Kina slår ned på akademisk frihet:

Borg: - Tror på samarbeid og dialog

- Akademisk frihet er avgjørende premiss for ethvert universitet, sier NTNU-rektor Anne Borg. Hun fortsetter: - Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål om akademisk frihet.

Akademisk frihet ikke lenger en verdi? Studenter ved Fudan-universitetet i Shanghai på vei til forelesning. Underviserne deres må holde seg oppdatert på hva de får lov til å undervise dem om. Bildet ble tatt i forbindelse med den norske UH-delegasjonens besøk ved Fudan i fjor vår.
Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert med intervju med Iselin Nybø.)

Universitetsavisa har bedt NTNU-rektor Anne Borg om kommentar til kinesiske myndigheters nye innskrenkninger i akademisk frihet ved blant annet Fudan-universitetet. Vi spurte om det vil få følger for de relasjonene man måtte ha til Fudan, videre om det kan tenkes at slik aktiv reduksjon av ytringsfrihet får konsekvenser for NTNUs samarbeidsrelasjoner med kinesiske universiteter.

Borg svarer slik i en epost: «NTNU mener at akademisk frihet er et avgjørende viktig premiss for ethvert universitet. Vi ser derfor med bekymring på alle utviklingstrekk som formelt og reelt innskrenker akademisk frihet, uansett hvilket land det gjelder.

- Økt samarbeid høyt prioritert

Det er viktig for oss med akademisk frihet i det samarbeidet våre forskere har med forskningsmiljøer i andre land. Med det premisset til grunn, samarbeider vi med institusjoner i land med et mer totalitært styresett, også for å påvirke og støtte universitetsmiljøer som jobber under andre regimer enn vårt demokrati.

Økt samarbeid mellom Kina og Norge er et høyt prioritert område for norske myndigheter. NTNU har gjennom flere tiår utviklet gode og verdifulle relasjoner med de fagmiljøene vi samarbeider med i Kina og vi er glad for å ha mange dyktige studenter og medarbeidere fra Kina ved vårt universitet. Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål som akademisk frihet.
Når det gjelder Fudan universitet spesielt, har vi for lite samarbeid med dem utover deltakelse i det nordiske senteret, som for tiden ledes av UiB, og der et lite antall studenter fra oss deltar på språkkurs om sommeren.»

Olsen om forskningens integritet

Dag Rune Olsen sitter i en dobbeltrolle her, i det han både er rektor ved UiB, som slik Borg forklarer, leder Nordic Centre ved Fudan, og dessuten er leder for det norske Universitets- og høgskolerådet.

På UAs spørsmål om de siste hendelsene vil få følger for disse samarbeidsrelasjonene, svarer Olsen slik per epost: «Vi ble kjent med oppslaget i Washington Post i går og avventer en redegjørelse for bakgrunn og hvilke praktiske konsekvenser det ev. får fra Fudans Office of Global Partnerships. Jeg kommer tilbake med en mer detaljert kommentar når jeg vet noe mer.

UiB er ansvarlig for sekretariatet for Nordic Centre at Fudan på vegne av de nordiske medlemsuniversitetene, og følger opp saken.

Generelt er det viktig at alt universitetssamarbeid, så vel som forsker-til-forsker-samarbeid må være tuftet på respekt for grunnleggende akademiske verdier. Akademisk frihet er én av disse. Forskningens og utdanningens integritet står og faller med hvorvidt akademiske verdier respekteres.»

Nybø: - Stoler på at norske forskere ivaretar akademiske verdier

Forskning- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø poengterer i en epost til Universitetsavisa at akademisk frihet er en grunnleggende verdi for Norge og norsk forskning. Hun fortsetter:

«Verden er avhengig av banebrytende forskning for å løse de store globale utfordringene. Jeg ønsker at våre forskere skal ha den friheten de trenger for å være inn i den globale forskningsfronten og bidra til å løse disse store utfordringene.»

På spørsmål om det inntrufne vilkunne få noen konsekvenser for norsk-kinesisk akademisk samarbeid, svarer hun slik:

«Jeg har tillit til at norske institusjoner og norske forskere ivaretar våre grunnleggende akademiske verdier på en god måte, også når de samarbeider internasjonalt.»

Åpne flater. Den forbudte by gjør inntrykk gjennom sine åpne flater, noe som er hensikten, forklarte de norske rektorenes guide for anledningen.
Åpne flater. Den forbudte by gjør inntrykk gjennom sine åpne flater, noe som er hensikten, forklarte de norske rektorenes guide for anledningen.
Forskningsminister Iselin Nybø taler på vitenskapskongressen i Beijing.