Tapte søksmålet

De to iranske NTNU-stipendiatene nådde ikke frem med sitt søksmål for å få oppholdstillatelse i Norge. Nå anker de saken.

Fort går det, fortere skal det gå til høsten

Mens vi gleder oss til døsig sommerfryd, blar vi fornøyd gjennom UA-sakene første halvår. Statistikken forteller at avisa leses mer enn noensinne, og at vi leses bredt.

Fra Haramsøya til Nobelinstituttet

Livet leves uten fasit. Man følger sine lidenskaper. Om han skulle velge på ny, er ikke Edvard Moser sikker på om han ville blitt forsker.

La ned StudiebyEN - vil bli best i Norden

StudiebyEN var bra, men ikke bra nok. Nå er det lagt en ny plan for å sikre Trondheims status som studieby.

Alexandra Bech Gjørv ny toppsjef i Sintef

Juristen og industrilederen Alexandra Bech Gjørv blir ny konsernsjef i Sintef fra 1. januar 2016.

Søkte om 13 milliarder - må slåss om én

Kampen om midler fra Forskningsrådet har knapt vært tøffere. De aller fleste søker Øyvind Pettersen om Fri Prosjektstøtte.

Nå skal denne solgrillen ut og erobre verden

Med utspring fra NTNU, Harvard og MIT skal solenergi revolusjonere utendørs matlaging. Nå er oppstartsbedriften fra NTNU klar for lansering i nye land.

Slutt for Lifandis

Styret i biobankselskapet Lifandis AS, tidligere Hunt Biosciences, avvikles. Etter ni års slit for å få lønnsomhet i selskapet har eierne, med NTNU i spissen, sagt at nok er nok.

Vil samles i fakultet - utfordrer NHH og BI

Arbeidsgruppa for økonomi og teknologiledelse vil ha et eget fakultet i nye NTNU. Professor Monica Rolfsen sier at ambisjonen er å bli en internasjonalt akkreditert handelshøgskole.

Ytring

Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

- Hele universitetet er i støpeskjeen, - igjen. For mange vitenskapelig ansatte er dette en påkjenning, skriver Arnulf kolstad - og fremmer konkrete forslag.

En vellykket fusjon krever gjensidig tillit

Er det en motsetning mellom tilhørighet til disiplinfaget og et utdanningsvitenskapelig fakultet, spør lærerstudent Didrik Leganger.

- Pedagogikk må ha sin egen plass

- Uansett organisering må vi fortsatt samarbeide på tvers av fakultet og institutt, skriver Pål Aarsand og Ellen Saur.

Horisont 2020 kuttes med 2,2 mrd euro

Forskningsprogrammet Horisont 2020 får et kutt på 2,2 milliarder euro etter at opprettelsen av EUs nye investeringsfond nå er formelt godkjent.

Åtte tatt i fusk

Åtte studenter er mistenkt for fusk i forbindelse med eksamen dette vårsemesteret. Straffen er utestengelse i to semestre.

11 forskningsprosjekter i Trondheim får 700 millioner

Forskningsrådet deler ut 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser.

Bare tre av ti tilfreds med digital opplæring

Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

Universiteter er blitt terrormål

Massedrapet på campus i Garissa University College er del i en ny trend, ifølge Robert Quinn i Scholars at Risk.

Iranersaken

NTNU-professorer beskyldt for overspilling

UNE-advokat mener vitnemål bar preg av at de ville hjelpe stipendiatene.Beskyldningene bli blankt avvist.

Vedtok midt-norsk universitet

HiNT-styret har vedtatt at de vil fusjonere med Universitetet i Nordland.

kvinnelige ingeniører

1 av 4 utsatt for diskriminering

– Kvinner i teknofag møter mye motstand, sier masterstudent ved NTNU. Svensk studie viser at 25 prosent utsettes for diskriminering.

Ytring

Er iranske akademikere en trussel?

Hvis målet er å stoppe spredning av kunnskap som brukes til våpenproduksjon, kunne man kanskje startet med å hindre produksjon av våpeni Norge, skriver Arnulf Kolstad.

Suksessfaktor: disiplinfaget

Studieprogramleder Jan Frode Hatlen mener kvaliteten i lektorutdanningen ved NTNU skyldes den desentraliserte organiseringen der programansvaret ligger hos disiplininstituttene.

Lag et eget fakultet for utdanning og læring!

Det mener Thomas Dahl og Per Ramberg ved PLU, som skriver at "Det er kanskje typisk akademisk at debatten om det nye NTNU starter etter at beslutningen om fusjon er fattet."

Ytring

Kunnskapsmangel eller vrangskap?

Professor Hallvard Trætteberg med lett frustrert beskrivelse av papirbaserte eksamensprosesser.

Se til Finland - noen kritiske kommentarer

- Jeg leste med interesse ytringen Lag et eget fakultet for utdanning og læring, skriver professor emerita Kari Hag."

Studenter mener rektorer bør velges

- Det er en dårlig plan å legge ned alle former for demokrati som ikke fungerer optimalt, mener studenter ved UiB.

Trondheim får tretti nye studentboliger

Trondheim får 30 av 200 ekstra studentboliger i revidert statsbudsjett.

Foreslår fusjon mellom HiNT og UiN

HiNT-styret skal avgjøre om de vil fusjoneres med Universitetet i Nordland - og om det skal skje i 2016 eller i 2017.

Loser fusjonen i havn

Kristin Kårøy Overvik og Tove Tveråmo har oppskriften klar for å takle alt som må gjøres før fusjonen er i boks. De to er blant nøkkelpersonene som ledelsen ser fort kan bli overbelastet.

Tviler på ulovlig samarbeid

Prorektor Berit Kjeldstad tror ikke NTNUs eksterne samarbeidsavtaler er ulovlige.

- Ingen eier kunnskap

Statoil og universitetene avtaler hvilken luft man kan puste i. Det er jussprofessor Olav Torvunds mening om rammeavtalene.