Forskingsinstitutt mister tilskudd:

Fusjon med NTNU Samfunnsforskning kunne sikret statsstøtte

Trøndelag forskning og utvikling mister nå statsstøtten for 2019. Men departementet er fortsatt i dialog med partene.
Roger Lian, direktør i NTNU Samfunnsforskning,vurderer fusjon. Men da må statsstøtten til TFOU være på plass. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Roger Lian, direktør i NTNU Samfunnsforskning,vurderer fusjon. Men da må statsstøtten til TFOU være på plass.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), med base i Steinkjer, fikk frist ved siste årsskifte med å finne en fusjonspartner. Hvis ikke ville de miste basistilskuddet fra staten for 2019.

NTNU Samfunnsforskning er i en prosess om en mulig fusjon med forskningsinstitusjonen. Ironisk nok er forutsetningen NTNU Samfunnsforskning stiller for å vurdere en fusjon, at TFOU fortsatt har statsstøtte.

– Vi ønsker å utrede grunnlaget for en fusjon med TFoU. Men forutsetningen er at NTNU Samfunnsforskning får overført TFoUs statsstøtte ved en eventuell fusjon. Styret har satt som premiss at dette må avklares først, sier Roger Lian, direktør ved NTNU Samfunnsforskning.

Han sier NTNU Samfunnsforskning ønsker å vurdere om det er grunnlag for å utnytte og utvikle TFoUs nettverk og posisjon som et regionalt forankret forskningsinstitutt.

– Uten videreføring av basistilskuddet fra Forskningsrådet vil det ikke være grunnlag for å utvikle forskningsmiljøet med den kompetansebygging og publiseringsaktivitet som kreves, sier han.

For få publiserte artikler

Bakgrunnen for at departementet vil fjerne basistilskuddet til TFoU er at instituttet ikke har levert godt nok på kravene Norges forskningsråd stiller. De har for få ansatte med høy nok kompetanse, og de har publisert for få vitenskapelige artikler. Instituttet har visst i over ett år at de var nødt til å fusjonere innen nyttår 2019 for å beholde tilskuddet.

– Vi er ennå ikke i mål, men vi er i dialog med både departementet og NTNU Samfunnsforskning, og håper å finne en løsning på dette, sier Øyvind Skogvold, direktør ved TFoU.

Får ikke penger for 2019

Statsråd Iselin Nybø svarer Universitetsavisa på epost at basistilskuddet for 2019 ikke vil bli utbetalt.

– Jeg ville gi TFoU muligheten til å bli mer robust ved å fusjonere med en annen forskningsinstitusjon. Forutsetningen for tildeling for 2019 var at TFoU innen utgangen av 2019 ferdigstiller en fusjon med en annen FoU-institusjon. Jeg framholdt også at med Stortingets samtykke vil TFoU kunne påregne å bringe med seg et beløp tilsvarende basisbevilgningen for 2019 inn i den nye organisasjonen, skriver Nybø i eposten.

Men siden forutsetningen for tildeling av basisbevilgning for 2019 var fusjon innen årsskiftet, har Nybø nå bedt om at det ikke skal utbetales noen penger til TFoU for 2019.

Likevel er hun fortsatt i kontakt med partene.

– Vi hadde et godt møte med TFoU og NTNU Samfunnsforskning før jul, og vi har nå avtalt å holde kontakten videre, skriver Nybø.

– Betyr det at TFoU kan få statsstøtte for 2020 dersom det blir fusjon?

– Den videre dialogen om dette vil jeg ta med partene og ikke gjennom media, svarer Nybø på e-post.

NHO engasjert i saken

Flere aktører har engasjert seg i saken, blant annet NHO.

I slutten av november 2019 sendte NHO-direktør i NHO Trøndelag, Tord Lien, følgende tekstmeldinger til Iselin Nybø:

«Kan du el Rebekka ringe? Gjelder NTNU Samf. forsk og TFOU.»

I en påfølgende SMS skriver han:

"Forstår nå at alt er utprøvd og at det kommer til å havarere hva angår fusjonen TFOU/ NTNU samf. Synd. Forstår at NFR mener prosessen NTNU legger opp til med endelig vedtak Q1 neste år ville vært godt nok, men at dep ikke deler den vurderingen."

Svaret er:

«Hei! Ja det e veldig synd hvis ikke NTNU samfunnsforskning kan vurdere en fusjon litt raskere. Men det skal være et eiermøte neste uke og det er flere mulige partnere som jeg håper de kan kontakte for å prøve å få på plass en avtale.»

