Ytring:

Legg handling bak ordene!

Det er hyggelig at NTNU applauderer oss som ønsker å bidra til forskningsformidling, men det er bekymringsverdig at det ikke ligger handling bak ordene når deltakere fra Forsker Grand Prix er en stor ressurs for NTNU i informasjonsarbeid.
Sigrid Johanne Husøy, Sigrid Rønneberg og Eva Madland vil anbefale alle med den minste interesse i forskningsformidling å melde interesse til å være deltaker i Forsker Grand Prix. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Sigrid Johanne Husøy, Sigrid Rønneberg og Eva Madland vil anbefale alle med den minste interesse i forskningsformidling å melde interesse til å være deltaker i Forsker Grand Prix.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Kjære Bjarne Foss,

Takk for ditt svar på vår kronikk. Det er flott at Forsker Grand Prix diskuteres, da det er en av formidlingsarenaene hvor NTNU synes best og når flest nordmenn på årlig basis.

Vi ønsker imidlertid å oppklare noen uklarheter og misforståelser i svaret ditt.

Ja, du har rett i at vi ønsker en automatisk forlengelse av stipendiatperioden på bakgrunn av deltakelse i Forsker Grand Prix. Men det er ikke automatikken i det som er viktig for oss, det er likebehandling.

Ved flere fakulteter er det i dag praksis at deltakere fra Forsker Grand Prix får en forlengelse av stipendiatperioden sin som kompensasjon for at de promoterer fakultetet og forskningsgruppen sin i beste sendetid på NRK2. Vi ønsket en diskusjon sentralt ved NTNU på om dette er noe som bør innføres ved alle fakultetene.

Det er viktig informasjon at prodekaner har mulighet til å forlenge doktorgradsperioden til kandidater på individuelt nivå. Dette har ikke vi hørt om tidligere. Vi skal bidra til å videreformidle informasjonen til deltakerne i Forsker Grand Prix 2019, hvor søknadsfristen gikk ut fredag forrige uke. Selv om vi har fått mindre tid til forskningen vår, betyr det ikke at de trenger å gjøre det samme.

Det snakkes om å få gjennomslag for en «individuell forlengelse» av prodekanener ved de ulike fakultetene, men så lenge det ikke er klare krav for hva som kreves av en søker vil det være vanskelig å kunne benytte seg av denne muligheten for kandidatene. Her kunne NTNU sentralt ha gitt føringer, for så å overlate selve søknadsprosessen til kandidatene og vurderingen til fakultetene.  

I NTNUs hovedstrategi skal stipendiater og professorer bli bedre på formidling. Hvilke konkrete tiltak blir gjort for å nå dette målet, eller er strategien bare tomme ord?

Dersom NTNU ønsker å være ledende innen forskningsformidling er det et dårlig utgangspunkt å ikke legge til rette for opplæring i formidlingsevne, slik som i Forsker Grand Prix.

Det er hyggelig at NTNU applauderer oss som ønsker å bidra til forskningsformidling, men det er bekymringsverdig at det ikke ligger handling bak ordene når deltakere fra Forsker Grand Prix er en stor ressurs for NTNU i informasjonsarbeid.

Den siste uka har vi fått høre flere tilfeller hvor professorer anbefaler stipendiatene sine å ikke være med i Forsker Grand Prix på grunn av tidsbruk. Vi er ikke enige i en slik anbefaling, og vil anbefale alle med den minste interesse i forskningsformidling å melde interesse til å være deltaker. Selv om kompetansen man opparbeider seg innen formidling ikke nødvendigvis lønner seg innenfor NTNU, er den høyt verdsatt i andre virksomheter

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.
 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Publiseringsstatistikk og tingenes (dårlige?) tilstand

«Det er lite motiverende å høre hvert år at vi leverer dårligere og dårligere,» skriver Bjørn Skallerud, professor og tillitsvalgt i Tekna, i denne ytringen.

The Big Challenge

Kun dagspass igjen til vitenskapsfestivalen

Søndag går NTNUs vitenskapsfestival The Big Challenge av stabelen.

Gjesteskribenten:

Trusselledelse ødelegger for forskningsmotivasjon

Når Kavliinstuttet med nobelprisvinnerne Moser publiserer lite for å fokusere på kvalitet, blir det av prorektor Bjarne Foss ved NTNU avfeid som utenkelig at en slik modell skulle kunne fungere for oss andre.

Tinder gjør at flere får partnere fra en helt annen sosial bakgrunn

Par som møter hverandre på digitale plattformer er mer sosialt sammensatte enn andre par, viser en masteroppgave ved Universitetet i Oslo.