ua-debatten mandag kveld

- Derfor er fusjon med NTNU best for HiST

HiST-rektor Helge Klungland ser ikke for seg sammenslåing med noen andre høgskoler eller universiteter enn NTNU.

Forsvarer Total Norges nærvær på jobbmesse

- Jeg greier ikke se sammenhengen mellom det som skjer i Norge og det som skjer der. Det sier prorektor Johan Hustad om kritikken mot at oljeselskapet Total får stå på stand ved NTNU.

Klimakrisen gir stinn brakke

Arrangøren av lørdagens klimaseminar flagger at NTNU bør kutte samarbeidet med oljeindustrien og droppe all aktivitet som kan forlenge oljealderen. Det er ikke plass til alle som vil delta.

 

Forskere får hatmeldinger

Forskerne bak konferansen om statsløshet i Karibia er blitt møtt med harme og hatmeldinger. – Vi beskyldes for å ødelegge den dominikanske nasjonen, sier universitetslektor ved NTNU, Jørgen Yri.

 

HiST vil ha NTNU-fusjon

HiST-rektor Helge Klungland satt klar med en positiv innstilling til sammenslåing, men tåketrøbbel laget krøll for flere andre utsendinger til onsdagens Saks-møte i Molde.

- NTNU har et ansvar

Stipendiat Trygve Utstumo ved NTNU ble arrestert og deportert fra Vest-Sahara. Han mener NTNU har et ansvar for å holde Total ansvarlig for sine handlinger.

Universitetene følger hver sin etikkpraksis

Universitetet i Oslo har egne etiske retningslinjer, men NTNU ønsker ingen egen «utenrikspolitikk»

Total det nye Fugro

Total-saken har en rekke likhetstrekk med en tidligere sak hvor NTNU også fikk kritikk for å ikke reagere overfor oljeselskaper som opptrer uetisk.

KarriereDagene 2014:

Får kritikk for å be inn etikkversting

Oljeselskapet Total er kastet ut av landspensjonskassen og granskes av Oljefondets etikkråd, men ønskes velkommen på KarriereDagene ved NTNU.

Vil helst være for seg selv

Verken lederen i Studentparlamentet ved HiST eller i Studenttinget ved NTNU drømmer om sammenslåing, men om det må skje vil de helst samarbeide med hverandre og ikke høgskoler i andre byer.

KarriereDagene 2014:

Her er Statoil-sjefens karriereråd

Konsernsjef Helge Lund i Statoil beroliget NTNU-studentene med at selskapet skal fortsette rekrutteringen, men rådet dem til ikke å planlegge karriere i detalj.

 

Åpen debatt om Saks

Kartet i UH-sektoren tegnes på nytt, det tegnes raskt og det kan skape store omveltninger i ansatte og studenters hverdag. Hvem bør slå seg sammen med hvem og hvilke konsekvenser vil dette få? Kom på UA-debatt i kveld!

 

Anbefalt kommentar

Innsendt av Guttorm Sindre

Alternativt forslag

En annen måte å gjøre dette på - hvis man fortsatt skal ha kont - kunne være følgende:

a) Studenter må på forhånd gi beskjed om de ønsker å ta eksamen på ordinær dato eller på konten. Dette kan virke ressursbesparende i forhold til dagens ordning fordi man unngår at studenter som ser at de kunns...

UA mener

Studentkultur på avveie

Den siste tids eksponering av Mannhullets innvielsesriter har vist oss en noe motbydelig side av studentkulturen. Nå er linjeforeningene kalt inn på Rektors teppe. Men studentrepresentantene glimrer med sitt fravær. 5

Bildegalleri

Hjem til Iran

Hamideh Kaffash reiste i dag hjem til Iran i påvente av en rettssak mot norske myndigheter. UA fulgte avskjedsrunden på NTNU.