- Oppsiktsvekkende fraskriving av ansvar

- Hvis ikke regjeringa griper inn overfor Nord universitet, vil flere komme etter. Vi vil få en bølge av studiesteder som blir lagt ned, advarte stortingsrepresentant Marit Arnstad på Stortingets talerstol tirsdag.
Sentralisering, nedlegging av studiesteder og konsekvensene av Regjeringas strukturreform ble diskutert i Stortinget tirsdag. SPs Marit Arnstad mente at viktige spørsmål aldri ble drøftet forut for alle fusjonene, blant annet om hvorvidt høyskoleoppdraget skulle bestå, eller om høyskolene hadde særlige kvaliteter som burde bevares og videreutvikles. 
        
            (Foto: Skjermdump Stortinget)

Sentralisering, nedlegging av studiesteder og konsekvensene av Regjeringas strukturreform ble diskutert i Stortinget tirsdag. SPs Marit Arnstad mente at viktige spørsmål aldri ble drøftet forut for alle fusjonene, blant annet om hvorvidt høyskoleoppdraget skulle bestå, eller om høyskolene hadde særlige kvaliteter som burde bevares og videreutvikles.  Foto: Skjermdump Stortinget

På forhånd hadde Sp-representanten levert inn en interpellasjon til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø der hun spurte:

«Hvordan vil regjeringen sørge for at kortere utdanninger tilpasset regionale behov blir videreført, og at ingen studiesteder ved de nye universitetene blir nedlagt uten en forutgående behandling i Stortinget?»

- Fravær av viktig debatt

Foranledningen var forslaget fra rektoren ved Nord universitet, som innebærer nedlegging av en rekke studiesteder, blant annet Nesna og Namsos.

Arnstad mente at viktige spørsmål aldri ble drøftet forut for alle fusjonene, blant annet om hvorvidt høyskoleoppdraget skulle bestå, eller om høyskolene hadde særlige kvaliteter som burde bevares og videreutvikles. Fraværet av en slik debatt var påfallende, sa hun.

- Det tror jeg skyldes at stortingsflertallet den gangen ønsket å la sektoren gjøre jobben for regjeringa. Det å ikke ta et politisk ansvar var nærmest et mål.

- Utydelige signaler

Arnstad var av den oppfatning at det som nå skjer ved Nord universitet, er at de prøver å bøte på manglende finansiering og stramme tellekanter ved å legge ned og sentralisere. Dersom regjeringa ikke griper inn overfor Nord universitet, vil flere komme etter. Ett eksempel hun trakk fram var Universitetet i Sørøst-Norge. Det ble sagt mange fine ord om samfunnsoppdraget, mente hun. Derfor var det oppsiktsvekkende at rektor ved Nord universitet fraskriver seg alt ansvaret for samfunnet rundt seg, sa hun.

- I den siste tida har statsråden skiftet strategi. I brevet fra henne skal nå universitetet ta hensyn til de regionale behovene. Regjeringa velger av- og på-knappen i slike spørsmål og gjør det vanskelig for institusjonene å manøvrere, mente hun.

- Sløsing

Videre argumenterte hun for at sentraliseringsframstøtene var et meningsløst sløseri. Både på Steinkjer og Nesna er det inngått tiårige leieavtaler. På Steinkjer står innovasjonscampen snart ferdig, som Nord ikke vil bruke. Først skal de betale leie for lokaler de ikke vil bruke, og så bekoste nye bygg på sentraliserte campuser.

- En ren sløsing med penger, slo hun fast.

- Må forberedes på framtida

Iselin Nybø svarte at uansett hvor utdanningene tilbys, må de være forankret i solide fagmiljøer og med faglig kvalitet. En del studiesteder har strevd med å tiltrekke seg flere studenter og ansatte. En slik utvikling kan bli forsterket i årene framover. For å møte utviklingen må derfor studiestedene tilby utdanning der det er størst behov og etterspørsel. Samtidig understreket Nybø at studiestedene skal bidra til regional utvikling også.

- Det er styrets ansvar å bestemme hvilke studiesteder en institusjon skal ha og hva som skal tilbys hvor. At mange engasjerer seg, er bra. Styrene kan vurdere innspillene som kommer, men til syvende og sist er det de som kjenner behovene og vet best, argumenterte hun.

- Jeg styrer

Det må være mulig å tenke to tanker samtidig, mente statsråden: Være best mulig, men samtidig klare å levere kandidater som næringslivet etterspør.

- I brevet skrev jeg at et sterkt universitet med tilstedeværelse nord i Trøndelag og i Nord-Norge er viktig. Departementet følger i tillegg dette opp med utviklingsavtalen og styringsdialogen for øvrig. Dette er en del av min styring. Institusjonene må ta gode vurderinger og ha kontakt med omgivelsene, både før og etter at vedtak er fattet. Slik kan de på best mulig måte møte de regionale og nasjonale behovene, sa hun.

- Har tillit til styret

Arnstad var ikke fornøyd med svaret:

- Statsråden trår vannet og venter på hva styret gjør. Det er ikke slik at regjeringa er helt maktesløs, styret kan bli skiftet ut, de eksterne medlemmene kan erstattes. Det går an å komme med føringer om at studiesteder skal opprettholdes. Mot slutten av juni vil vi se hva realitetene blir, sa hun.

Nybø overtok talerstolen på nytt og sa:

- Jeg opplever rektors forslag som at det litt for ensidig legges vekt på den delen av oppdraget som handler om å styrke kvaliteten. Den andre delen, å levere gode kandidater til arbeidslivet og næringslivet, er også viktig. Vi har et godt styre. Jeg har tillit til det. De skal se på helheten før de tar en beslutning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.