Kolstad-saken løser seg

Tirsdag ettermiddag fikk Arnulf Kolstad en telefon fra instituttlederen ved Psykologisk institutt. Budskapet var ikke til å misforstå: Kolstad får nå de samme rettighetene som andre pensjonerte professorer.

Dermed settes det nå punktum for en sak som har bølget fram og tilbake ved NTNU siden forsommeren. Da ble det kjent at den profilerte psykologiprofessoren var nektet emeritus-status av daværende instituttleder og dekanus. I praksis betydde dette at Kolstad ikke lenger fikk tilgang på epost og bibliotektjenester, noe de fleste pensjonerte professorer får.

Avslag uten begrunnelse

- Dekan Marit Reitan og jeg har hatt samtaler med Arnulf, og vi har samrådd oss. Vi kan ikke se at det er gitt noen begrunnelse for det avslaget han fikk. I en slik sak bør man ha en begrunnelse. Dette er nå bakgrunnen for at han får de rettighetene han opprinnelig søkte om, sier instituttleder Magne Arve Flaten.

Behandle folk med respekt

- Både du og Marit Reitan ble ansatt som ledere i august og arvet denne saken av de forrige lederne: Hvordan har det vært å få en slik sak i fanget?

- Jeg ønsker ikke å gå inn på akkurat dette. Vi er opptatt av å behandle folk respektfullt og å ha en ryddig saksgang. At det ikke fantes en begrunnelse, gjorde at vi omgjorde vedtaket, sier han.

Ba om møte

Egentlig så Kolstad-saken ut til å få en lykkelig løsning for begge parter allerede i slutten av august. Da varslet Flaten at han ville vurdere saken på nytt hvis Kolstad sendte inn en ny søknad om NTNU-tilknytning. Men det så den pensjonerte psykologiprofessoren ingen grunn til. Han mente ledelsen kunne forholde seg til den opprinnelige søknaden, og enten begrunne hvorfor han fikk avslag, eller beklage måten han ble behandlet på.

Siden han mottok avslaget fra daværende dekanus Jan Morten Dyrstad før sommeren, har det plaget ham hvorfor han ikke fikk de samme rettighetene som de fleste andre professor emeriti: Hva hadde han gjort? Hvorfor fikk akkurat han et slikt avslag?

I oktober ba han derfor om å få et møte med instituttleder Flaten og dekan Reitan. Han hadde et møte med Reitan i forrige uke og et med Flaten uka før.

Oppgjør med ukultur

På møtene kom det fram at verken instituttleder eller dekan kunne finne noen begrunnelse for hvorfor han fikk avslag på søknaden om emeritus-status. Ifølge Kolstad gjentok de at han kunne sende en ny søknad og dermed få en ny behandling av saken.

Da UA intervjuet Kolstad etter møtene, holdt han fast på at det ikke var snakk om å sende inn en ny søknad.

- Jeg ønsker å ta oppgjør med en ukultur som for enhver pris skal gi inntrykk av at ledere er feilfrie. God ledelse er at lederne beklager når de gjør feil og drar lærdom av disse, sa Kolstad til UA.

Er lettet

Dermed så det ut til at denne saken ville ende i limbo, med én part som ønsket en ny søknad, og en annen som nektet å sende denne. Men tirsdagens telefonsamtale med Flaten snudde opp ned på hele saken.

I den andre enden satt Kolstad og likte det han hørte:

- Jeg er veldig glad for denne konklusjonen. Det viktigste for meg er å slippe å ha det hengende over meg at jeg har gjort noe galt. Nå er det tydelig at det ikke fantes grunnlag for en slik forskjellsbehandling, og at det ikke eksisterte noen begrunnelse i det hele tatt. Det er jeg lettet over.

Baner vei

Arnulf Kolstad tror utfallet av saken vil være til glede for alle – også NTNU.

- Prinsipielt er det nå slått fast at man skal gi en begrunnelse hvis man avviker fra regelen. En slik praksis er noe som vil komme alle til gode ved liknende saker, sier han.

Nyttig å studere

Etter dette vil 71-åringen være tilknyttet NTNU, både som professor emeritus og som student. Siden i høst har han studert Allmenn litteraturkunnskap, og har frydet seg over de greske klassikerne. I gresk litteratur har han funnet mye trøst og visdom, og fått satt sin egen sak i perspektiv.

- Det jeg baler med for tida, er småtteri sammenliknet med hva Odyssevs måtte gjennomgå, sa han da UA fulgte ham på hans første dag som student i høst.

