Fjernet henvisninger til kritikk av NTNU-ledere

Henvisning til Eikrems kritikk av egne ledere ble sladdet i den versjonen av sluttrapporten som Universitetsavisa fikk utlevert fra NTNUs HR-avdeling.
Henvisninger til Eikrems kritikk av lederne Kiik og Reitan fjernet fra det dokumentet Universitetsavisa fikk utlevert. 

Henvisninger til Eikrems kritikk av lederne Kiik og Reitan fjernet fra det dokumentet Universitetsavisa fikk utlevert. 

Forrige lørdag kunne Universitetsavisa publisere utdrag fra sluttrapporten etter faktagranskningen av arbeidsforhold ved Institutt for sosialt arbeid (ISA). I denne rapporten ble blant annet en person med tilknytning til instituttet omtalt som «fosterfar» for de to drepte afghanske tenåringene Nasratullah Hashimi og Reza Alizada. Dette avkreftet oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid overfor UA mandag.

Universitetsvisa sitter nå med en tidligere versjon av rapporten, og har sammenliknet de to versjonene. I angjeldende avsnitt er formuleringen «det er snakk om nære relasjoner til de som er drept i dobbeltdrapet» endret til «Det er tale om nære relasjoner og bestevenner og en fosterfar til de som er drept i dobbeltdrapet». Altså er begrepet «fosterfar» kommet til i ettertid.

Sladdet henvisninger til Kiik og Reitan

Den opprinnelige versjonen er usladdet, og det er dermed mulig å ettergå hvilke valg NTNUs HR-avdeling har gjort når man har sladdet enkelte partier og setninger, og latt andre stå.

Av den usladdede versjonen framgår det at i Eikrems varsel skriver han hvem han varsler mot: Foruten to kolleger ved instituttet presiserer Eikrem at varselet også gjelder instituttleder Riina Kiik og dekan Marit Reitan. Begrunnelsen hans er at disse to lederne, under angjeldende møte, tillot kolleger å ytre disse utsagnene Eikrem finner belastende, uten å gripe inn. Eikrem skriver: «At slikt ytres i denne situasjonen, er utillatelig.»

Øyvind Eikrem er førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Øyvind Eikrem er førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

Denne setningen lot HR-avdelingen stå. Men den påfølgende setningen har de sladdet. Den går som følger: «At de tilstedeværende lederne godtar det, er akkurat det samme.»

Dermed er henvisninger til Eikrems kritikk av lederne Kiik og Reitan fjernet fra det dokumentet Universitetsavisa fikk utlevert.

Vi har søkt Hestnes og dekan Reitan for hvilken begrunnelse man har for denne sladdingen.

Dekanen: - Part i saken

Marit Reitan er dekan ved SU-fakultetet. 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Marit Reitan er dekan ved SU-fakultetet.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

Reitan slår fast at hun ikke har vært involvert i denne beslutningen overhodet.

- Som det framgår av det Universitetsavisa presenterer, så har jeg vært part i denne saken. Jeg har derfor vært svært opptatt av at jeg ikke skal ha noen rolle i saken fra arbeidsgiversiden, skriver hun i en epost.

Dekanen framholder at hun ikke har vært involvert i beslutningsprosessen knyttet til Universitetsavisas begjæring om innsyn, eller i beslutningen om hvilke deler av rapporten som skal sladdes.

Personalsjefen: - Avventer

Arne Kristian Hestnes er HR/HMS-sjef ved NTNU. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Arne Kristian Hestnes er HR/HMS-sjef ved NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

UA sendte et knuppe skriftlige spørsmål til personalsjefen på mandag.I en epost tirsdag kveld skriver Hestnes at han avstår fra å svare på Universitetsavisas spørsmål i påvente av å gå gjennom sluttrapporten sammen med gruppen som gjennomførte den. Han har sendt følgende epost til gruppens deltakere:

«Det har de siste dagene blitt spilt inn momenter omkring særlig en formulering i faktakartleggingen i denne saken.

Jeg har derfor bestemt meg for å gjennomføre et møte med faktakartleggingsgruppen for å få informasjon om formuleringer i rapporten og for å være helt sikker på at rapporten er tilstrekkelig kvalitetssikret.

Jeg understreker at jeg ikke ser noe som skulle tilsi at jeg endrer min vurdering av hovedkonklusjonene i rapporten – men at jeg tar denne ekstra runden for å sikre tilliten til rapporten.

Dette vil dessverre forsinke planlagte svarbrev til de involverte med anslagsvis ca. to uker», skriver HR/HMS-sjef Arne Kristian Hestnes.

LES OGSÅ: Oppvekstdirektør: - De hadde ikke fosterfar

LES OGSÅ: Problematiserer bruken av begrepet fosterfar

LES OGSÅ: Sluttrapport om ISA-konflikten

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

En ring av selvtillit

Er innføringen av en ny masterring uttrykk for at studentkulturene blir mer ensartede? spør Arve Hjelseth.

Vil ha flest mulig kvinner når fem nye filosofer skal ansettes

Allerede i høst blir det utlyst fem nye filosofistillinger ved NTNU. Dekan Anne Kristine Børresen vil jobbe aktivt for at det blir tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer.

Gjesteskribenten:

Vennlige råd om å gå ned i vekt finnes knapt lenger

Vi vokter oss vel for å ikke kommentere synlig vektøkning til venner og kolleger. Her kan relasjoner ryke i et knips, skriver Ine Wigernæs.

Forskere raser etter at forskning og utdanning har forsvunnet fra EU-kommissærens tittel

13 nobelprisvinnere mener tittel-endring fremstår som nedvurdering av feltenes viktighet.