Vurderer å utlyse færre stillinger

NTNU vurderer å utlyse noen færre stipendiatstillinger i en begrenset periode.
Koronatiltakene har gitt NTNU økte utgifter: - Vi må finne inndekning, sier prorektor Bjarne Foss.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Koronatiltakene har gitt NTNU økte utgifter: - Vi må finne inndekning, sier prorektor Bjarne Foss.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Universitets- og høgskolerådet har bedt om anslag på hvor store utgifter NTNU får ved at stipendiater og postdoktorer blir forsinket i sitt arbeid.

- UHR vil nok ta dette opp med Kunnskapsdepartementet. Det  er snakk om betydelige midler. Vi vurderer å utsette oppstart av nye stipendiatstillinger hvis dette varer, sa rektor Anne Borg på NTNUs styremøte torsdag.

Prorektor Bjarne Foss utdyper overfor UA:

- Koronasituasjonen vil føre til ekstra kostnader for NTNU. Dersom vi ikke får kompensert for dette, vil vi måtte finne inndekning. Det kan bety at NTNU utlyser noen færre stipendiatstillinger i en begrenset periode, skriver han i en e-post.

Universitetet anslår at de kan få en ekstrautgift på 100 millioner kroner som følge av koronatiltakene. Anslaget er svært usikkert og økonomisjef Frank Arntsen varslet en grundigere gjennomgang av økonomien på styremøtet i juni. Foreløpig er det lite som tyder på at Kunnskapsdepartementet vil trø til:

- Vi har ikke fått noen tydelige signaler om at vi blir kompensert for ekstrautgifter. Mitt inntrykk er heller at vi ikke står først i køen. Per i dag er jeg ikke spesielt optimistisk, sa rektor Anne Borg.

LES OGSÅ: Korona gir underskudd på 100 mill

Må finne penger lokalt

Vararepresentant Adrian Heyerdahl ville vite om disse ekstrautgiftene er noe instituttene belastes lokalt, eller om NTNU sentralt vil kompensere for utgiftene.

- Visse lab-tunge institutter må trolige øke bruken av studentassister og det blir lengre dager på faglærere. Dette  kan  også føre til økte utgifter for institutter som ikke har verdens beste økonomi fra før, sa han.

Adrian Heyerdahl 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Adrian Heyerdahl  Foto: Solveig Mikkelsen

 

Frank Arntsen opplyste at NTNU har et system for å registrere ekstrakostnader. Hovedprinsippet er rammefinansiering, og at utgiftene må dekkes der de oppstår.

- Situasjonen er spesiell, vi avventer om det er urimelige konsekvenser ved ulike deler av NTNU, men det er for tidlig å konkludere. Vi har ingen skjult pengesekk, sa han.

Heyerdahl foreslo at det bør opprettes en felles pott som enhetene kan søke på hvis de går på en smell.

- De flinkeste blir straffet

Tim Torvatn mente det var mange paradokser knyttet til at enkelte institutter får økte utgifter.

- Vi må håndtere dette på en måte slik at det ikke er dem som har vært flinkest til å oppfylle NTNUs strategi, som får størst kostnader. Hvis ikke blir det problemer med å motivere folk seinere, sa han.

Torvatn pekte på utgiftene knyttet til å hente hjem studenter. De er størst hos dem som har vært flinkest til å oppnå mål om studentutveksling. Videre har utgifter ved avlysning av internasjonale arrangementer rammet mest dem som har vært gode på internasjonalisering.

NTNU fester nå lit til at nye varslede studentplasser vil bøte noe på situasjonen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim varslet denne uka om at de vil øke antallet studieplasser nasjonalt med 4000.

- Å få nye studieplasser, er utrolig viktig. Det er vår viktigste finansieringskilde, sa Frank Arntsen til NTNUs styremedlemmer.

Andre saker fra styremøtet:

LES OGSÅ: Tjora langet ut mot fokuset på konkurranse

LES OGSÅ: Savnet å få diskutert digital høst

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Helseinnovatører får dansk forsterkning

Nå blir Universitetet i København med i Helseinnovatørskolen, sammen med NTNU, Karolinska og UiO.

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.