Statsbudsjettet

- Bra for Norge, bra for NTNU

Fungerende NTNU-rektor Kari Melby er fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. - Det er bra for landet, og det er bra for NTNU, slår hun fast.

Statsbudsjettet i media

Reaksjonene på årets budsjettframlegg er overveiende positive, viser en rask gjennomgang i universitetsmedia.

175 mill til fusjoner

NTNU-fusjonen anslås å koste 250 millioner kroner. Regjeringen foreslår å gi 175 millioner kroner totalt til strukturreformen i UH-sektoren.

Mens vi venter på budsjettet

Mens vi venter på statsbudsjettet: Penger til fusjon. Penger til bedre finansieringssystem. Penger til bygg. Penger til stipendiater og til EU-forskning og mer til.

Oppgitt over KDs hastverk

- Problemet er at dette går alt for fort. Vi frykter at hastverket kan bety at eventuelle fallgruver er blitt oversett. 

“De ignorerer en hel region”

Kunnskapsdepartementet har ignorert en hel region med sitt vedtak om å slå sammen SiT med deler av samskipnaden i Gjøvik. Det mener Studentparlamentet i Gjøvik, som er sterkt kritisk til KDs håndtering.

Ett år med Nobelpris

Fest, jubel og storfint besøk

Gjenopplev gledesscenene etter nobelpristildelingen i denne bildeserien.

"Sabbatsår? Uansvarlig!"

Han er oftere på Værnes enn i butikken. Ett år etter tildelingen er de begge travlere enn noen gang. Men et sabbatsår, det ville vært "totalt uansvarlig".

Gjesteskribenten

NTNU-hjelpen

NTNU bør spille en rolle i flyktningkrisen, men ikke som grensekontrollør, skriver student Nora Warholm Essahli.

Akademisk marinade

Aksel Tjora mener at "det er ingen grunn til at NTNU og vår eier skal feite opp byggebransjen."

Realist-tørke

Unni Eikeseth spør om det er media eller naturvitarane sin feil at det er så få journalistar med realistbakgrunn.

Fusjonering

Jørgen Flor beretter om hvordan det er å bli invitert til medvirkning en fredag - med høringfrist mandag klokka 10.

Disputaser ut av Rådssalen

NTNU-ledelsen har bestemt at Rådssalen i Hovedbygningen ikke lenger skal brukes til disputaser. Fra 2016 skal den ærverdige salen i stedet benyttes til representasjon og annen faglig virksomhet.

- NTNU bør tilby dem utdanning

NTNU bør trø til og tilby flyktningene høyere utdanning. Utfordringa kommer fra førsteamanuensis Jonas Persson ved Program for lærerutdanning.

Europeiske universitet lagar særordningar for studentar på flukt

– Universitetet i Bergen vil gjerne vere med og bidra, seier viserektor Anne Christine Johannessen.

UiO: Flyktninge- dugnad

Universitetet i Oslo tar initiativ til dugnad for flyktninger.

ntnu stuper på the-rangering

- Uvitenskapelige rankinger

- Et hovedankepunkt mot THE-rankingen er at den ikke overholder normene for forskningsmetode. Man publiserer bare delvis metodene som er anvendt, og dermed blir det ikke mulig å tolke funnene skarpt, mener NTNUs tidligere rektor Torbjørn Digernes.

Årets THE-ranking: NTNU i fritt fall

NTNU faller 75-100 plasser på verdens mest prestisjefylte universitetsranking.

Etablerer egen økonomiskole

Økonomiavdelingen ved NTNU starter egen økonomiskole for ansatte.

Anbefalte fusjon

Dramatikk da styret i HiNT anbefalte fusjon.

- Sterkere sammen

Bjørn Olsen blir ny rektor for det nye universitetet som oppstår nvedfusjonen i nord.

Studentene fornøyde med sammenslåtte samskipnader

KD vedtok å slå sammen samskipnadene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim, til tross for at Gjøvik ikke ville.

Administrasjon under press, må "avbyråkratisere"

Midt i fusjonen får NTNU beskjed om å spare 100 mill i "avbyråkratisering". Ansatte merker presset.

- Det er bra at fusjonen går fort

- Jeg synes ikke det går for fort. Det er noe med å få ting overstått, sier instituttleder Siri Forsmo.

- To universiteter i Oslo kan gå utover UiOs omdømme

Rektor Trond Blindheim ved Markedshøyskolen mener det fort blir en pussighet med to universiteter i Oslo.

Moser-effekten kan løfte NTNU på THE-ranking

May-Britt og Edvard Moser, da de var i stockholm og mottok Nobelprisen. Neste uke publiseres årets mest prestisjefylte universitetsranking.

Arkitektene advarer mot fargeløs samling av campus på Gløs

Samling av campusene på Gløshaugen må ikke føre til at de nye bygningene blir fargeløse kolosser. Fargeforskerne ved Institutt for byggekunst, form og farge viser til at NTNU har en fargerik tradisjon å ta vare på.

Ytring:

Hva nå Dragvoll?

Har lokaliseringsspørsmålet blitt viktigere enn veien til målet om et bedre universitet, spør professor emeritus Bjørn Røe.

Trenger transparens

NTNU og byen trenger en transparent og ryddig prosess når campusene samles, skriver ledere ved Psykologisk institutt.

Ny arbeidsgruppe ser på midlertidighet

Departementet skal foreslå tiltak for å få tallene på midlertidige ned.

- Ansattes lojalitet må ikke bli en sovepute

Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær og Kristin Dæhli med advarende pekefinger til NTNU-ledelsen.

- Vi utnytter ikke ansattes lojalitet

- Jeg kan ikke se at vi utnytter ansattes lojalitet, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby, som svar på advarslene fra Forskerforbundets tillitsvalgte.