– Overraskende at Kina går så hardt ut mot Norges Svalbard-politikk

Det kinesiske forskningsmiljøet er kritiske til at det skal legges begrensninger på deres forskning i Ny-Ålesund. – Overraskende, Kina har aldri før engasjert seg i politikken på Svalbard, sier professor Geir Ulfstein.
FORSKNING: Kinesiske forskere ønsker ikke at Norge skal bestemme hva slags forskning de skal gjøre. Bildet er fra Svea på Svalbard, med isforskere fra NTNU, Unis og Russland. 
    
      (Foto: Nancy Bazilchuk)

FORSKNING: Kinesiske forskere ønsker ikke at Norge skal bestemme hva slags forskning de skal gjøre. Bildet er fra Svea på Svalbard, med isforskere fra NTNU, Unis og Russland.  Foto: Nancy Bazilchuk

Forskningsrådet er igang med å utarbeide en ny forskningsstrategi for Ny-Ålesund på Svalbard.

Kina er ett av flere land som har forskningsaktiviteter her.

Forskningsrådet har avventet med å offentliggjøre brevet fra kinesiske forskere, men har vært åpne om at det inneholder krass kritikk av forskningsstrategien.

Universitetsavisa har nå fått tilgang på brevet fra det kinesiske forskningsmiljøet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

«Ikke komfortable»

Det kommer tydelig fram at forskerne er kritiske til at Forskningsrådet skal avgjøre den nye forskningsstrategien.

«Vi er ikke komfortable med slike mekanismer som åpenbart er mangel på en internasjonal avgjørelsesprosess, med tanke på de spesielle egenskapene til Ny-Ålesund…», skriver de.

I sitt innspill til ny forskningsstrategi for Ny-Ålesund skriver det kinesiske forskningsmiljøet at de håper forskningen kan fortsette uten noen form for begrensning eller svekkelse.

De mener Svalbardtraktaten gir alle parter like rettigheter til forskning på Svalbard. Svært mange land har nå signert Svalbardtraktaten, blant dem Kina.

Satser stadig mer på Arktis

Geir Ulfstein er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på folkerett.

– Det er interessant at Kina kommer med høringsuttalelse, viser til Svalbardtraktaten og går så spesifikt inn i den. Det er også overraskende, med tanke på at Kina ikke tidligere har engasjert seg i politikken på Svalbard på denne måten. Men Kina satser stadig mer på Arktis, så det kan jo forklare engasjementet, sier Ulfstein.

Han påpeker at kineserne sier i brevet at de respekterer Norges suverenitet på Svalbard.

– Men så sier de at de savner en internasjonal beslutningstaking når det gjelder forskningsstrategien. Disse to uttalelsene krasjer med hverandre, sier Ulfstein.

Overenskomst om forskning

Kineserne henviser til kapittel 5 i Svalbardtraktaten, der det står at det skal inngås en overenskomst som regulerer betingelsene for forskning. Bestemmelsen er aldri fulgt opp.

De kinesiske forskerne ønsker at prinsippene som skal legges til grunn skal være forskningsmessig frihet, og oppmuntring av forskning og internasjonalt samarbeid

Utenriksdepartementet(UD) har tidligere kommentert til dette at det er Norge som setter rammene for forskningsaktivitet på Svalbard.

– Jeg er enig i UD sin tolkning her. Det er heller ingen andre land som har begitt seg inn på en annen tolkning av kapittel 5. Når det ikke er inngått noen konvensjoner om forskning, er det norsk suverenitet som gjelder, sier Ulfstein.

Kritiske til Polarinstituttet

Kineserne er også kritiske til Polarinstituttets rolle som vert, og at Polarinstituttet skal koordinere forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund.

Forskerne fra Kina mener hvert land skal ha rett til å gjøre beslutninger angående sine forskningsaktiviteter, og mener det er upassende at et institutt fra ett bestemt land skal spille en rolle i koordineringen. De mener heller at NySMAC bør koordinere forskningsaktivitetene.

NySMAC står for Ny-Ålesund Science Managers Committee, og inkluderer representanter fra alle parter med store interesser i Ny-Ålesund. Komitéen skal bedre samarbeid og koordinering blant forskere og forskningsaktiviteter.

Kineserne mener også at det er upassende at Norge skal stille kvalitetskrav til forskningen de gjør i Ny-Ålesund, og vil ikke ha et krav til at forskningen skal være naturvitenskapelig.

– Implisitt sier de at Norge ikke skal ha noen særskilt posisjon sammenlignet med de andre landene, påpeker Ulfstein.

«Vil ikke akseptere»

Forskningsrådet foreslår i den nye strategien at hele området skal kalles Ny-Ålesund forskningsstasjon.

«Vi vil ikke akseptere at vår stasjon skal bli referert til som en bestemt bygning som tilhører den såkalte Ny-Ålesund forskningsstasjon», skriver de kinesiske forskerne. De vil beholde sitt kinesiske navn på bygningen de leier, nemlig The Chinese Arctic Yellow River Station.

– Er det problematisk at kineserne har den holdningen som høringsinnspillet viser?

– Det vil nok avhenge av hvor sterkt Kina står på sine innspill, og hvor viktig rolle de har i Ny-Ålesund. Jeg mener det er viktig at Norge holder en fast linje i denne saken, sier Ulfstein.

Geir Ulfstein, professor ved Det juridiske fakultet ved UiO, sier det er viktig at Norge holder en fast linje i saken.  
    
      (Foto: UiO)

Geir Ulfstein, professor ved Det juridiske fakultet ved UiO, sier det er viktig at Norge holder en fast linje i saken.   Foto: UiO

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Selvbetjent servering skal gi mat til flere

For å møte etterspørselen fra små campuser har Sit dratt igang selvbetjente matstasjoner. Nå ønsker de å utvide tilbudet slik at det blir mulig å kjøpe seg lunsj til alle døgnets tider.

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.