Kartlegging av trakassering:

Mener spørsmålene gjør at viktig info går tapt

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er i gang. En av initiativtakerne bak #metooakademia, Marit Hovdal Moan, stusser på at det bare spørres om en har opplevd noe de siste tolv månedene.
- Jeg stusset på at de spurte om man har opplevd noe de siste tolv månedene. Det kan jo være ting som har skjedd lengre tilbake i tid som man har kviet seg for å snakke om, sier Marit Hovdal Moan. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Jeg stusset på at de spurte om man har opplevd noe de siste tolv månedene. Det kan jo være ting som har skjedd lengre tilbake i tid som man har kviet seg for å snakke om, sier Marit Hovdal Moan.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

- Det er kjempebra at spørreundersøkelsen er i gang. Det er noe vi har etterspurt hele tiden, sier Moan, som til daglig jobber for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Undersøkelsen har gått ut til nesten 43 000 mottakere, ifølge prosjektleder Dag Nordbø ved Universitetet i Agder. UiA koordinerer undersøkelsen. Nordbø sier responsen har vært bra så langt. Fredag formiddag hadde 8500 personer svart. Senere på dagen ble det sendt ut påminnelser, og det vil det også bli gjort denne uken. Nordbø håper på 40 prosent oppslutning, altså over 17 000 svar.

Moan har selv svart på undersøkelsen, og reagerte på begrensningen i tidsrommet.

«Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene», er et eksempel på et av spørsmålene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Mister viktig informasjon

- Jeg stusset på at de spurte om man har opplevd noe de siste tolv månedene. Det kan jo være ting som har skjedd lengre tilbake i tid som man har kviet seg for å snakke om. Et år er ikke så lang tid. Det er ikke sikkert de får så gode data av dette. Det kan jo ha skjedd seksuell trakassering lengre tilbake i tid, sier Moan, som var med å starte en kampanje mot seksuell trakassering i akademia i 2017.

Hun mener undersøkelsen hadde vært bedre om det hadde mulig å fortelle om hendelser lengre tilbake i tid, enten ved at spørsmålene ikke hadde begrenset seg til om det har skjedd noe de siste tolv månedene eller om det var tilleggsspørsmål om hendelser lengre tilbake i tid.

- Vi mister viktig informasjon, sier hun.

Nordbø sier begrensningen i tid er et bevisst valg for å få en nåtidsundersøkelse.

- Vi ønsker en måling av temperaturen akkurat nå, likt som det gjøres i Shot-undersøkelsene (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, journ. anm.). Samtidig understrekes det i undersøkelsen at alle som har opplevd noe oppfordres til å bruke varslingssystemet ved sin institusjon. Vi håper undersøkelsen også er en oppfordring til å bruke disse kanalene, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: Ny teknisk løsning skal håndtere alle slags varsler

Håper det blir regelmessige undersøkelser

- Begrensningen i tidsrom betyr ikke at vi ikke er interessert i hva som har skjedd før, men vi vil at disse varsler, Undersøkelsen er ikke et alternativ til å varsle, understreker Nordbø.

- Ønsker dere en nåtidsundersøkelse fordi dette er tenkt at det skal bli gjentakende undersøkelser som kan sammenlignes?

- Det har vi snakket opp og det er vårt håp. Vi ønsker det.

Det er 26 institusjoner som deltar i den nasjonale undersøkelsen. Det omfatter over 90 prosent av alle ansatte i UH-sektoren. Målet er å avdekke omfanget av mobbing og trakassering, herunder seksuell trakassering.

Rapportene kommer i august

Kartleggingen og spørsmålene omfatter hendelser knyttet til arbeidsforholdet. Med det menes situasjoner man er i på grunn av arbeidsforholdet, enten på arbeidsplassen, jobbreiser, i feltarbeid, på samarbeidsarenaer med eksterne partnere, i sosiale sammenkomster og andre situasjoner som er relatert til arbeidsforholdet.

- Utfordringen med denne undersøkelsen er at den går på et spesifikt tema. Det som kan skje da er at hvis du ikke er mobbet eller trakassert tenker du at dette ikke er en undersøkelse for deg. Utfordringen er å få folk til å svare selv om de ikke anser at de er utsatt for noe som er kritikkverdig. Hvis det er en overrepresentasjon som svarer som har vært utsatt for noe blir det en feilkilde. Det legger vi vekt på når vi purrer for å få flere svar, sier Nordbø.

Undersøkelsen skal resultere i en nasjonal rapport, og en rapport på institusjonsnivå til institusjonene som har bedt om det. Den nasjonale rapporten skulle egentlig bli offentliggjort i juni, mens institusjonsrapportene skulle komme i august. Nordbø forteller at planene er endret slik at begge undersøkelsene skal offentliggjøres i august.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tjora mener faktaundersøkelser bør forbys ved NTNU

- Jeg mener NTNU-styret bør ta initiativ til å forby bruken av såkalte faktainnhentingsundersøkelser her ved NTNU, sier Aksel Tjora.

Angriper NTNUs «faktainnhentere»:

- De anvender skammen som våpen

Professor og tidligere verneombud ved Institutt for historiske studier Øyvind Thomassen retter hard kritikk mot NTNU-ledelsen for bruken av faktaundersøkelse i forbindelse med konflikten ved instituttet.

Norge faller på lista over hvem som trekker til seg arbeidskraft

Norge mister pallplassen i en ny kartlegging av hvor gode land er til å tiltrekke seg arbeidskraft – og ender i år på en sjetteplass.

Konflikten ved IHS:

Faktaundersøkelsen kostet nesten 3 mill.

Overtidsregnskapet knyttet til faktaundersøkelsen har nådd nesten en halv million kroner.