Det skal være trygt for alle å ta eksamen

Alle fagmiljø jobber nå på spreng med å endre vurderingsform til hjemmeeksamen der det er mulig, skriver prorektor Marit Reitan.

Publisert Sist oppdatert

Vi ser og anerkjenner bekymringene hos studenter og ansatte knyttet høstens eksamener. Antall skoleeksamener er allerede redusert betydelig og flere fag er under vurdering. Vi jobber intensivt med flere tiltak for å kunne avvikle eksamen best mulig, i lys av risiko, smitteutbrudd og smittevernregler. En ting er sikkert: Det vil være trygt å ta eksamen for alle våre studenter! 

Det er Folkehelseinstituttet og kommunene som setter smittevernreglene NTNU må følge. Når disse utvikles og endres, må vi følge etter og justere våre gjeldende retningslinjer. Smitteutbrudd og risiko som ligger til grunn for smittevernreglene er i kontinuerlig endring, og skaper uforutsigbarhet for alle organisasjoner, også for NTNU. Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende gjennomføringen av eksamen.

Hjemmeeksamen

Alle fagmiljø jobber nå på spreng med å endre vurderingsform til hjemmeeksamen der det er mulig med tanke på faglig kvalitet og praktisk gjennomføring, etter oppfordring fra prorektor for utdanning. Fagmiljøene har frist til 1.11, men vi ser allerede nå at antall skoleeksamener har gått betydelig ned. Emnebeskrivelsene på nett oppdateres fortløpende med vurderingsform, for å gi studentene informasjon så raskt som mulig.

Sikker skoleeksamen

I enkelte emner kan vurderingsformen bli stående som skoleeksamen, av ulike tungtveiende faglige grunner. I disse tilfellene skal vi skape en eksamenssituasjon som blir trygg for alle studenter – fra a til å: Fra transport til eksamenslokalet – via inngangssituasjonen – under selve eksamen og ut av eksamensområdet. I kommunene er vi i løpende dialog med kommuneoverlegen om aktuelle tiltak for eksempel om avstand, ferdsel inn og ut av lokalet, ventilering, hygieneforhold ol. Vi planlegger også et trygt busstilbud sammen med AtB. Vi har fått nye signaler fra kommunene når det gjelder smittevernregler og vi vil ha en oversikt over hva dette innebærer for kapasitet på skoleeksamen, i starten av neste uke.

Hvis forholdene på noe vis vurderes å være utrygge på våre campuser mot slutten av semesteret, eller det kommer nasjonale eller lokale restriksjoner, så er plan B å gjennomføre bare hjemme-eksamener så langt det er praktisk mulig.

Får ny eksamen

For dem som ikke kan ta eksamen som planlagt, som følge av covid-19, vil det komme nye muligheter så raskt som mulig. For skoleeksamener som blir avlyst på grunn av nedstenging av eksamenslokaler, vil vi arrangere en ny ordinær eksamen fortrinnsvis første uken i januar. Vi vurderer også om det er praktisk mulig å arrangere ekstra utsatt eksamen tidligere enn juni og august, som er de ordinære alternativene for de som er i karantene eller syke under ordinær eksamen. Dette vil vi informere om så snart vi har det klart. Studenter som er i risikogrupper, vil få tilrettelagt eksamen.

Sikkerhet først og fremst

Det skal gjennomføres ca 3 960 eksamener ved NTNU i høst. Behovene, forventningene og ønskene blant våre ca 42000 studenter er mange og ulike. Det er heller ikke til å komme unna at Covid-19 pandemien får konsekvenser også for oss på NTNU og i eksamenssammenheng. Det er vårt ansvar å gjennomføre eksamen på en trygg måte og vi setter sikkerheten og helsa først. Deretter kommer de faglige hensynene. Det kan dere stole på. Ta vare på hverandre og stå på.

Powered by Labrador CMS