NTNU ønsker seg flere av stipendiatstillingene

NTNUs rektor, Gunnar Bovim, priser seg lykkelig over at budsjettforliket ikke førte til større effektiviseringskutt enn 0,8 prosent.

Mangler kunnskap om etnisk mangfold

Onsdag kommer rådene og tiltakene for hvordan Akademia kan bedre arbeidet sitt med mangfold.

Ytring:

Bevar den brysomme medbestemmelsen!!

Anne C. og Tim Torvatn vil stoppe vedtak om all makt til dekanene.

NTNU, Finnmark og Forsvarets forskere

Ytring: Det er beklagelig at uavhengige faginstitusjoner på denne måten bidrar til at Forsvaret igjen skal få anledning til å skrive sin egen historie, skriver Lars Borgersrud.

TIMMS-undersøkelsen:

Vaktmestere tilbys jobb som renholdere

Uroen rår blant driftsoperatører og renholdere når nye NTNU Campusservice tar form.