Tidsskrift-forhandlingene:

Nærmer seg avtale med ett av forlagene

En måned etter at avtalene med de store tidsskriftforlagene gikk ut, forhandler Unit fremdeles om nye avtaler.
Unit nærmer seg en avtale med ett av de fire tidsskriftforlagene det forhandles med. 
        
            (Foto: Sandra Jecmenica)

Unit nærmer seg en avtale med ett av de fire tidsskriftforlagene det forhandles med.  Foto: Sandra Jecmenica

- Vi håper nå at vi ganske snart skal kunne lande forhandlingene med et av de fire store forlagene. Målet er jo også å lande avtaler med de tre andre, men der er vi litt lengre fra hverandre og må fortsette forhandlingene, sier Nina Karlstrøm, som leder Units forhandlinger med tidsskriftforlagene på vegne av kunnskapssektoren.

Hun kan ikke si hvilket forlag de er nærmest å ferdigstille en avtale med, men sier avtalen vil være på plass så raskt de har fått gjort en grundig gjennomgang av kontrakten og er trygge på at de er i stand til å gå inn i avtalen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Tror ikke tilgangene stenges

De treårige avtalene med de fire forlagene Elsevier, Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis gikk ut ved årsskiftet. Da det viste seg at forhandlingene ikke kom til å bli sluttført før den forrige avtalen gikk ut, ble forlagene og Unit enige om en midlertidig lesetilgang mens forhandlingene pågår. Avtalen ble i utgangspunktet gjort for en måned, altså til og med torsdag 31.01.

- Foreløpig har vi ikke fått noen indikasjoner fra noen av forlagene om at de kommer til å stenge tilgangen i morgen heller, men vi vet jo ikke. Vi forhandler videre. De nye avtalene vil gjelde fra 01.01.19, og dermed også inkludere den perioden med tilgang under forhandlingene, sier Karlstrøm.

- Det var noe usikkerhet i starten av januar rundt hvorvidt Elsevier kom til å gi fortsatt tilgang under forhandlingene. Har de sagt noe nå?

- Elsevier har tidligere varslet at de ville ha en garanti for at vi ville betale for den midlertidige tilgangen dersom vi ikke kommer til enighet om en endelig avtale, men det har ikke vært vanlig praksis tidligere ved forhandlinger på overtid. Vi ga Elsevier beskjed om dette, og de har derfor holdt tilgangen åpen. Men vi er i dialog med dem om hva som skjer videre, sier Units forhandlingsleder.

Forhandler om åpen tilgang

Unit skriver på sine hjemmesider at den overordnede strategien for forhandlingene er at de skal føre til en bevegelse mot åpen tilgang.

De skriver at man blant annet vi vektlegge at artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelige ved publiseringstidspunktet, at åpen publisering ikke skal føre til økte totalkostnader i avtalene og at det skal være full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller.

I tillegg vil Unit legge vekt på permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift, samt at avtalene skal bevege seg i retning av at kostnader knyttes til volumet på norske institusjoners publisering.

Dyr tilgang

Forskerforum har fått innsyn i den nåværende avtalen med Elsevier. De skriver at institusjonene totalt betalte 8,8 millioner euro til Elsevier i 2018, noe som tilsvarer 87,3 millioner kroner etter dagens kurs.

Videre skriver Forskerforum at i perioden 2014 til 2018 har norske offentlige og private institusjoner betalt forlaget over 400 millioner kroner, etter dagens kurs.

Avtalen har gitt dem tilgang til rundt 2400 tidsskrifter gjennom databasen ScienceDirect.

Elsevier er verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur. Forlaget har hovedkvarter i Amsterdam, men har betydelig virksomhet i Storbritannia, USA og andre steder, ifølge Wikipedia.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.