- De bryter med hva en bachelor er

Med innføring av eget «æresprogram» bryter UiO med prinsippene for omfanget av hva en bachelorgrad er, mener leder for Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien.
NSO ønsker ikke egen elitebachelor» velkommen. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

NSO ønsker ikke egen elitebachelor» velkommen.  Foto: Helene Mariussen

Styret ved Universitetet i Oslo vedtok i fjor å opprette et eget «honours-program» for særlig utvalgte studenter, hvor man har lagt inn 30 ekstra studiepoeng i graden, samtidig som man tilbyr studentene ekstra oppfølging. Dette reagerer NSO på.

- UiO med innføringen av elitestudiet bryter med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for hva en bachelorgrad er. Den skal være på 180 studiepoeng. Her gjør man 210 studiepoeng obligatorisk. Dette er noe av kjernen i hva som er problematisk med dette tiltaket, sier Øien.

LES OGSÅ: - Tar fra noen og gir til andre

LES OGSÅ: NTNU vil ikke at et slikt program etter mal fra UiO

I vår vedtok NSO en oppdatert utdanningspolitisk plattform hvor det blant annet heter: «Det skal ikke opprettes parallelle studieprogrammer ved samme institusjon, hvor det ene studieprogrammet prioriteres mer ressursmessig med bakgrunn i at det skal holde høyere kvalitet… Alle studier på samme nivå skal ha tilsvarende forventninger til omfang og forventet tidsbruk, og dette skal legge opp til at studentene skal studere på heltid.»

Dette prinsippet er det viktig å holde fast ved, framholder NSO-lederen.

- Mange har ikke satt seg inn i saken

- Det har vært innvendt fra ulikt hold at det ikke er noe nytt at studenter forskjellsbehandles når det kommer til ressurstilgang?

- Denne diskusjonen har vært preget av at mange ikke har satt seg godt nok inn i hva den handler om. Det er ikke nytt at for eksempel en siv.ing-student ved NTNU, universitetet jeg studerte ved, koster mer enn en statsvitenskapsstudent. Men her innfører UiO noe nytt, når de tar et eksisterende studieprogram og gir legger på 30 ekstra studiepoeng, som er ment å dekke noe tverrfaglig, gir programmet en ny tittel og annonserer at studentene som kommer inn her skal få ekstra oppfølging. Dette reagerer NSO nokså sterkt på, sier Øien.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Alle bør få bedre oppfølging

At studenter som får bedre oppfølging gjør det bedre, er heller ikke noe nytt. Derfor bør alle studentene i størst mulig grad nyte godt av forbedret oppfølging.

- Norge gjør det ikke imponerende på OECDs statistikk over gjennomføringsgrad i høyere utdanning.  I den grad institusjonene er opptatt av denne utfordringen er det ingen god løsning å gi mer til dem som allerede har vist seg å være faglig sterke, sier hun.

LES OGSÅ: Sliter med å gjennomføre på normert tid

- Studentrepresentantene i UiO-styret stemte med flertallet i vedtaket om å opprette æresprogrammet?

- At den enkelte studentrepresentant i ulike institusjoners styre og stell stemmer ut fra egne overbevisninger må vi respektere. Det jeg kan si er at NSO har behandlet dette i vårt øverste organ, og vi står samlet bak vår utdanningspolitiske plattform.

- Æresprogrammet som starter opp ved UiO denne høsten har 20 påmeldte studenter. Hvordan ser du på muligheten for at dette tiltaket utvides? Også Universitetet i Bergen har utrykt interesse for å innføre eget tilsvarende program.

- Det er vanskelig å si, men NSO forventer at Svein Stølen, Dag Rune Olsen og rektorer ved andre utdanningsinstitusjoner som vurderer å opprette elitestudier heller har fokus på å gi alle studenter bedre oppfølging, sier Marte Øien.

- Kunne tenkt å gå der dette selv

Runa Fiske er nyvalgt tillitsvalgt for studentene ved UiO-styret, og hun deltok ikke i fjorårets styrebehandling av honours-programmet. Til Universitetsavisa sier hun at programmet høres flott ut, men:

- Jeg skulle ønske alle studentene fikk like god oppfølging. Jeg ønsker studentene som begynner der i disse dager lykke til, og håper de får et fantastisk studieår. Jeg kunne godt tenke meg å gå der selv. Jeg synes det er problematisk at de ekstra midlene som går til disse studentene nødvendigvis må tas fra andre studier, sier hun.

Honourprogram
 • Nytt treårig bachelorprogram ved Universitetet i Oslo.
 • Opprettet for de mest ambisiøse studentene. Har 30 flere studiepoeng enn normalt innbakt i graden.
 • Studentene som tas opp vil bli fulgt av et eget mentorprogram gjennom hele studiet.
 • Årets opptak har 20 studieplasser, hvor den ene halvparten har fordypning i realfag, mens den andre halvparten fordyper seg i humaniora.
 • fordypningsemne for første kull er «kunstig intelligens».
 • Kilde: UiO
KDs finansieringskategorier
 • Kategori A: Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ).
 • Kategori B: 5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør.
 • Kategori C: Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama.
 • Kategori D: Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi,audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film og fjernsynsproduksjon), samt allmennlærerutdanning med fordyping i musikk.
 • Kategori E: Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk.
 • Kategori F: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, samt ex.phil og diverse videreutdanninger.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.