Statsbudsjettet:

Vil fjerne åtte-årsgrense for studiestøtte

I sitt forslag til statsbudsjett ønsker regjeringen å endre hvor lenge mann har rett på stipend.
Stipendet skal ikke bare bevares, men utvides, foreslår regjeringen. Bildet er fra demonsrtrasjoner for to år siden, da samme regjering innstilte på innskrenkninger i stipendordningen. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Stipendet skal ikke bare bevares, men utvides, foreslår regjeringen. Bildet er fra demonsrtrasjoner for to år siden, da samme regjering innstilte på innskrenkninger i stipendordningen.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det frem at Kunnskapsdepartementet ønsker å gå bort fra den nåværende grensen som sier at en har rett på studielån og -stipend i til sammen åtte år.

I stedet foreslår Kunnskapsdepartementet at en skal gå over til en tidsramme basert på studiepoeng, slik at lån og stipend kan tas ut over lengre tid enn åtte år for de som studerer på deltid.

- I utgangspunktet synes vi dette er en positiv endring. Det kommer nok ikke til å bety så mye for heltidsstudentene i det store og hele, men jeg håper det vil hjelpe noen, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

Årsaken til den foreslåtte endringen er at regjeringen mener dagens ordning gjør terskelen høyere for personer som trenger lån og stipend til videreutdanning.

- I tillegg kan det jo dukke opp ting underveis også for de som i utgangspunktet studerer på heltid som gjør at åtteårs-grensen blir problematisk. Det viktigste for oss er at alle har lik rett til utdanning uten å måtte være avhengige av jobb ved siden av eller støtte fra foreldre. Hvis dette er et lite tiltak som kan hjelpe på det så er vi positive, sier Trohjell.

Det forelsåtte tiltaket vil ha en utviklingskostnad på 2,6 millioner neste år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.

NTNU vs Eikrem:

NTNU engasjerte to advokatbyråer

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med prosessen mot Øyvind Eikrem.