Høyere musikkutdanning:

Nesten ingen kvinner utdanner seg på bass, gitar og trommer

Både ved UiO, NTNU, UiS og UiA er antallet kvinnelige søkere minimalt. Kvinner søker seg ikke til de tradisjonelle «gutteinstrumentene».
På et eller annet tidspunkt velger jenter bort disse instrumentene og overlater dem til gutta.  
        
            (Foto: Adam Jones/Rock&Roll Hall of Fame and Museum, Cleveland.)

På et eller annet tidspunkt velger jenter bort disse instrumentene og overlater dem til gutta.   Foto: Adam Jones/Rock&Roll Hall of Fame and Museum, Cleveland.

UA har bedt om å få de mest oppdaterte søkertallene for en rekke høyere musikkutdanninger i Norge. Tendensen er den samme overalt: Det er fortsatt menn som ønsker å utdanne seg til gitarister, bassister eller trommeslagere. Ved Universitetet i Agder har de for eksempel aldri hatt en kvinnelig gitarist som student.

LES OGSÅ: Tre musikkelskere røper hvem som er deres favorittgitarister blant kvinnene
LES OGSÅ:
Tar grep for å endre den totale mannsdominansen

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UiO - én kvinne

På musikkvitenskap bachelor ved Universitetet i Oslo var det i fjor 40 søkere på gitar, men ikke én eneste kvinne. Det var åtte søkere på bass, kun menn. Og det var 17 søkere på trommer. Her var det én kvinne som søkte.

Disse tallene fra UiO baserer seg på oppmøte til opptaksprøven. Instituttet bemerker at alle bassistene i oversikten er el-bassister (enkelte spiller kontrabass i tillegg), og alle gitaristene som er tatt med spiller el-gitar og/eller spiller rock. pop, jazz eller liknende sjangre. I tillegg til de ovenstående har instituttet hatt 2 kvinnelige søkere på klassisk gitar, av totalt 4 søkere.

2018 ble et minnerikt år for dette bachelorprogrammet med en kvinnelig søker på trommer. Verken på bass, gitar eller trommer de to foregående årene var det kvinnelige søkere.

NTNU - én kvinne

NTNU kan ikke skryte på seg bedre tall. Ved Institutt for musikk er det i år ingen av de 18 søkerne på gitar som er kvinner. Ingen av de 14 søkerne på bass heller. Kanskje er det et snarlig gjennombrudd på trommer? Også her var det én kvinnelig søker blant de 27 trommeslagerne.

UiS - to kvinner

Ved Universitetet i Stavanger får vi opplyst at Fakultet for utøvende kunstfag hadde en kvinnelig søker på gitar og en på trommer. Ingen kvinner søkte på bass.

UiA - seks kvinner

Ved Institutt for rytmisk musikk på Universitetet i Agder er det i år 48 søkere på gitar. En av dem er kvinne og hun møtte til opptaksprøve.

På bass er det tre kvinner som har søkt av totalt 18 søkere, og alle møtte til opptaksprøve. På trommer er det to kvinner blant 37 søkere, og en av dem møtte til opptaksprøve.

Universitetsavisa har også bedt om opptakstall fra Norges musikkhøgskole, men de svarte at de ikke hadde tid til å finne fram tallene. Etter det vi kjenner til, er kjønnsfordelinga i søkermassen den samme.

Møter mannlige instrumentlærere

Antallet søkere er én ting. Ikke alle går videre etter en opptaksprøve. Dermed ville bildet blitt enda svartere hvis vi skulle sett på antall studenter på de forskjellige utdanningsstedene.

- Innefor rytmisk musikk har vi aldri hatt en kvinnelig gitarist som student, sier universitetslektor Hilde Norbakken ved Universietet i Agder (se egen sak).

De få kvinnene som brøyter vei og kommer inn på gitar, bass eller trommer, møter i stor grad også mannlige ansatte. Det er forsvinnende få kvinner som jobber som instrumentlærere. Det fikk musiker Ellen Andrea Wang til å komme med følgende hjertesukk på Facebook i fjor vinter:

«Det finnes ikke én fast ansatt kvinnelig instrumentlærer i jazz/improvisasjon på bachelor/masternivå i Norge»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kristian Steinnes flyttes tilbake til historikerne

Professor Kristian Steinnes blir tilknyttet institutt Y i det oppsplittede Institutt for historiske studier.

Nord kan miste universitetsstatus

En sakkyndig komité har konkludert med at et doktorgradsprogram ved Nord universitet ikke oppfyller kravene. Konsekvensen kan bli at Nord universitet mister statusen som universitet.

Ytring:

Mens vi venter på campus – og ny rektor

Tidligere ansattrepresentant i NTNUs styre, Helge Holden, forsøker i et innlegg i Universitetsavisa 15.11 å forsvare beslutningen som han var med på, om å samle NTNU Trondheim på Gløshaugen. Argumentene hans er lite overbevisende, skriver professor Knut H. Sørensen i denne ytringen.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.