Vil ha flest mulig kvinner når fem nye filosofer skal ansettes

Allerede i høst blir det utlyst fem nye filosofistillinger ved NTNU. Dekan Anne Kristine Børresen vil jobbe aktivt for at det blir tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer.
Dekan Anne Kristine Børresen vil ha innspill fra styremedlemmene på hvordan de kan få tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer. Til høyre ser vi styreleder Einar Lie. (arkivfoto fra et tidligere fakultetsstyremøte)  
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Dekan Anne Kristine Børresen vil ha innspill fra styremedlemmene på hvordan de kan få tilsatt flest mulig kvinnelige filosofer. Til høyre ser vi styreleder Einar Lie. (arkivfoto fra et tidligere fakultetsstyremøte)   Foto: Solveig Mikkelsen

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet skal mandag diskutere oppfølging av rapporten om manglende kjønnsbalanse. Bakgrunnen er at  Institutt for filosofi og religionsvitenskap ansatte ti menn i ti stillinger våren 2019.  

I forslaget til vedtak ber fakultetsstyret Det humanistiske fakultet «...om å følge opp anbefalingene i rapporten for å unngå tilsvarende skjevheter i kjønnsbalansen i framtidige tilsettinger i vitenskapelige stillinger ved fakultetet.»

Ex.phil.-tilbudet ved NTNU er utvidet kraftig, noe som førte til at en rekke stillinger ble utlyst. Det vakte oppsikt da det ble kjent at alle de ti stillingene, åtte universitetslektorer og to førsteamanuenser, ble besatt av menn. Det var Khrono som først omtalte saken.

I saksdokumentene karakteriseres ansettelsene på følgende måte:

«Dette står i sterk motsetning til målsettingen om å jamne ut kjønnsforskjeller i både vitenskapelige og administrative stillinger ved fakultetet...» Derfor ble det nedsatt et utvalg for å evaluere ansettelsesprosessen og gi råd til fakultetet ved framtidige ansettelser.

LES OGSÅ: Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn

LES OGSÅ: Studentene på filosofi aksjonerte mot mannsdominans

Vil legge sterke føringer

Det er bestemt at det skal opprettes fire, kanskje fem, nye universitetslektorstillinger i filosofi. Disse skjer også som følge av utvidelsen av ex.phil.-tilbudet. I sakspapirene står det at dekanen «...ønsker å legge sterke føringer på prosessen med sikte på å få flest mulige kvinnelige filosofer tilsatt i disse stillingene.»

Fakultetsstyret blir derfor bedt om å gi innspill til denne konkrete ansettelsesprosessen, i tillegg til de mer overordnede tiltakene som rapporten peker på.

- Eventuelle føringer er diskutert med instituttlederne, Losam og ansettelsesutvalget. Det vil jeg også diskutere med fakultetsstyret før vi bestemmer det, opplyser dekan Anne Kristine Børresen overfor UA.

Hun ønsker ikke å si noe mer om hva disse føringene innebærer før fakultetsstyret har fått sagt sitt.

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet får to tunge saker på bordet på mandagens møte: Mannsdominansen på filosofi og IHS-saken. Sistnevnte er en orientering om status.  
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet får to tunge saker på bordet på mandagens møte: Mannsdominansen på filosofi og IHS-saken. Sistnevnte er en orientering om status.   Foto: Solveig Mikkelsen

 

- Ingen saksbehandlingsfeil

I rapporten ble det også stilt spørsmål ved om det var en formell saksbehandlingsfeil da silekomitéen brukte erfaring fra ex.phil.-undervisning som et tilleggskriterium når dette ikke var nevnt i utlysningsteksten. Dette er kommentert i et eget notat til fakultetsstyret.

I utlysningsteksten sto det at det legges vekt på følgende:

- undervisningserfaring innen høyere utdanning

- erfaring fra faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

- samarbeidsevner

I notatet fra fakultetet står det:

«En viktig del av stillingsinnholdet gjelder nettopp undervisning på ex.phil. Dette tilsier at søkernes tidligere erfaring med ex.phil.-undervisning kan være mer relevant enn annen undervisningserfaring. Det vil derfor etter vårt syn være en lojal fortolkning av utlysningsteksten å legge mer vekt på undervisningserfaring fra ex.phil. enn annen undervisningserfaring.»

Fakultetet konkluderer med at bruken av kriteriet om erfaring fra ex.phil.-undervisning var innenfor rammen av utlysningsteksten og gyldig som silekriterium. De skriver videre:

«Kriteriet medførte at mange kvinner ble silt ut tidlig i prosessen. Selv om dette var en uheldig og utilsiktet konsekvens, medfører ikke dette en saksbehandlingsfeil.»

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fem studentledere:

Statsbygg bør ikke få overta byggene

Skal vi bedrive fremragende forskning, utdanning og innovasjon så er det en dårlig ide å ta fra oss råderetten over egne bygg, skriver fem studentledere.

Ytring:

Vi må sikre forskning som fellesgode

Jeg mener det er viktig å løfte blikket og diskutere åpen publisering som del av et større hele: Åpen forskning handler om å utnytte teknologi og forvalte resultater og data til fellesskapets beste, skriver administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

To forskere siktet av PST og suspendert fra NTNU

To fast vitenskapelig ansatte ved NTNU etterforskes for blant annet om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. De to er suspendert og risikerer avskjedigelse fra NTNU.

Studentsamskipnadene vil bygge 2.475 studentboliger

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2.475 studentboliger, opplyser Kunnskapsdepartementet.