NTNUs styre:

Sa ja til faglighet og nei til management

- Vi må passe oss for å gjøre om akademiske stillinger til managementstillinger, advarte styremedlem Aksel Tjora.

Aksel Tjora og de andre ansattrepresentantene fikk gehør for hva som bør være et ufravikelig krav. Torsdagens styremøte var digitalt. (Arkivfoto)
Aksel Tjora og de andre ansattrepresentantene fikk gehør for hva som bør være et ufravikelig krav. Torsdagens styremøte var digitalt. (Arkivfoto)
Publisert Sist oppdatert

Budskapet fra NTNUs styremøte torsdag var entydig: Det må være et absolutt krav i utlysningsteksten at de nye instituttlederne har vitenskapelig førstekompetanse.

Og slik blir det.

- Jeg takker for gode innspill. Hovedsignalet er altså at kravet om førstekompetanse er ufravikelig, konkluderte organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Som Universitetsavisa tidligere har omtalt, var det et ønske fra NTNUs ledelse å åpne opp for at instituttledere uten slik kompetanse kan tilsettes. I alt 55 instituttledere skal ansettes i første halvdel av 2021.

To institutter har strevd med å rekruttere ledere på dette nivået: Institutt for bioingeniørfag i Trondheim og Institutt for biologiske fag i Ålesund. Der er det instituttledere uten vitenskapelig kompetanse.

- Har vi ikke et absolutt krav her, kan en søker med førstekompetanse plasseres lavere enn søkeren uten slik kompetanse. Outputen vår er utdanning, vi er akademikere. Hvis den ikke skal telle hos oss, hvor forventer vi at den da skal telle? Det må være et ufravikelig krav, som kan fravikes ved enkelttilfeller, men vi må ikke undergrave vår egen posisjon, sa Kristin Melum Eide.

De andre ansattrepresentantene var skjønt enige:

- Instituttleder vil være den som står som forskningsleder overfor Forskningsrådet. Da vil det være veldig rart hvis leder ikke har førstekompetanse. Det bør stilles som krav, sa Aksel Tjora.

Det handler om å gi lederne legitimitet innad og utad, mente Tim Torvatn.

- Du må kunne noe om forskning. En som har forsket, har også en viss innsikt i hva universitetene står for og har jobbet der faglig selv. Da har de erfaring.

Kjersti Møller pekte på NTNUs utviklingsplan, som også ble diskutert på styremøtet. Der stilles det krav om høyt internasjonalt nivå. Det innebærer målrettet arbeid med rekruttering og kompetanse- og karriereutvikling.

- Det taler for krav om førstekompetanse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ikke krav om personalledelse

Ved tidligere ansettelsesrunder har det vært uenighet om ledererfaring bør være et ufravikelig kvalifikasjonskrav. Denne gangen vil dette punktet bli stående som et slikt krav i utlysningstekstene. Munkeby refererte videre fra et møte med fagforeningene, som ønsket at erfaring med personalledelse ikke skal være et absolutt krav, men plasseres inn under ønskede kvalifikasjoner.

- Helt enig. Vi skal passe oss for å gjøre om akademiske stillinger til managementstillinger. Det er det faglige som er viktig. La alt av management havne ned på lista over ønskede kvalifikasjoner, det som er faglig må være et absolutt krav, insisterte Aksel Tjora.

Også her var enigheten stor. Den felles utlysningsteksten vil da kreve vitenskapelig førstekompetanse for instituttlederne og ha erfaring med personalledelse som en ønsket kvalifikasjon.

- Absolutt krav, men kan fravikes i det enkelte tilfellet dersom det viser seg at det ikke kommer søkere, oppsummerte Ida Munkeby.

De 55 lederstillingene er på åremål for fire år med mulighet for to nye fireårsperioder. Felles søknadsfrist for instituttlederstillingene er 24. januar 2021 og målet er at de skal starte lederjobben fra august.

Powered by Labrador CMS