Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.
Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Sammen med en tredje iransk stipendiat fikk Kaffash og Khalaghi ved NTNUs institutt for materialteknologi nylig beskjed av Utlendingsdirektoratet (UDI) om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. UDI viser til utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

Universitetsavisa har lest begrunnelsen for et av avslagene. Der vises det til fare for nettopp dette. De tre iranerne må forlate Norge og Schengen innen 3. juni.

Mener forskningen er langt fra sensitiv

Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen.

- Vi har ikke hatt noen grunn til å tro at vi ikke skulle få innvilget søknaden, sier Khalaghi.

Han påpeker at både han og Kaffash forsker på områder de mener er langt fra sensitive. Khalaghi jobber med reduksjon av CO2-utslipp innen aluminiumsproduksjon, mens Kaffash jobber med tilsvarende felt innen ferromanganproduksjon.

- Dette er miljøvennlig teknologi. Jeg kan ikke forstå hva som er sensitivt med det. Dessuten finnes og brukes teknologien vi forsker på allerede i Iran. I tillegg blir alt vi gjør offentliggjort, så hvem som helst har tilgang på det. Da har det ingen relevans om det er en iraner eller en nordmann som gjør det, sier Khalaghi.

Sa fra seg PhD-stilling i Iran

Både han og Kaffash har skaffet seg leiligheter, åpnet bankkontoer og i det hele tatt brukt mye tid og krefter på å finne seg til rette i Norge.

- Jeg sa fra meg en PhD-stilling i Iran for muligheten på NTNU, og solgte alt jeg eide. UDI leker med fremtiden vår når de plutselig tar fra oss muligheten til å fullføre stipendiatstillingene, sier Kaffash.

- Det hadde vært bedre om vi hadde fått avslag med en gang eller etter kortere tid. Tiden og ressursene vi har brukt nå, får vi aldri tilbake, legger Khalaghi til.

De to iranerne forteller at de søkte om oppholdstillatelse i henholdsvis oktober og september. De fikk beskjed om at de ville få svar innen tre måneder. Svaret kom i mai.

Dette har også NTNU-rektor Gunnar Bovim reagert på.

LES OGSÅ: Mahdi Ghane reiser til Iran
LES OGSÅ: NTNU vil diskutere iranere med sin eier

Får støtte

Rektoren mener en avslutning av PhD-studiet gir store problemer for forskningsprosjektene stipendiatene arbeider i, samt at det er en personlig belastning for PhD-studentene. Videre mener Bovim at dette også har en negativ innvirkning på NTNUs forpliktelser som følge av inngåtte avtaler.

Det er ikke første gang iranske stipendiater får avslag på midlertidig oppholdstillatelse. Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane avslag i slutten av februar.

- For Norge som kunnskapsnasjon og NTNU som et universitet med høye internasjonale ambisjoner, er det svært uheldig at det tar så lang tid å behandle søknader om oppholdstillatelse. Norske universiteter er i hard konkurranse om de beste kandidatene fra hele verden, og taper i konkurransen mot land som har mer effektiv saksbehandling. Dette rammer norsk forskning, universitetenes muligheter til å hevde seg internasjonalt, og vårt ry som attraktive samarbeidspartnere, skrev Bovim i sin blogg tidligere denne uken.


LES OGSÅ: Veileder reagerer på UDI-avslag
LES OGSÅ: Fortvilet stipendiat fra Iran kastes ut

- Vi er bare vanlige mennesker

Bovim har sendt bred til UDI der han ber om forklaring på hvorfor saksbehandlingstiden er lang. Han påpeker at NTNU tidligere har uttrykt bekymring rundt problemstilingen, men at lite har skjedd. Ifølge Bovim har han etterspurt svar på hva som må gjøres for å bedre forholdene.

Khalaghi og Kaffash opplever at de har bred støtte blant kolleger og venner, og har håp om at en anke på UDIs vedtak skal føre frem.

I mellomtiden kan de verken jobbe eller få betalt.

- Jeg vet ikke hvor lenge vi kan vente på å eventuelt få omgjort vedtaket. Norge er et dyrt land, sier Khalaghi før han kommer med et hjertesukk:

- Årsaken til at vi kommer til Norge er at NTNU er et vel ansett universitet med gode lønninger. Norge er kjent for ytringsfrihet og like muligheter. Vi blir diskriminert bare fordi vi er født i Iran. Dette ødelegger bildet av Norge, sier han.

I mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

I mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

Gunnar Bovim mener NTNU står i fare for å tape kampen om de beste hodene på grunn av at det tar så lang tid å behandle søknader om oppholdstillatelse 

Gunnar Bovim mener NTNU står i fare for å tape kampen om de beste hodene på grunn av at det tar så lang tid å behandle søknader om oppholdstillatelse 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Relaterte artikler

NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Har tillit til PST

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Forpliktet til sanksjoner

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.

Disse fagfeltene alarmerer PST

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Nå har han reist

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.