Macchiarini-skandalen:

Tidligere KI-rektor mener seg utpekt som syndebukk

Eks-rektor Harriet Wallberg gjorde opptak av nåværende rektor Ole Petter Ottersen hvor han innrømmer feil i rapport som gir henne skyld for Macchiarini-ansettelse: Ottersen vil ikke si det offentlig fordi det «kan misforstås i samfunnet.»
Harriet Wallberg er tidligere rektor ved Karolinska Institutet. Wallberg mener hun ble utpekt som syndebukk av Heckscher-utvalget. 
    
      (Foto: TT-Nyhetsbyrån)

Harriet Wallberg er tidligere rektor ved Karolinska Institutet. Wallberg mener hun ble utpekt som syndebukk av Heckscher-utvalget.  Foto: TT-Nyhetsbyrån

Det er Ekot i Sveriges Radio (SR) som melder dette i dag.

Wallberg var rektor på Karolinska Institutet (KI) da skandalekirurgen Paolo Macchiarini ble ansatt. Hun hadde avgått i lang tid før han ble avslørt og sparket, men måtte likevel avgå fra sin daværende stilling som universitetskansler. Universitetskanslerembetet er øverste statlige tilsynsorgan for svenske universiteter og høgskoler, og omfatter Nokuts funksjon i Norge.

LES OGSÅ: Karismatisk forsker har satt KI i kattepine

LES OGSÅ: En katastrofe for både KI og Nobelkomiteen

Ole Petter Ottersen gikk fra stillingen som rektor ved UiO og tiltrådte som rektor ved KI i august 2017. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Ole Petter Ottersen gikk fra stillingen som rektor ved UiO og tiltrådte som rektor ved KI i august 2017.  Foto: Tore Oksholen

 

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Får støtte fra tidligere prorektor

Det var en utredning under ledelse av tidligere svensk rikspolitisjef Sten Heckscher som satte fokus på Wallbergs rolle under rekrutteringen av Macchiarini. Wallberg gjentok i et intervju på Sveriges Radio mandag morgen sin reaksjon på kritikken fra utredningen: At det var først på et langt senere tidpunkt at Macchiarinis juks kom fram i dagen, og da hadde hun allerede avgått som rektor.

Wallberg kommer ut med en bok tirsdag, sammen med forfatter Kristina Appelqvist, hvor nye opplysninger blir lagt fram. I boka hevdes det at Heckchers utredning ble designet slik at skylden skulle falle på henne.

Wallbergs versjon får støtte fra tidligere prorektor Anders Ekbom, som sier til SR at Heckschers utredning inneholder en rad feil. Blant annet overdrives kontakten mellom Macchiarini og Wallstrøm, hevder Ekbom.

Ottersen: - Klar over feil i rapport

Wallberg har gjort flere opptak av samtaler med nåværende KI-rektor Ole Petter Ottersen. Disse samtalene ble spilt av i SR mandag morgen. I opptakene sier han at han er klar over at det fins feil i Heckschers rapport, men at KI ikke selv kan gå ut og påpeke feilen, fordi det vil «bli misforstått i samfunnet.»

Ottersen avslutter med å si at det eneste etisk riktige å gjøre, er å, når feilen er dokumentert og saken kommer opp igjen, å påpeke at rapporten baseres på feilaktige påstander.

SR har forsøkt å få intervju med KI-rektoren. Ottersen er kjent med at opptakene fins, ifølge SR, men avslår likevel å stille til intervju. Han viser til at han først må lese boka. Heller ikke Sten Heckscher vil la seg intervjue.

Universitetsavisa har også søkt Ottersen, men ikke fått svar.

Macchiarinis forskningsfusk
Paolo Macchiarini 
    
      (Foto: Karolinska Institutet)

Paolo Macchiarini  Foto: Karolinska Institutet

 • 2010: Kirurgen Paolo Macchiarini rekrutteres til Karolinska Institutet, KI. Stillingen som gjesteprofessor der ble kombinert med en stilling ved Karolinska Universitetssykehuset.
 • Her drev han forskning og undervisning, mens opreasjonene ble gjort ved universitetssykehuset. Ved kirurgens inngrep ble deler av pasientenes luftrør byttet ut med plastrør som ble dekket med stamceller fra pasienten. Tre slike operasjoner ble utført i Sverige. To av pasientene døde siden mens den tredje er permanent tilkoplet respirator.
 • 2014, juni: Fire leger anmelder Macchiarini for å ha forfalsket forskningsresultater.
 • 2015, juni: En ekstern utreder, Bengt Gerdin fra Uppsala universitet, kommer fram til Macchiarini har gjort seg skyldig i flere tilfeller av forskningsfusk.
 • 2016, 9. februar: En ekstern utredning, ledet av tidligere rikspolitisjef Sten Heckscher etableres for å utrede Macchiarini-skandalen.
 • 2016, 13. februar: KIs rektor Anders Hamsten skriver en selvkritisk ytring på DN debatt hvor han medgir å ha begått en «nærmest total feilvurdering» av tilfellet Macchiarini, og varslet samtidig sin avgang.
 • 2016, 5. september: Tidligere KI-rektor Harriet Wallberg, tvinges til å trekke seg fra stillingen som universitetskansler, med bakfgrunn i at hun var rektor da Macchiarini ble ansatt.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.