Flere utestengt for juks:

- Det var som forventet

Nye tall fra Unit viser at nesten 50 prosent flere er utestengt for juks nå enn for seks måneder siden. - Som forventet, sier NTNU-professor Helge Holden.

NTNU-professor Helge Holden ber om at eksamen avholdes på ordinært vis dette semesteret.
NTNU-professor Helge Holden ber om at eksamen avholdes på ordinært vis dette semesteret.
Publisert Sist oppdatert

- Generelt er studenter like ærlige som resten av befolkningen, men studentene ble satt i en helt ny og fremmed situasjon i forbindelse med eksamen i vår, og endel av dem falt for fristelsen til å jukse, sier NTNU-professor Helge Holden.

I mai advarte han mot at korona-tilpassede eksamener ville føre til mer juks. «Det ligger en enorm tillit i hjemmeeksamen, og her tror jeg man skal huske Ronald Reagans «Trust but verify».» skrev han den gang.

Nå viser tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) at det er en økning i antallet som er utestengt for juks på nesten 50 prosent siste seks måneder.

- Mørketallene trolig større

- Dette er som forventet. Juks er aldri akseptabelt, og er et svik mot ærlige medstudenter. Det store omfanget av juks har gjort det vanskelig å undersøke alle sakene grundig, og mørketallene er trolig større. Høstens eksamen må gå på tradisjonelt vis, argumenterer Holden.

Totalt er nå 274 personer på et eller annet vis utestengt som følge av juks ifølge Register for utestengte studenter (Rust), som driftes av Unit. I mars var tallet 184, noe som gir en økning på 48,4 prosent.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Trolig flere juksesaker til behandling i år
LES OGSÅ: Studenter innrømmer juks på eksamen

Planlegger ordinær eksamensavvikling

- Målet er at høstens eksamener skal kunne gjennomføres mest mulig som vanlig, med skriftlige eksamener på campus for de som har planlagt det, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Hun forteller at de er i dialog med smittevernoverlegen i Trondheim kommune for å sikre at gjennomføring av eksamen kan skje på en sikker og smittevernmessig forsvarlig måte.

- Så må vi selvsagt ta høyde for at smittesituasjonen kan forverre seg før eksamensperioden, og at vi kan bli tvunget til å avholde hjemmeeksamen dette semesteret også. Det har vi også planer for, sier Reitan.

- Var mekanismene for å unngå juks under vårens eksamener tilstrekkelige?

- Eksamenssituasjonen i vår var ikke optimal. Det visste vi i forkant, og det bekreftes av at det er rapportert inn mange flere mistanker om juks enn det som er vanlig. For NTNU var likevel det aller viktigste denne våren at vi klarte å gjennomføre eksamen for nær 30 000 studenter, og unngikk at et helt kull med studenter fikk forsinkelse i utdanningen sin, sier Reitan.

Håper konsekvensene virker avskrekkende

Prorektoren forteller videre at dersom de skulle havne i en situasjon hvor det igjen blir aktuelt med hjemmeeksamener til høsten så vil de nå ha bedre tid til å utforme oppgavene på en måte som vanskeliggjør juks.

- I vår hadde faglærerne liten tid til å forberede seg på hjemmeeksamen. Nå har de forhåpentligvis gjort seg tanker mo hvordan eksamensoppgavene bedre kan utformes med tanke på en eventuell hjemmeeksamen til høsten, sier Reitan.

Hun påpeker dog institusjonene aldri kan sikre seg mot at studenter kommuniserer under hjemmeeksamen.

- Studentene får tydelig beskjed om at samarbeid om oppgavene er juks og ikke tillatt, og det fikk de også i vår. Vi kan sammenligne besvareleser og på den måten avdekke juks i ettertid. Vi håper at avdekkingen av juks i vår, med de konsekvensene det kan få for de det gjelder, vil virke avskrekkende på studenter ved en eventuell hjemmeeksamen i høst, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

Powered by Labrador CMS