Ønsker flere desentraliserte og rullerende studieplasser

Regjeringen vil i budsjettet for 2020 bruke 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser i distriktene – også der det ikke er campus.

- Vi ønsker å gi mulighet til å opprette studietilbud også der det ikke er campus, sier statsråd Iselin Nybø.
Publisert Sist oppdatert

Studieplassene skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Det er snakk om en ny ordning der universitetene og høyskolene kan søke om å få bruke studieplassene til fleksible og desentraliserte studietilbud, for å dekke skiftende kompetansebehov i distriktene.

– Regjeringen ønsker at folk skal kunne ta utdanningen sin nært der de bor. Dette tiltaket gir oss muligheter til å opprette studietilbud også der det ikke er campus. Det er viktig for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene. Særlig voksne studenter med familie og andre forpliktelser kan finne det vanskelig å reise til en universitetsby for å få formell kompetanse gjennom høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Tidligere i år satte regjeringen av 30 millioner kroner til at universiteter og høyskoler kan søke om støtte for å utvikle og drifte denne typen fleksible utdanningstilbud. I statsbudsjettet for 2020 foreslås det altså at satsingen også omfatter studieplasser.

– Når jeg har reist landet rundt for å få innspill til ny distriktspolitikk, snakker alle bedrifter om viktigheten av å få tak i riktig kompetanse. For at distriktene skal fortsette å hevde seg i årene som kommer, er det helt avgjørende å få på plass desentralisert utdanning, slik at bedrifter og kommuner får den kompetanse de trenger, sier kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H).