Dessuten har han lært om ostrakisme: grekernes form for utestenging.

- Athenerne landsforviste folk de ikke likte. Og det var uttrykt eksplisitt at de som ble forvist ikke skulle få en begrunnelse. Som du skjønner, så har det ikke vært unyttig for meg å studere, humrer han.

Men nå er Arnulf Kolstad inn i varmen igjen. Så snart det praktisk lar seg gjøre, vil han få tilbake sin gamle epost-adresse og få adgang til bibliotekets tjenester igjen.

Professoren som kom inn fra kulda. NTNU gir nå Arnulf Kolstad adgang til epost og bibliotek. 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Professoren som kom inn fra kulda. NTNU gir nå Arnulf Kolstad adgang til epost og bibliotek.  Foto: Solveig Mikkelsen

Magne Arve Flaten samrådde seg med Marit Reitan (til venstre) - og fant en løsning for Kolstad. 
    
      (Foto: ntnu.no)

Magne Arve Flaten samrådde seg med Marit Reitan (til venstre) - og fant en løsning for Kolstad.  Foto: ntnu.no

Relaterte artikler

Kolstad ut i kulda

En av NTNUs mest profilerte forskere får ikke benytte universitetets goder for professorer over 70 år. Professor Arnulf Kolstad har fått avslag på sin søknad om emeritus-status.

Professoren som ble student

Etter 25 år som professor har Arnulf Kolstad blitt student igjen. UA var flue på veggen da han for første gang møtte sine nye forelesere og medstudenter.

Opprørt på Kolstads vegne

NTNU-veteranene professor Knut Holtan Sørensen og pensjonert førsteamanuensis Rune Skarstein er opprørt over NTNUs behandling av kollega Arnulf Kolstad.

Åpner døra for Kolstad

Psykologisk Institutt vil vurdere Arnulf Kolstads sak en gang til, dersom den pensjonerte professoren sender ny søknad om å få beholde tilknytningen til NTNU.

Styret vil ha klarere linjer

Styret ved NTNU slår fast at den eldre garde av professor emeriti er en ressurs for NTNU. Nå vil det ha klare retningslinjer for hvordan denne gruppen skal behandles.

Hva er det med Kolstad?

Den stridbare, nypensjonerte professor Arnulf Kolstad nektes enhver form for akademisk tilknytning til NTNU, og har søkt om opptak som student for å beholde en NTNU-epost. Hva er det ved fyren som gjør ham fortjent til en slik behandling?

Legger saken død

Arnulf Kolstad får ikke saken sin opp til ny behandling. Psykologisk institutt og SVT fastholder sin beslutning om å nekte Kolstad emeritus-status.

Reviderer seniorpolitikken

NTNU vil ha en ny gjennomgang av seniorpolitikken. Men fortsatt er det uavklart om Arnulf Kolstad får saken sin opp til ny vurdering

Emeriti utestenges -en fordel for NTNU?

Professor emeritus er en pensjonert professor som fortsatt er faglig aktiv gjennom å publisere vitenskapelige publikasjoner eller deltar i faglige debatter. Mange har fortsatt kontorplass ved NTNU.

Ser ikke behov for ny seniorpolitikk

Nye, detaljerte retningslinjer gir alle emeriti ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen full tilgang og fortsatt rett til å forske. Reglene ved NTNU åpner for stor grad av skjønn, men personalsjef Arne Hestnes ser ikke noe behov for endring.

Emeritus på egne veier

Professor emeritus Arne Espelund har akkurat sluppet sin tiende bok på eget forlag. Metallurgen går i sitt 84 år, og har fortsatt både ansattbevis, eget kontor, telefon, epost og it-hjelp ved NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Oslo:

Innfører vaktordning ved studiestart for å unngå rusforgifting

I augusthelgen i fjor med flest fadderaktiviteter i Oslo ble 65 personer behandlet for rusforgiftning. I år lanserer SiO en faddervaktordning.

Fortsatt brexit-usikkerhet for norske studenter

Det er fortsatt ikke klart hvilken betydning brexit vil få for norske studenter som vil på utveksling til Storbritannia etter nyttår.

Studentboligene i Røverdalen blir forsinket

Samskipnaden har fått på plass alt de trenger for å bygge, men byggingen av de nye studentboligene i Røverdalen starter først tidligst neste høst.

Kvidal trekker seg fra rektors ledergruppe

Plassen må vike for kjærligheten, men Kvidal fortsetter som sjef for nytt campus.