Nye retningslinjer for hjemmekontor

NTNU-ledelsen gjør om på beslutningen om at tilstedeværelse på arbeidsplassen skal være hovedregel fra semesterstart.

NTNU-ansatte skal fortsatt kunne velge hjemmekontor.
Publisert Sist oppdatert

For ei uke siden gikk FHI ut med anbefaling om at hjemmekontor fortsatt skal være hovedregelen. Etter dette besluttet NTNU-ledelsen å gå gjennom opplegget for høsten på nytt. Nå har man kommet til at det skal være mer opp til den enkelte ansatte å, i samråd med nærmeste leder, komme fram til en fordeling av arbeidstid mellom hjemmekontor og campuskontor.

- Tilpasse hjemmekontor med tilstedeværelse

«I løpet av sommerferien har smittesituasjonen i Norge endret seg. Myndighetene kom med ny informasjon i forrige uke der de påpekte at hjemmekontor fortsatt bør være mulig for å forhindre smitteutbrudd, særlig i de store byene der arbeidstakerne er mer avhengig av kollektivtransport.

NTNU er en stor organisasjon og det er nødvendig å tilpasse bruk av hjemmekontor med tilstedeværelse slik at den faglige virksomheten fungerer tilfredsstillende,» skriver ledelsen på NTNUs intranett.

I praksis innebærer dette at det legges til rette for løsninger der medarbeidere fortsatt har hjemmekontor, eller deler arbeidstiden mellom hjem og kontor.

«Hjemmekontor skal fortsatt avtales mellom ansatte og leder, men for å bidra til mindre smitte skal terskelen for hjemmekontor være lavere enn det som ble besluttet i juni» står det videre å lese.

Studenter ble smittet

En av hovedargumentene fra Helsedirektoratet om videre hjemmekontor er for å hindre overbelastning på kollektivtransporten. Busser til campusene kan risikere å bli fulle, spesielt rundt tidspunktene for de større forelesningene.

Den 4. august kom nyheten om at flere studenter ved Aarhus universitet i Danmark er smittet av Covid-19 etter et større arrangement der.