Ytring

Dekanatet ved HF tvinger ikke gjennom en omorganisering

Forslagene om omorganisering som kritiseres av ansatte ved IKM er nå på én måneds høring. Dette er en genuin høring, skriver ledelsen ved Det humanistiske fakultet.

Anne Kristine Børresen, Kjersti Faldet Listhaug, Terje Lohndal skriver at de ser fram til å se hvilke forslag som kommer fram i høringen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Flere ansatte ved Institutt for kunst og medievitenskap (IKM) skriver i Universitetsavisa 24. april om forslagene til ny organisering av Det humanistiske fakultet. Der fremstår det som at dekanatet har bestemt seg for å tvinge gjennom en omorganisering. Det stemmer ikke.

Fakultetsstyret har bedt om forslag til ny organisering av fakultetet. Et viktig bakteppe for dette er den framtidige økonomiske situasjonen ved fakultetet og NTNU. Vi blir utsatt for kutt og må redusere aktiviteten vår betydelig framover. Dekanatet har hele tiden ønsket å skjerme kjernevirksomheten i størst mulig grad.

Dekan satte ned en egen arbeidsgruppe for å utrede ulike forslag. Denne har vært ledet av prodekan for forskning, men dekanatet som sådan har ikke deltatt i arbeidet. I et av forslagene er IKM bevart som eget institutt. I tillegg er det lagt vekt på at det i høringsprosessen er fullt mulig å foreslå endret plassering av faggrupper, uten at dette går på bekostning av intensjonen i arbeidsgruppas tilråding. Dekanatet har merka seg at arbeidsgruppa har inkludert risikovurderinger på flere områder, inkludert arbeidsmiljø, i rapporten. Dekanatet vil i tillegg gjøre ytterligere risikovurderinger i forbindelse med at saken skal presenteres for fakultetsstyret i juni. Her vil moment fra høringsinnspillene vektlegges.

Forslagene fra gruppa er nå på én måneds høring. Dette er en genuin høring. Basert på høringen vil dekan innstille på et forslag til fakultetsstyret. Det er altså ikke slik at dekanatet har bestemt seg for hva de tenker. Tvert imot ser vi fram til å se hvilke kommentarer og forslag som kommer fram i høringen.

Den økonomiske situasjonen ved HF er krevende i årene som kommer. En reduksjon i studiepoengproduksjonen for 2023 gjør at vi nå må spare ytterligere 2 millioner i 2025, slik at total innsparing er 8,5 millioner. Vi ønsker i det lengste å skjerme faste stillinger fra dette, men det er nå slik at vi ikke vil greie å erstatte alle avganger. Dekanatets inngang har vært at en ny organisering kan bidra til å skjerme noen av disse faste stillingene, uten at vi har hatt noen mening om hva en ny organisering faktisk skal være.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Vi forstår godt engasjementet og at ansatte på IKM opplever det ene forslaget til arbeidsgruppa som krevende. Det er viktig at det kommer fram i høringsinnspill. Ansatte må gjerne også legge fram alternative forslag til hvordan fakultetet kan spare de estimerte fire millionene.