Ytring:

Forskerforbundet ved UiB gir 40 000 i advokatbistand til Kristian Steinnes

«Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU,» skriver Forskerforbundet ved UiB i denne ytringen.
Forskerforbundet gir Steinnes 40 000 i hastestøtte til dekning av advokatutgifter. - Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær, skriver Steinar Vagstad. 
        
            (Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden)

Forskerforbundet gir Steinnes 40 000 i hastestøtte til dekning av advokatutgifter. - Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær, skriver Steinar Vagstad.  Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden

Historieprofessor Kristian Steinnes, tidligere lokallagsleder for Forskerforbundet ved NTNU, er blitt tvangsflyttet til et annet institutt mot sin vilje, etter å ha gjort noe som arbeidsgiver ikke vil fortelle hva er fordi de har definert det som en personalsak og dermed unndratt det offentlighet.

Det er mye i denne saken som utenforstående vanskelig kan vite noe om. Det vi vet, er at Steinnes har opptrådt som tillitsvalgt og talsmann for en gruppe ansatte ved Institutt for historiske studier, og i den rollen formidlet kritikk av arbeidsmiljø/arbeidsforhold til sine overordnede (instituttleder/dekan). Som svar på dette blir han innkalt til møte med instituttledelsen. Tema for møtet er «hvem har sagt hva», og han får klar beskjed om å møte alene. Bare en slik reaksjon burde få alle varsellamper til å blinke.  

Steinnes avslo å møte instituttledelsen på slike vilkår, og det er grunn til å mistenke at dette kan ha vært utslagsgivende for beslutningen om å flytte han. Jeg er ikke jurist og kan ikke vite om dette er innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett – jeg vet imidlertid nok til å slå fast at instituttleder Fagerland her opptrer sterkt kritikkverdig og utviser det jeg vil karakterisere som grov uforstand i tjenesten.

Saken har vært kjent siden juni. Steinnes har fått juridisk bistand fra Forskerforbundet, men har ikke vært helt fornøyd med denne – han har kort fortalt fått beskjed om at dette er noe man bare må finne seg i. Han synes dette er urimelig og har derfor søkt forbundet om støtte til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken.

Søknaden har ligget hos Forskerforbundets generalsekretær i et par uker nå. Jeg skjønner at søknader må behandles skikkelig og vil ikke legge meg opp i forbundets saksbehandling. Sett herfra veier imidlertid hensynet til Steinnes tungt, så Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen har besluttet (på ekstraordinært styremøte i dag) å garantere for inntil 40.000 kroner for utgifter til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken. Hvis generalsekretæren avslår søknaden om støtte vil vi gjerne betale.

Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær. Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU.

null
Relaterte artikler

Steinnes: - Et angrep på min integritet

- Flyttingen er en sak. Men angrepet på min integritet, og at jeg tas hardt for å ha båret fram synspunkter og kritikk på vegne av andre, oppleves som verst, sier professor Kristian Steinnes.

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener samfunnet taper på at forskerstillinger lyses ut internasjonalt

– Samfunnet investerer i utdannelsen vår, men får lite igjen for pengene når jobbene går til utenlandske søkere, sier Astrid Mork-Jansson ved Universitetet i Stavanger.

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.