Ansattes rettigheter blir ivaretatt og respektert

NTNU ønsker eierskap til utdanningsmateriell for å sikre kontinuitet og redusere sårbarhet i utdanningen, skriver prorektor Toril Nagelhus Hernes.
Prorektor Toril Nagelhus Hernes svarer her på kritikken som har kommet mot den nye IPR-avtalen (åndsrett) ved NTNU. 
        
            (Foto: Thor Nielsen, NTNU)

Prorektor Toril Nagelhus Hernes svarer her på kritikken som har kommet mot den nye IPR-avtalen (åndsrett) ved NTNU.  Foto: Thor Nielsen, NTNU

NTNU har et samfunnsansvar for at resultater fra NTNUs virksomhet skal komme til bred anvendelse i samfunns- og næringslivet og bidra til bærekraftig utvikling, samtidig som universitetet skal sikre at den enkeltes akademiske frihet og åpenhet om universitetets resultater ivaretas. NTNU ønsker eierskap til utdanningsmateriell for å sikre kontinuitet og redusere sårbarhet i utdanningen, og kanskje det viktigste,- å kunne tilgjengeliggjøre undervisningsmateriell åpent, jfr politikk for åpen vitenskap. Samtidig skal selvfølgelig de ansattes rettigheter ivaretas på en god måte og i henhold til lover og regler.

Vil foreligge egen avtale mellom ansatt og NTNU

Revidert IPR politikk med retningslinjer ved NTNU er ikke utfyllende mht. hvordan man skal operasjonalisere eierskap og regler knyttet til bruksrett til undervisningsmateriell eller utdanningsmateriell, inklusive rettigheter i forbindelse med videoforelesninger, der de ansatte selv er filmet. Operasjonaliseringen av IPR-politikken på dette punktet krever at det er inngått/inngås en avtale mellom NTNU og den ansatte.

Hvis eiendomsretten til undervisningsmateriale ikke er spesifisert i ansettelseskontrakten til den enkelte eller på annen måte, så må overføring av eiendomsretten til NTNU skje gjennom inngåelse av en avtale mellom den enkelte ansatte og NTNU. I en slik avtale vil det spesifiseres tydelig hvordan de ansattes ideelle rettigheter etter åndsverksloven skal ivaretas. Forhold vedrørende GDPR og eventuell bruksrett skal spesifiseres, inklusive rettigheter til bruk av materiale som vedkommende har utarbeidet i sin stilling ved NTNU, for eksempel når den ansatte slutter eller går av med pensjon.

En avtale skal være innenfor gjeldende lover og inngåtte avtaler med eventuelle tredjeparter. De ansattes rettigheter etter personvernlovgivningen skal også ivaretas og respekteres. Innholdet i en avtale om overdragelse av rettigheter til undervisnings- eller utdanningsmateriell skal fremover klargjøres gjennom en åpen prosess som også vil være forankret i NTNUs strategiske utvikling av utdanningsområdet.

Tilgang og kommersialisering

NTNU anerkjenner og vektlegger de ansattes rett til å skape og formidle egne åndsverk. I IPR politikken spesifiseres derfor at universitetet som hovedregel ikke vil kreve overført til seg rettigheter til kommersiell utnytting av tradisjonelle, faglitterære verk, lærebøker, musikkverk, arkitektoniske verk og kunstverk. Som kommersiell utnytting regnes også inngåelse av forlagsavtale. Med hensikt angir politikken ingen føringer av hvorvidt utvikling av dette undervisningsmaterialet kan gjøres eller er gjort ved NTNUs ressurser eller som en del av i stillingen ved NTNU, men er tydelig på at de ansatte selv kan kommersialisere denne typen undervisningsmateriell hvis de ønsker det.

I forbindelse med utvikling av nye digitale plattformer, digitale læringsverktøy, programvare og nye pedagogiske metoder vil det i økende grad også være aktuelt å tilgjengeliggjøre dette åpent eller alternativt kommersialisere dette for å tilgjengeliggjøre dette for samfunnet. Hvis forskningsresultater kommersialiseres, så vil oppfinneren kompenseres jf. NTNUs reviderte IPR politikk.

Tilsvarende vil gjelde for undervisningsmateriell. Hvis utdanningsmateriell kommersialiseres (som for eksempel programvare, for eksempel Kahoot eller annet verktøy for undervisning), så vil dette skje i tett samarbeid med oppfinner (ansatt) og det vil være det samme system for kompensasjon som for kommersialisering av et forskningsresultat. I forhold til en eventuell kommersialisering av utdanningsmateriell, så må det inngås en egen avtale med oppfinneren (den ansatte) om dette og den ansatte kan få hjelp til kommersialiseringen av NTNU TTO.

Relaterte artikler

Ny IPR-politikk:

– Ansatte mister rettighetene til sitt eget undervisningsmateriell

- Det må være opp til den ansatte selv å vurdere hvordan videoopptak av forelesningen hans skal brukes, sier Ronny Kjelsberg i NTL. NTNU mener imidlertid at det er universitetet som skal eie undervisningsmateriellet.

Mener ansatte bør få kompensasjon for at NTNU bruker forelesningene deres

En forelesning er et åndsverk med et personlig uttrykk, sier spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng i Forskerforbundet.

NTNU søker patent i to land på sin testmetode

NTNUs unike testmetode for covid-19 har gjort det mulig å få testet svært mange. Nå har de søkt patent på oppfinnelsen i Norge og Storbritannia. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nesten 50 prosent økning i antall utestengelser på grunn av juks

Antallet studenter tatt for juks har skutt i været. Nesten 50 prosent flere er utestengt etter å ha blitt tatt for juks nå enn for et halvt år siden.

«Rasistisk» benk: – Markerer en viktig del av vitenskapens historie, sier UiO-rektoren

Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den "rasistiske" benken.

Forskningsdagene:

Åpen forskning er et gode for alle

Den raske utviklingen av datateknologi og håndtering av store datamengder gjør utvidet bruk av forskningsdata mulig for mange.

Utrettelig mas om arbeidslivsrelevans

Arbeidslivsrelevans er ikke fyrlykten institusjonene bør styre alle studieprogrammer etter.