Statsbudsjettet:

- Dette er et godt budsjett for NTNU

NTNU får en realvekst på 71,5 millioner kroner i bevilgningene over statsbudsjettet.

Konstituert rektor Anne Borg er svært fornøyd med statsbudsjettet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er et godt budsjett for NTNU. Jeg er veldig fornøyd. Vi har fått gjennomslag for prosjektering av Ocean Space Centre og penger til campussamlingen, samt økt tilskudd til Kavli-instituttet. Samtidig har vi fått en realvekst på 71,5 millioner i NTNUs totale bevilgning, sier NTNU-rektor Anne Borg til UA.

I tillegg til Ocean Space Centre og campussamlingen, har NTNU også fått klarsignal til å starte bygging av det nye kombinasjonsbygget i Elgeseter gate 10.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

7 milliarder kroner til NTNU

NTNUs samlede bevilgning over statsbudsjettet er på 7 milliarder kroner, ifølge en artikkel på intranettet Innsida.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø besøkte mandag Sintef for å snakke om betydningen Ocean Space Centre har for næringslivet og havforskningen. Allerede i slutten av august ble det klart at regjeringen bevilger 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Centre over statsbudsjettet. Det ble samtidig bevilget 40 millioner til NTNUs campussamling.

Bare noen dager senere ble det klart at regjeringen også ga klarsignal til byggingen av Elgeseter gate 10.

- De store NTNU-nyhetene har kommet i forkant av statsbudsjettet. Dette er viktige saker som vi er glade for å ha på plass, sier Nybø.

Hun er godt fornøyd med statsbudsjettet og trekker fram satsing på studieplasser og studentboliger i tillegg til Ocean Space Centre og NTNUs campussamling.

Studentene får levekårsundersøkelse

- Vi har fått på plass nesten 250 nye studieplasser, og det bygges opp med det samme tallet årlig over fire år. Vi skal bruke 100 av disse plassene til desentraliserte utdanninger hvert år. Det tror jeg og kan bli aktuelt for NTNU, særlig når det gjelder livslang læring. Det er mulig å tilby utdanning andre plasser enn i Trondheim, Gjøvik, Oslo og Ålesund.

Nybø er også svært fornøyd med at det settes av penger til et nytt vikingmuseum på Bygdøy. Hun er også glad for at studentene skal få sin sin etterspurte leverkårsundersøkelse.

- Dette har de ønsket veldig lenge, og jeg er glad for at vi får det på plass nå. Det løser ikke utfordringen, men kan gi oss noen bedre indikatorer på hvor skoen trykker, sier statsråden.

Sikkerhet til Kavli-instituttet

Kunnskapsdepartementet har gitt en øremerket bevilgning på 12 millioner kroner til Kavli-instituttet, som huser nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser. Midlene bidrar til at det fortsatt skal være attraktivt for nobelprisvinnerne å bli ved NTNU, ifølge Innsida.

– Jeg er fantastisk takknemlig for at regjeringen ser de særskilte utfordringene Kavli-instituttet har, og at de tar ansvar for å sikre nasjonal oppfølging. Gjennom denne bevilgningen vil Kavli-instituttet forbli et nasjonalt flaggskip slik at hjerneforskningen vår skal kunne hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, sier May-Britt Moser.

– Finansieringen av Kavli-instituttet er i stor grad er basert på usikre, eksterne midler, og det setter oss i en veldig sårbar situasjon med mindre forutsigbarhet. Dette har gjort det langsiktige arbeidet vanskelig for oss. Grunnbevilgningen vi nå har fått, øker den sikkerheten som vil være nødvendig for å sette i gang store og langsiktige forskningsprosjekt, som vi håper og tror vil lede til nye viktige gjennombrudd, sier Edvard Moser.

LES OGSÅ: Foreslår å bevilge 585 millioner til oppfølging av langtidsplanen
LES OGSÅ: Nå blir det 11 måneders studiestøtte
LES OGSÅ: Ønsker flere desentraliserte og rullerende studieplasser
LES OGSÅ: Forskningsrådet ønsker budsjettperioder på fire år