Disse nevnes som mulige rektorkandidater

Etter at Gunnar Bovim gikk av som rektor ved NTNU to år før åremålet var omme er det flere som nevnes som potensielle kandidater.
UiB-rektor Dag Rune Olsen nevnes som en av de potensielle kandidatene til å bli rektor ved NTNU, til tross for at han har to år igjen av åremålet som rektor i Bergen. Bildet er tatt ved NTNU, men i en helt annen sammenheng. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

UiB-rektor Dag Rune Olsen nevnes som en av de potensielle kandidatene til å bli rektor ved NTNU, til tross for at han har to år igjen av åremålet som rektor i Bergen. Bildet er tatt ved NTNU, men i en helt annen sammenheng.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Fredag 16. august ble det klart at Gunnar Bovim går av som rektor ved NTNU, og at tidligere prorektor for utdanning, Anne Borg, blir konstituert rektor frem til NTNU har fått gjennomført en ny ansettelsesprosess.

Under et ekstraordinært styremøte tirsdag 20.august ble det klart at stillingen skal lyses ut for 5,5 år, altså ut resten av Bovims periode i tillegg til det vanlige åremålet på fire år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

I kjølvannet av Bovims avgang har det også kommet frem at både konstituert rektor Anne Borg og dekan for Fakultet for økonomi Monica Rolfsen kommer til å søke på stillingen.

Universitetsavisa har siden avgjørelsen ble kjent snakket med mange i universitets- og høyskolesystemet om fremtidens rektor ved NTNU. Her er noen av navnene som har kommet frem:

Anne Borg

Prorektoren for utdanning, og nå konstituert rektor, har bred støtte blant de vi har snakket med. Hun omtales som en fagperson med høy integritet som nyter stor respekt. Flere påpeker også at Borg har bred erfaring fra ledelse i NTNU-systemet som tidligere prodekan, dekan og prorektor for utdanning.

Spesielt utdannings-punktet trekkes frem av en av de vi har snakket med som et punkt hvor NTNU har stort potensial fremover. Det at hun også allerede har varslet at hun vil søke på stillingen gjør naturlig nok at hun er en gjenganger blant våre kilder.

Anne Borg, konstituert rektor ved NTNU. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Anne Borg, konstituert rektor ved NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Monica Rolfsen

En annen som har varslet at hun ønsker å stille er Monica Rolfsen. Den sittende dekanen omtales som en opplagt og god kandidat, selv om noen også påpeker at hun er litt mer av en lettvekter enn det Anne Borg er.

Nå skal det sies at en lettvekter i denne sammenhengen også har mye relevant erfaring. Dekanen har tidligere vært instituttleder, og har også erfaring fra partipolitikken som bystyrerepresentant og rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet.

Monica Rolfsen, dekan for Fakultet for økonomi ved NTNU. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Monica Rolfsen, dekan for Fakultet for økonomi ved NTNU.  Foto: Kristoffer Furberg

 

Dag Rune Olsen

Selv om rektoren ved Universitetet i Bergen (UiB) har to år igjen av åremålsstillingen sin er også den utflyttede trønderen et navn som dukker opp.

Olsen er opprinnelig fra Røros og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er også tidligere dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB. I tillegg har han erfaring som avdelingssjef ved Kreftinstituttet ved Oslo universitetssykehus.

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Stig Arild Slørdahl

Slørdahl har mer eller mindre fulgt i gammel-rektor Bovims fotspor, og nevnes også som en mulig kandidat for stillingen. I likhet med Bovim er Slørdahl tidligere dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og i dag er han administrerende direktør i Helse Midt-Norge, stillingen Bovim hadde da han søkte på jobben som NTNU-rektor. For å ytterligere underbygge likhetene har Slørdahl nå hatt den stillingen i fire år, like lenge som Bovim.

Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Andre kandidater

I tillegg til de som er nevnt ved navn av våre kilder er det også en rekke andre personer som kan tenkes å være gode kandidater. En av de vi har snakket med påpekte at det er flere av dekanene og prorektorene ved NTNU som kan gjøre en god jobb i tillegg til de to som allerede har meldt sitt kandidatur.

Det er heller ikke urimelig å se for seg at de tidligere rektorene ved de innfusjonerte høyskolene kan være aktuelle søkere, til tross for at disse ikke har blitt nevnt i våre samtaler.

Den listen inkluderer tidligere rektor for Høgskolen i Sør-Trøndelag, Helge Klungland, som etter fusjonen gikk over i en prorektor-stilling som senere ble avviklet. I tillegg har en også de to viserektorene Jørn Wroldsen og Annik Magerholm Fet ved henholdsvis Gjøvik og Ålesund.

Ønsker interne kandidater

Uansett hvem som får jobben er det flere internt i NTNU som trekker frem at det trengs noen interne som kan lande de ballene som er i spill, og som ikke trenger opplæring i hvordan NTNU fungerer. Det er altså et ønske om at rektor denne gang blir en intern kandidat.

Når det gjelder formelle krav til personen som søker må en naturlig nok vente på utlysningsteksten, men en pekepinn kan en få fra utlysningen sist NTNU søkte rektor, i 2016.

Der står det at det ønskes en rektor som...

...kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner.

...har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av universitetets fagområder.

...har god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle administrative tjenester tilpasset kjernevirksomheten.

...besitter gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt.

...ivaretar universitetets målsetting om kontakt og samarbeid med næringsliv og samfunnet forøvrig.

...har erfaring og kjennskap til politiske beslutningsprosesser.

...har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog.

...er resultatorientert og beslutningsdyktig.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.