Rapport om psykologklinikkene satt på vent

St. Olav er uenig i den juridiske utredningen fra PwC om psykologklinikkene. Derfor er hovedrapporten satt på vent.
Rapporten om psykologenes internklinikker satt på hold, fordi St. Olav er uenig i deler av underlaget (arkivfoto).  
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Rapporten om psykologenes internklinikker satt på hold, fordi St. Olav er uenig i deler av underlaget (arkivfoto).   Foto: Kristoffer Furberg

NTNU vurderer om psykologstudentenes terapiopplæring skal være St. Olavs ansvar.

I en omfattende rapport skal faglighet, juridiske aspekter og økonomi ved de to alternativene vurderes. Nå er hele rapporten om psykologenes internklinikker satt på hold, fordi St. Olav er uenig i deler av underlaget.  

Utredning fra PwC

PwC (PriceWaterhouseCoopers) har utarbeidet en juridisk utredning om de to alternativene. Der står det: En generell konsekvens av overføringen til spesialisthelsetjenesten vil derfor bli at utdanningshensyn nedprioriteres til fordel for pasientrettigheter.

PwC skriver at pasienter som ikke har rettigheter etter spesialisthelsetjenesteloven ikke kan behandles dersom terapiopplæringen ligger under St. Olav. Dermed kan ikke klinikkene selektere pasienter, for eksempel kan de ikke håndplukke pasienter med sykdomstilfeller som er hensiktsmessige for utdanningsformål, mener PwC.

Uenige

I et brev til NTNU skriver konstituert administrerende direktør Rune Wiseth at sykehuset er uenige i en del av vurderingene som kommer fram.

Sykehuset mener at man ved St. Olav kan ta inn pasienter som ikke oppfyller kravene til rett til nødvendig helsehjelp, når det er til undervisningsformål.

– Her er vi tilsynelatende uenige med PwC. Vårt notat er kvalitetssikret av vår jurist, sier Tor Åm, fagdirektør for psykisk helse, rus og samhandling ved St. Olav.

Kan ta inn pasienter direkte

Betyr det at dere mener det fortsatt kan være mulig for pasienter å ta kontakt direkte med en undervisningspoliklinikk uten å ha henvisning?

– Som sykehus har i ansvar for pasientbehandling, men også for utdanning av helsepersonell. Om det er nødvendig å ta inn pasienter direkte som del av vår utdanning av helsepersonell, inklusive psykologer, så er dette en del av vårt samlede ansvar, sier Åm.

I brevet skriver St. Olavs hospital også at pasienter som vurderes til ikke å ha rett til nødvendig helsehjelp, ikke vil omfattes av ventelistegarantier. PwC mener det ikke vil være mulig å opprette egne ventelister for terapiopplæring.

– Pasienter som tas inn utenom prioriteringsveilederen vil ikke fortrenge andre pasienter med rettigheter, vi vil kunne ha egne lister over dem, sier Åm.

Han er uenig i at utdanningshensyn vil bli nedprioritert til fordel for pasientrettigheter.

– I all vår kliniske virksomhet vil du finne eksempler på at vi parallelt med ordinær pasientbehandling også driver undervisning av sykepleierstudenter, fysioterapistudenter, legestudenter osv. Psykologene vil inngå som en del av denne virksomheten, sier han.

Satt i bero

Professor Odin Hjemdal ved NTNU er leder for prosjektgruppen for hovedrapporten, som skal se på faglige, juridiske og økonomiske aspekter ved å overflytte terapiopplæringen til St. Olavs hospital.

På grunn av kritikken fra St. Olav knyttet til PwC-utredningen til rektoratet, er nå arbeidet med hovedrapporten satt i bero. Den skulle egentlig vært ferdigstilt i løpet av september. Hjemdal forteller at den faglige vurderingen er kommet et godt stykke på vei.

– Men den helhetlige rapporten skal ta opp i seg både juridiske og økonomiske vurderinger, og utredningsgruppen er derfor bedt om å ikke gjøre rapporten ferdig så lenge juridiske problemstillinger er uavklart, sier han.

Sendt til Kunnskapsdepartementet

Spørsmålene fra St. Olavs hospital er sendt videre til Kunnskapsdepartementet for en vurdering der.

Kommuniksjonsavdelingen ved Kunnskapsdepartementet sier de nettopp har mottatt brevet og vil behandle saken så raskt som mulig.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Etikken blir viktigere i søknader om midler fra Forskningsrådet

Hopper du harelabb over forskningsetikken når du skal søke Forskningsrådet om midler? Nå vil det straffes hardere.

Forskere i folkemøte om klima:

- Klima taper mot internasjonalisering

Ytring:

Hvem har rett til å mene noe om Høyskoleparken?

Å fremme et argument ved å prøve å frata meningsmotstanderen troverdighet, er et kjent retorisk knep. Men ikke akkurat tillitsvekkende.

Ytring:

Plagiat – den nye utfordringen for forskere?

Her er en historie om hvordan forskningsjuks kan utføres i praksis. Forskere stjal innholdet i et paper skrevet av Antje Klitkou og hennes kolleger.