Ny rektor på plass innen julaften

Fire dager før julekvelden kommer vedtar styret hvem som skal bli NTNUs neste rektor. Rekrutteringsprosessen pågår fremdeles. Det eneste som er klart at den må være sluttført innen styremøtet starter.

NTNUs rektorkappe, med tilhørende smykke, henger klar i påvente av ny ansettelse.
NTNUs rektorkappe, med tilhørende smykke, henger klar i påvente av ny ansettelse.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs nye rektor skal ansettes under et ekstraordinært styremøte før jul. Det får Universitetsavisa bekreftet av organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Det ekstraordinære styremøtet avvikles fredag 20. desember, drøye to uker etter årets siste ordinære møte som avvikles den fjerde samme måned.

Etter hva Universitetsavisa erfarer er man ennå ikke ferdig med siste intervjurunde. For noen uker siden lå det an til at av de totalt ti søkerne var fem fremdeles aktuelle. Dag Rune Olsen, Monica Rolfsen, Anne Borg (for tiden konstituert rektor), samt de to søkerne som har fått aksept for å holde sine identiteter unntatt offentlighet.

På spørsmål hvorvidt de fem nå er ytterligere redusert henviser Mukeby til tidligere uttalelse avgitt av styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Det knytter seg økende interesse til hvem de to anonyme søkerne, en kvinne og en mann, er. Det er forholdsvis strenge krav til å få aksept for å søke en slik toppjobb anonymt. Man får ikke vite noe om alder eller nasjonalitet, det eneste det er plikt til å informere offentligheten om er søkernes kjønn.

Olsen: - Dette får man stå i

Normalt kreves det at søkeren innehar en lederstilling på et nivå som gjør det sannsynlig at det vil bre seg uforholdsmessig mye uro ved den virksomheten hen leder, slik at vedkommende ikke finner det formålstjenlig å søke. Daværende direktør for Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, fikk aksept for å holde sin rektorsøknad unntatt offentlighet i 2012.

Nåværende UiB-rektor Dag Rune Olsen søker under full identitet, noe som har foranlediget endel reaksjoner ved hans universitet. Men han vurderte ikke på noe tidspunkt å be om å få søke anonymt, sier han til Universitetsavisa.

- Jeg sitter i en åremålsstilling som nærmer seg utløp. Dette vet mine omgivelser. Jeg er av den prinsipielle oppfatning at personer som sitter i slike stillinger bør kunne søke nye jobber i full offentlighet. Om man sitter i topplederstillinger som i utgangspunktet varer til man er blitt pensjonist, kan saken stille seg annerledes.

Når det gjelder reaksjonene som har kommet ved UiB tenker Olsen at det er noe han får stå i.

- Slike prosesser bør foregå i størst mulig grad i full åpenhet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Omfattende og vellykket ledelse

Da han ble spurt om dette tidlig i november ville NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg ikke avsløre hvordan de to søkerne som har fått sine navn unntatt offentlighet vurderes eller hvorfor de har fått navnene sine unntatt offentlighet.

- Det er gjort en grundig vurdering av hvorfor de er unntatt offentlighet, så det er nok gode grunner, sa Brandtzæg den gangen.

I utlysningen går det frem at den nye rektoren ansettes på åremål for 5,5 år med varighet til og med 31.07.25. Med en ny fireårsperiode på toppen av dette vil den som får rektorjobben kunne lede Norges største universitet i nærmere ti år.

Den som blir tilsatt må ha førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder. Det er et krav til at man skal kunne vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner.

Disse sitter i innstillingsutvalget: Svein Richard Brandtzæg (styreleder) og Kristin Melum Eide (styremedlem), samt Lisbeth Aune og Øystein Moen, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Studentene er representert ved Åste Solheim Hagerup.

LES OGSÅ: Vi har veldig dyktige søkere

Powered by Labrador CMS