Kallelser skal få flere kvinner inn på filosofi

Institutt for filosofi og religionsvitenskap ansetter trolig to kvinner uten utlysning. Totalt ser de for seg å ansette fem personer.
- Den dype lærdommen fra sist gjør at vi har en ambisjon om at kjønnsbalanse gjennomsyrer prosessen, sier dekan Anne Kristine Børresen. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Den dype lærdommen fra sist gjør at vi har en ambisjon om at kjønnsbalanse gjennomsyrer prosessen, sier dekan Anne Kristine Børresen.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Målet er å bedre kjønnsbalansen ved instituttet etter at forrige utlysningsrunde førte til at ti menn ble ansatt i ti stillinger våren 2019.

Det humanistiske fakultet tar nå sikte på å ansette inntil fem stillinger.

- Vi gjennomfører nå en kallelsesprosess. En av fem universitetslektorstillinger ble gjort om til en førsteamanuensisstilling for å få flere kvinner med førstekompetanse. I tillegg vurderer vi å kalle inn en av de fire universitetslektorene. Mest sannsynlig vil vi etter at ansettelsesprosessen er ferdig, ha fem nye medarbeidere: To av dem har vi kalt og tre av dem har vi fulgt en ordinær utlysningsprosess for, sier dekan Anne Kristine Børresen.

Oppfordrer kvinner til å søke

Ex.phil.-tilbudet ved NTNU er utvidet kraftig, noe som førte til at instituttet først utlyste ti stillinger. Nå er altså instituttet på jakt etter fire universitetslektorer og en førsteamanuensis.

Fakultetsstyret ga ledelsen klar beskjed i september om å vurdere flere tiltak for å få ansatt flere kvinnelige filosofer på det mannsdominerte feltet. Kallelse, utlysning innenfor spesifikke områder i faget og å kontakte kompetente kvinner og oppfordre dem til å søke, var noen av innspillene.

Siden den gang har Det humanistiske fakultet gjort flere ting for å sikre at kvinner også søker og blir ansatt. En letekomité er nedsatt for å finne og oppfordre kvinner til å søke. Det er arbeidet med selve utlysningsteksten og likestillings- og mangfoldsombudet ved fakultetet er koblet inn.

Letekomiteen har fått et mandat og har allerede begynt arbeidet. I tillegg har fakultetet ønsket å bruke kompetansen de har på kjønnsforskning innomhus. De har oppnevnt nytt likestillings- og mangfoldsombud, Siri Øyslebø Sørensen, som er tettere på utlysningsprosessen og utforming av utlysningstekst.

Det har vært diskutert å bruke kallelse på alle de seks stillingene.

- Vi velger i stedet å kjøre to parallelle prosesser. Jeg har en klar opplevelse av at fagmiljøet ønsker å gjennomføre en tilsettingsprosess, der de bruker lærdommen de høstet ved forrige prosess, sier Børresen.

Ingen er kontaktet foreløpig og kallelse vil ikke skje før på nyåret.

LES OGSÅ: Slik skal instituttet få flere kvinnelige filosofer

LES OGSÅ: Vil ha flest mulig kvinner når fem nye filosofer ansettes

Filosofi og kjønn

I utlysningsteksten for de fire nye stillingene som universitetslektor er det flere setninger som hinter om at instituttet ønsker kvinnelige søkere. Blant annet står det:

«Instituttet har for tiden stor oppmerksomhet rettet mot å utjevne kjønnsbalansen i arbeidsmiljøet.»

Videre står det at når søkerne skal vurderes, blir det lagt vekt på faglig kompetanse innen et eller flere av disse områdene: filosofi og kjønn, kunnskaps- og vitenskapsfilosofi, etikk, politisk filosofi og filosofisk estetikk.

I tillegg skygger nok silekomitéen unna det omdiskuterte tilleggskritieriet som ble brukt ved ansettelsene på vårparten. Da ble erfaring fra undervisning i ex.phil. føyd til som silekriterium selv om det ikke var nevnt i utlysningsteksten.

Fakultetet konkluderte i ettertid med at dette kriteriet førte til at mange kvinner ble silt ut tidlig i prosessen.

- Vil det overhodet være noen vits for menn å søke på disse stillingene?

- Ja ,det vil det. Vi ønsker oss nok en gang gode søkere. Den dype lærdommen fra sist gjør at vi har en ambisjon om at kjønnsbalanse gjennomsyrer prosessen. Dette betyr likevel at alle søkere er velkommen til å søke på disse stillingene, sier Børresen.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Av de fire utlyste stillingene er inntil to stillinger lagt til Dragvoll, én til Gjøvik og én til Ålesund. Søknadsfristen er  15. desember og oppstart er seinest 1. august 2020.

LES OGSÅ: Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn

LES OGSÅ: Studentene på filosofi aksjonerte mot mannsdominans

LES OGSÅ: Ni av ti filosofer vil være menn ved NTNUUA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine

NTNU, UiO, UiB, NMBU og NiH kjemper for å unngå at Statsbygg tar over kontrollen på eiendommene deres. - Dette handler om muligheten til å ivareta samfunnsoppdraget vårt, sier NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør, Frank Arntsen.

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.