Etter hva Universitetsavisa forstår er det fortsatt NTNU Samfunnsforskning som er den aktuelle fusjonspartneren.

- TFoU er svært viktig for bedriftene og kommunene som kunnskapspartner. For NHO er det derfor av stor betydning at dette forskningsinstituttet består, og en fusjon med NTNU Samfunnsforskning gir mening, sier Tord Lien til Universitetsavisa.

Han mener det nå er viktig at basisfinansieringen består.

– Kanskje burde arbeidet med fusjonen blitt tatt tak i før, men nå er situasjonen slik den er. Da må departementet og Norges Forskningsråd sørge for å få basisfinansieringen på plass, slik at en fusjon blir mulig, selv om fristen er overskredet, sier Lien.

Iselin Nybø kommenterer SMS-utvekslingen slik:

«TFoU hadde fått en frist til 31. desember 2019. Det var et sterkt ønske fra meg at en skulle finne en løsning innen denne fristen».

Har tatt tid

Øyvind Skogvold sier det har tatt tid å finne en fusjonspartner.

– Vi har jobbet så raskt som mulig. I slike prosesser må man bygge stein på stein, og vi har kommet et godt stykke på vei nå, sier han.

Han ønsker å få forskerne i TFoU inn i større og sterkere forskergrupper i NTNU Samfunnsforskning.

– Vi er en liten aktør, og det er fordeler og ulemper med det. Ett problem for oss er å ha nok administrative ressurser til for eksempel å delta i EU-prosjekter, sier han.

Basisbevilgningen er på 3,5 millioner kroner.

– Det er ikke bare pengene som er viktig for oss, men å være en del av ordningen, sier Skogvold, som ikke har gitt opp håpet om en løsning.

Skal avklare grunnlaget for fusjon

Roger Lian i NTNU Samfunnsforskning sier det kan være interessant for dem å fusjonere, men at det ikke er gjort noe vedtak om fusjon ennå.

– Så fremt NTNU Samfunnsforskning får videreført TFoUs basisfinansiering ved en fusjon, har vi lagt opp til en utredningsprosess med beslutning om det blir fusjon eller ikke innen utgangen av juni i år, sier han.

Når det gjelder spørsmålet om statsstøtte framholder Lian at det holder for dem med en lovnad fra KD om at basisbevilgningen vil bli videreført.

Han sier den videre utredningen eventuelt skal avklare grunnlaget for å kunne utvikle TFoU til en sterkere forskningsaktør i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning.

– Vi må se på om vi klarer å lage en realistisk utviklingsplan for TFoU i samarbeid med oss. Tuftet på at TFoU er et regionalt forankret forskningsinstitutt, kan det være muligheter for å styrke rollen som anvendt forskningsmiljø for Trøndelags næringsliv og offentlig sektor, med regional, nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering, sier Lian.

- Må bruke den tiden vi trenger

– Hva tenker du om at også NHO har engasjert seg i saken?

– Dette er naturligvis en politisk viktig sak. TFoU er i dag delvis eid av fylkeskommuner og kommuner, både kompetanse i organisasjonen og arbeidsplasser står i fare. Så det er naturlig at det er mange som engasjerer seg, sier Lian.

– Burde dere vurdert fusjonen raskere?

– Vi må bruke den tiden vi trenger for å få utarbeidet et godt nok beslutningsgrunnlag, sier Lian.

Han sier også at vurderingen krever dialog og prosesser internt og eksternt, blant annet for å avklare om det er grunnlag for å finansiere oppbyggingen for å ha forutsetninger for å kunne overleve i et tøft oppdragsmarked.

Trøndelag forskning og utvikling
 • Et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning. Se hjemmeside: https://tfou.no/forskning/
 • Virksomheten er oppdragsbasert
 • Selskapet er eid av Nord universitet, Sintef Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte
 • TFoU har 17 ansatte, i tillegg har de sju tilknyttede medarbeidere
 • Nå vil NTNU Samfunnsforskning fusjonere med TFoU
 • NTNU SF stiller imidlertid en del krav for fusjonen, blant annet å kjøpe aksjene for 1 krone, og at et forskningsfond skal etableres
 • I 2018 hadde TFoU driftsinntekter på i underkant av 16 millioner kroner, og endte året med rundt 1,5 millioner i minus.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.