Ytring:

NTNU må tenke nytt når det gjelder areal

Digital undervisning er et meget sterkt argument for å bevare flere enekontor.

Det trengs et helt nytt regelverk for ansatte ved NTNU som jobber hjemme, mener Anne Charlotte Torvatn.
Det trengs et helt nytt regelverk for ansatte ved NTNU som jobber hjemme, mener Anne Charlotte Torvatn.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa ba åtte ansatte og studenter ved NTNU svare på følgende spørsmål: Hva kan NTNU lære av koronaperioden? Her er Anne Charlotte Torvatns bidrag.

Noe av det viktigste som har skjedd i koronaperioden ved NTNU, har vært den omfattende bruken av digital undervisning. Her har både enkeltpersoner og organisasjonen lært mye, men det er fortsatt en vei å gå før digital undervisning er organisert godt nok. Jeg vil her peke på noen av disse utfordringene.

På campus har NTNU flere utfordringer knyttet til digitale støttestrukturer. For øyeblikket skal ansatte være mest på campus, men ha en del digital undervisning og digitale møter. Ansatte som deler kontor, har ikke mulighet til å sitte på sin egen pult og arbeide med den digitale undervisningen eller delta på digitale møter, da dette vil forstyrre dem de deler kontor med. Man kan jobbe noe hjemme, men siden man også skal være på campus for noen aktiviteter, er det ikke alltid at man vil rekke å dra hjem mellom den stedlige undervisningen og de digitale aktivitetene. Man er da henvist til å bruke stillerom som har dårlig bord og stoler. I tillegg kommer det at stillerommene har store glassflater, noe som gjør at alle kolleger ser inn på undervisningen innenfor, samt at studentene kan se alle som tilfeldigvis går forbi i gangen. Alt i alt er det ganske krevende for ansatte med delt kontor å undervise digitalt eller ha digitale møter mens de er på campus.

Studentene kan også oppleve at de har stedlig undervisning og digital undervisning med ganske kort mellomrom. Kanskje når heller ikke de ikke hjem innimellom. Da er det vanskelig for dem å finne et sted på campus der de kan sitte i ro og delta i den digitale undervisningen. Flere sier derfor at er det er lite attraktivt å komme på campus i det hele tatt, og de velger å sitte hjemme.

Dersom de ansatte med og uten eget kontor skulle ønske (eller måtte) arbeide hjemme, er de i en situasjon som NTNU ikke har klare regler for. Det er uklart hvem som har ansvar for HMS. Fysioterapeuter har omtalt faren ved å sitte ergonomisk dårlig på hjemmekontor. Hvem skal sørge for at utstyret på hjemmekontoret er godt nok? Og hvem har egentlig ansvar ved ulykker i hjemmet mens man arbeider? Dessuten; Hva slags PC- utstyr skal man bruke hjemme? Man kan ta med sin NTNU- PC, men NTNUs IT-regelverk sier at man ikke har lov til å bruke NTNUs PC-er i privat sammenheng. Hvis man har lyst til å også gjøre noe privat hjemme, er dermed ikke dette en god løsning. I tillegg kommer det at man må frakte PC-en mellom jobb og hjem hele tiden, noe som blir særlig slitsomt for dem som ikke bruker bil på jobb. Dermed vil mange velge å bruke privat PC når de sitter hjemme og jobber. Problemet er imidlertid at NTNU ikke gir brukerstøtte på private PC-er. Sitter du hjemme og jobber på dagtid, men med eget utstyr, har du i teorien ikke krav på hjelp. Her trengs det helt klart et nytt regelverk.

Alt i alt mener jeg at NTNU nå bør tenke nytt når det gjelder arealer. Nå som man skal bygge mye nytt på campus, bør rolige steder der studenter kan delta i digital undervisning tenkes inn i planene. Digital undervisning er også et meget sterkt argument for å bevare flere enekontor. Dersom NTNU også lager nytt HMS-reglement og nytt IT-reglement som trekker inn nye punkter som går på hjemmesituasjonen, vil NTNU ha mulighet til å snu utfordringene fra koronaperioden til god læring.


Her kan du lese flere ytringer i serien:

Hagerup: Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Owren: Å lykkes eller å trå feil med pandemi og digital undervisning

Roy: A phenomenal change in communication

Vifladt: Ingen er forskåna fra korona

Hjelseth: Blir mye som før, eller får vi varig endring?

Møller: Koronakrisen som drivkraft for utvikling og endring?

 

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her .

 

Powered by Labrador CMS