DTU innfører kveldsundervisning for å få bukt med plassmangel

Danmarks tekniske universitet innførte i høst kveldsundervisning for studenter fram til klokka 22.00. Men plassmangel til tross: NTNU har ingen planer om å følge søsteruniversitetets eksempel, sier prorektor Berit Kjelstad.

Summende aktivitet til langt på kveld: Dekan Philip Binning ser for seg et mer pulserende studiemiljø på kveldstid, der laboratorier, kantiner og auditorier er tilgjengelige fram til klokka 22.00.
Summende aktivitet til langt på kveld: Dekan Philip Binning ser for seg et mer pulserende studiemiljø på kveldstid, der laboratorier, kantiner og auditorier er tilgjengelige fram til klokka 22.00.
Publisert

- Antallet studenter ved DTU har doblet seg på ti år og vi har derfor plassmangel. Vi vil heller bruke pengene på undervisning, utstyr og laboratorier i stedet for å bygge flere bygninger, sier dekan Philip Binning til Universitetsavisa.

DTU startet pilotprosjektet i september med tanke på at det skal bli ei permanent ordning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Berører ikke ferske studenter

Kveldsundervisninga er sydd over samme lest som undervisninga på dagtid. Kursene består av undervisningsmoduler på fire timer og om kvelden avholdes de fra klokka 18.00 til 22.00. Ifølge Binning ble alle institutter bedt om å tilby minst ett kurs innenfor dette tidsrommet. Alle de ulike studieløpene er omfattet av ordninga.

I samråd med ansatte og studenter er det bestemt hvilke kriterier som skal gjelde for valg av studieprogram som har undervisning om kvelden. Disse går blant annet ut på at universitetet skal unngå kveldsundervisning én dag og så ny undervisning tidlig neste dag. Nye studenter skal ikke ha kveldsundervisning.

Årsaken til at det nå blir kveldsundervisning for en rekke studenter ved DTU, er altså mangel på plass. Binning forteller at plassmangelen nå er enda mer prekær siden flere av de store auditoriene blir renovert. De resterende lokalene er utnyttet til fulle. DTU ser for seg at antallet studenter vil fortsette å øke, og mener kveldsundervisning er en fornuftig måte å bruke ressursene på framfor å bygge nye bygninger.

- Pulserende studiemiljø

Ifølge dekanen gjør denne omlegginga at det blir større muligher for å benytte fleksibel undervisning.

I tillegg blir det lettere for å folk som er på jobb på dagtid å ta videreutdanningkurs som er integrert i de tradisjonelle studiene.

- Kveldsundervisning vil også sørge for at våre nåværende og framtidige studenter vil få et enda mer pulserende studiemiljø, der auditorier, kantiner og laboratorier nå blir tilgjengelige om kvelden, sier han.

Pilotprosjektet vil pågå fram til våren 2020. DTU vil teste ut hva som fungerer og hva som må gjøres annerledes. I januar 2020 skal prosjektet evalueres. Da kan det komme endringer til høsten 2020 basert på tilbakemeldingene fra studenter og ansatte som har hatt et semester med kveldsundervisning.

- Det har vært både positive og negative reaksjoner på at vi har innført undervisning på kveldstid. De fleste studenter og ansatte forstår at vi er nødt til å innføre kveldskurs, men reaksjonene er svært blandet, sier dekan Philip Binning til UA.

Til DTUavisen (nummer to i år) sier Binning at det er særlig blant de vitenskapelig ansatte at det har vært en del motstand.

- Vi er kritiske

Leder av Studenttinget ved NTNU, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, håper NTNU ikke lar seg inspirere av DTUs innføring av kveldsundervisning:

Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Cecilie Bjørnsdotter Raustein

- Dette stiller vi oss kritisk til. Undervisning på kveldstid går utover både studentenes deltidsjobbing og studentfrivilligheten, sier hun til UA.

Raustein viser til at studentfrivilligheten er noe alle er stolte av, og som gjør Trondheim til den beste studiebyen i Norge. Mange av aktivitetene foregår på kveldstid. Det gjør også mange av deltidsjobbene studentene har for å finansiere studiene. Noen studenter har også ansvar for små barn.

- Å innføre kveldsundervisning i en slik skala hadde ikke vært holdbart i Trondheim. Dessuten er det veldig seint å være ferdig med ordinær undervisningsaktivitet klokka 22, konstaterer hun.

- Dekanen ved DTU sier at studiemiljøet vil bli mer pulserende på kveldstid når det foregår undervisning der. Auditorier, laboratorier og kantiner vil være tilgjengelig fram til klokka 22. Høres ikke det fristende ut?

- Vi vil gjerne ha døgnåpen campus og at det skal foregå mange aktiviteter her, men ikke undervisning. Studentene må selv bestemme om de vil være så seint på campus. Jeg ser få argumenter for å innføre kveldsundervisning, sier studenttingslederen til UA.

Berit Kjeldstad
Berit Kjeldstad

- Ingen planer ved NTNU

På styremøtet i august kommenterte konstituert rektor Anne Borg at NTNU har problemer med timeplaner som ikke går opp og areal som ikke er tilgjengelig. I tillegg mente hun at NTNU ikke bare kan gå på byen og leie lokaler. Hun viste deretter til DTU som har utvidet undervisningstida til klokka 22.00 om kvelden.

DTU er et av universitetene NTNU samarbeider tettest med. Men da vi spør NTNU om det kan være aktuelt for universitetet å følge det danske eksempelet, får vi beskjed om at det ikke foreligger noen slike planer.

- NTNU har også knapphet på arealer, men vi forsøker å legge ordinære timeplanfestede tiltak innenfor vanlig arbeidstid. Det finnes noen unntak hos oss, blant annet for spesialundervisning, opplyser konstituert prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Slik hun ser det, må NTNU bruke arealene enda smartere enn i dag. Det gjelder også undervisningsrom.

- Men vi jobber primært med økt effektivisering av arealbruken innenfor tidsrommet 08.00 til 16.00 mandag til fredag, understreker hun.

Powered by Labrador CMS