (NSO) valgkomité har ingen meldt seg til de fire resterende vervene.

Norsk studentorganisasjons landsmøte i 2018. Bildet er tatt under fjorårets lederdebatt.
Norsk studentorganisasjons landsmøte i 2018. Bildet er tatt under fjorårets lederdebatt.
Publisert Sist oppdatert

Tre studenter har meldt sitt kandidatur som leder for NSO, og tre til nestleder. Ved de fire resterende vervene i NOS ledelse er det foreløpig ingen som har meldt seg.

– Det er viktig å presisere at ingen har offentliggjort sitt kandidatur. Jeg har troa på at det vil komme et rush av kandidater når fristen for vurdering fra valgkomitéen nærmer seg, sier leder for valgkomitéen, Pål Adrian Ryen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Populært å være leder

9. mars er fristen for å få sitt kandidatur behandlet i valgkomiteen, og selve valget av kandidatene vil foregå under organisasjonens landsmøte i april. De nye kandidatene trer inn i vervene fra 1. juli og skal dermed sørge for den daglige driften av NSO i ett år.

– Dette er veldig populære verv. I fjor var det til sammen tolv kandidater til Arbeidsutvalget, men tidspunktet man melder sitt kandidatur vil være en personlig vurdering.

De resterende vervene er fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds‐ og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

– Hvorfor tror du det er kandidater kun til ledervervene?

Fakta

Faktaboks NSO

  • NSO er en partipolitisk uavhengig nasjonal interesseorganisasjon.
  • NSO representerer 30 ulike studentdemokrati
  • NSOs oppgave er å fremme og ivaretar studentenes interesser og rettigheter.
  • 4.-7. april holdes NOSs landsmøte hvor organisasjonens nye Arbeidsutvalg blir valgt.
  • Arbeidsutvalget sørger for den daglige driften av NSO.
  • Du må være student for å ta på deg et verv.
  • Vervet ved Arbeidsutvalget varer ett år, og man tar permisjon fra studiene.
Pål Adrian Ryen, nestleder i NSO
Pål Adrian Ryen, nestleder i NSO

– Jeg tror det er posisjoner man har lyst til å profilere seg mer i. Vi ser fra tidligere år at det er lederkandidatene som er tidlig ute med å melde sitt kandidatur.

Personlig vurdering

Det er flere ting som spiller inn når folk ønsker å lansere sitt kandidatur, påpeker Ryen.

– Valgkampen kan være intens og morsom, men krever energi. Det tar fokus fra andre ting i livet, så hvis man har eksamen eller prøver som kommer i nærheten av fristen er det mulig at flere venter til etter med å melde seg. Det er også en stor beslutning å ta, så dette er en vurdering folk gjør for seg selv, sier han.

Det varierer fra år til år hvor mange som stiller og når. Om landsmøtet arrangeres senere enn vanlig, kommer kandidaturene også senere. Ryen oppfordrer folk til å ta steget med å stille til valg.

– Det er gøy å stille til valg, og lærerikt. Vi i valgkomiteen har fokus på at dette skal være en hyggelig oppleves og føles trygt. Jeg har selv stilt til Arbeidsutvalget, som var en veldig fin prosess. Det er stort fokus på at kandidatene skal ha en god opplevelse.

Ryen håper det melder seg mange gode kandidater så valgkomitéen kan gjøre forberedelsene som trengs for at landsmøtet er i stand til å gjøre en velinformert beslutning.

– Om man kjenner noen som er dyktige og man mener bør stille til valg i NSO oppfordrer jeg å fortelle dem dette. At noen sa dette til meg første gang jeg stilte til valg var viktig.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.