I samme klubb som Benjamin Franklin

Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser fra NTNU er valgt som medlemmer av den eldste kunnskapsforeningen i USA, grunnlagt av Benjamin Franklin i 1743.

NTNU går over til økologisk jobbfrukt

Fra mai av skal all jobbfrukt ved NTNU være økologisk, og alle løpende avtaler må sies opp.

15 fra NTNU og HiST er i Nepal

Alle NTNU- og HiST-erne i Nepal er gjort rede for etter det kraftige jordskjelvet som har kostet mer enn 3700 personer livet.

Klungland i nøkkelrolle

2016 blir et overgangsår for NTNU. Hist-rektor Helge Klungland får en nøkkelrolle. Ålesund-rektor Marianne Synnes vil få sitt ansvarsområde begrenset, sammenliknet med rektorkollega Jørn Wroldsen i Gjøvik.

Må ha 530 nye byråkrater

Forskning viser at fusjon gir byråkratboom.

Essay:

Hva skal vi med universitetene?

En tydelig relevanstrend sveiper over verdens universiteter, Norge inkludert. Den frie og kritiske faglige aktiviteten snakkes det mindre om, skriver professor Kathrine Skretting i dette essayet.

ua mener

Stort engasjement, og hva så?

UA-debatten i Dokkhuset var et folkemøte i klassisk tapning. Energi, innsikt, engasjement. Hva skal man med det, spør UA på lederplass.

I hver sin verden

Mye av debatten mellom professor Aksel Tjora, rektor Gunnar Bovim og ansatte ved NTNU dreide seg om medvirkning - eller mangel på sådan.

- Er studentpolitikerne karrierebevisste broilere som sleiker ledelsen opp i ræva?

Sosiologiprofessor Aksel Tjora har provosert studentene kraftig. Se reaksjonen her.

Tidsvitne på gjenvisitt

Les historien om NTH-studenten og motstandsmannen Haakon Sørbye (95).

Vil ikke fusjonere

Styret ved UiB vil ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Styrket samarbeid er veien og gå, mener UiB.

Ny nestleder i NSO

Synne Grønvold fra HiST blitt en av landets ledende studentpolitikere. Nå er hun nestleder i NSO, og sentral i styringsgruppa for NTNU-fusjonen.

Klapper hunder for å roe seg ned før eksamen

Hundeklapping skal redusere stress i eksamensperioden.

Dekan Stig Slørdahl går til toppjobben i Helse Midt

Dekanen ved det medisinske fakultet innstilt til toppjobben.

Rektor tror på NTNU-effekten

Søkertall 2015: Høgskolene i Gjøvik og Ålesund øker med henholdsvis 17 og 15 prosent.

Må ut med titalls mill av egen lomme

Bare i år må partnerne i nye NTNU dekke inn 20 millioner kroner til fusjonsprosjektet av egen lomme.

Søkningen til oljefag falt med 73 prosent

Krisen i oljenæringen slår rett inn i søkertallene på NTNU. Tallet på primærsøkere til petroleumsfag har falt med 73 prosent. -Ikke bra, men heller ikke uventet, sier instituttleder Egil Tjåland.

Ytring:

Spørsmål til rektor

Hvorfor betones lojalitet så sterkt at det til og med er satt i kursiv, spør Arve Hjelseth i dette innlegget, hvor han nærleser NTNUs etiske retningslinjer.

Innvendinger mot bruk av H-indeks

Universitetsbibliotekets Randi Tyse Eriksen har argumenter mot innføring av H-indeks for forskere ved NTNU.

Tendensiøst om publisering

UA har et tendensiøst innlegg om publisering. Hva er budskapet, spør Bjørn Skallerud.

Ytringer om fusjon

Spent på hva slags kår forskningen får

"Det følger ikke penger med fusjonen. Det betyr at de vitenskapelig ansatte på høyskolene ikke uten videre vil få bedre forskningsbetingelser," skriver lokal leder for Forskerforbundet, Kristian Steinnes.

Prorektorjobben forsvant

NTNU-professor Svanhild Schønberg starter som ny prorektor på HiST i august, men allerede nå er det klart at stillingen forsvinner.

Spiser innpå

Forskere ved de statlige høgskolene kapret nesten 20 prosent flere publikasjonspoeng i fjor enn året før, mens deres kolleger ved universitetene har en nedgang på 0,1 prosent.

Dyrker de små grå

Når den lett grånende gjengen i Gløshaugen Akademiske Klubb samles til lunsj er det ofte stinn brakke.

Fusjonspro-rektoren

Helge Klungland blir prorektor for fusjon, rektorkollegene hans i Gjøvik og Ålesund blir plassjefer.

- Valgt rektor best

Det skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO og rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Kremstudenter får kremsommerjobber

Indøk-studentene på NTNU stiller blant de fremste i konkurransen om summer internships, de aller gjeveste sommerjobbene. Utvelgelsen av de beste kandidatene skjer nesten et år i forveien.

Rektorer får ny jobb

NTNU-styret utvides med to representanter i en overgangsfase. Klungland: - Vanskelig avveining.

Frykt for forskingstid

Tid til forskning og frykt for arbeidsplasser stod sentralt da NTL arrangerte fusjonsdebatt onsdag.

UA-debatten

Hva vil vi med NTNU?

Har "Det nye NTNU" fortsatt plass for forskning og undervisning på de klassiske fagenes premisser?

Ofrer 10 % av lønna

Effektiv altruisme er på fremmarsj. Jørgen Ljønes og Eirik Mofoss startet Effektiv altruisme NTNU.

Feiret 40 års okkupasjon

Med ballonger, hatter og kake gratulerte studenter Marokko med 40 års okkupasjon av Vest-Sahara.