Konflikten ved ISA:

Endelig rapport fra faktaundersøkelse klar

Faktarapporten i forbindelse med konflikten ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) ble klar denne uka. NTNU anser seg dermed ferdig med saken.
Fakta på bordet. NTNUs faktarapport forelå i endelig sluttversjon denne uka. Bildet er fra oppvaskmøte ved ISA tidliger i år, hvor blant annet rektor Gunnar Bovim deltok. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Fakta på bordet. NTNUs faktarapport forelå i endelig sluttversjon denne uka. Bildet er fra oppvaskmøte ved ISA tidliger i år, hvor blant annet rektor Gunnar Bovim deltok.  Foto: Tore Oksholen

En langvarig konflikt ved ISA er blitt forsøkt løst ved hjelp av en faktaundersøkelse som ble iverksatt ut på nyåret. Da Universitetsavisa brakte innholdet i utkastet til sluttrapport kom det blant annet fram at man hadde anvendt begrepet «fosterfar» på feilaktig vis.

Her ble det skrevet at en person med tilknytning til ISA-miljøet var fosterfar for en eller begge av de afghanske tenåringene Nasratullah Hashimi og Reza Alizada, som ble drept av en jevnaldrende landsmann i september i fjor.

Men dette medførte ikke riktighet, slo oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid fast overfor Universitetsavisa i mars. Det korrekte er at den ene bodde i døgnbemannet bofellesskap.

Gikk ekstra runde

HR-sjef Arne Kristian Hestnes besluttet da å undersøke saken nærmere. I en epost til UA skrev han at «Det har de siste dagene blitt spilt inn momenter omkring særlig en formulering i faktakartleggingen i denne saken. Jeg har derfor bestemt meg for å gjennomføre et møte med faktakartleggingsgruppen for å få informasjon om formuleringer i rapporten og for å være helt sikker på at rapporten er tilstrekkelig kvalitetssikret.

Jeg understreker at jeg ikke ser noe som skulle tilsi at jeg endrer min vurdering av hovedkonklusjonene i rapporten – men at jeg tar denne ekstra runden for å sikre tilliten til rapporten», skrev Hestnes.

- Unøyaktig formulering

Nå foreligger rapporten i endelig versjon. I HR-sjefens feriefravær er det Arve Skjærvø, faggruppeleder ved NTNUs HR- og HMS-avdeling, som besvarer UAs henvendelse. Om bruket av «fosterfar» i rapporten svarer han følgende:

- Det kan framstå som en unøyaktig formulering, men vi har valgt å la den stå.

LES OGSÅ: Sladdet henvisninger til lederkritikk

- Hensikten med møtet var ikke å foreta endringer i rapporten, men forsøke å få en omforent forståelse av de ulike begrepene som har vært gjenstand for tolkning. Dette lyktes vi også med. Når det gjelder begrepet «fosterfar», så var dette et tema i møtet. Det ble ganske klart at bruken av begrepet er blitt brukt noe unyansert i rapporten, og at essensen var å vise at det var snakk om nære relasjoner til de to drepte i miljøet – som også forklarer de sterke reaksjonene i miljøet, sier Skjærvø til Universitetsavisa.

- Forholder oss til framlagt rapport

- Begrepet «fosterfar» har en klart definert betydning. Hvorfor lar dere formuleringen bli stående uendret?

- Det er faktakartleggingsgruppen som står ansvarlig for ordlyden i rapporten. Vi som bestiller forholder oss til den rapporten som er lagt fram, samtidig som vi har brukt noe tid på å avklare meningsinnholdet på noen punkter i rapporten. All den stund formuleringene i den har vært omtalt i Universitetsvisa ser vi det som hensiktsmessig å la teksten bli stående, svarer Arve Skjærvø.

Han opplyser at HR- og HMS-sjefens endelige vurdering av konklusjonene i rapporten ble sendt ut til de 5 personene som har vært intervjuet mandag denne uka, og at arbeidet derfor anses som avsluttet fra HR- og HMS-avdelingens side.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Klimautslipp fra oljesand er høyere enn det næringa sier

CO2-utslippene fra oljeutvinning fra oljesand i Canada er langt høyere enn det oljenæringen oppgir selv, ifølge forskere.

Nord vil avvikle campus på Nesna og Sandnessjøen

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har nå lagt fram sin innstilling til endring av universitetets studiestruktur.

Midlertidighet:

Mener oppsparte midler er løsningen, ikke økonomisk avstraffing av ledere

Forskerforbundet har ikke troen på NTNUs forslag om å straffe ledere økonomisk ved vedvarende midlertidighet. I stedet bør institusjonene rigge seg slik at de har råd til å ha folk ansatt, også når eksternfinansieringen tar seg en siesta, mener fagforeningslederen.

Drikking på jobb mest utbredt blant forskere

Forskere er den yrkesgruppen som er hissigst på flasken, i hvert fall i arbeidstiden. Det kommer frem av Folkehelseinstituttets andre rapport om alkohol og arbeidsliv.