43 prosent av studentene sluttet underveis

Ved HF-fakultetet ved UiO slutter 43 prosent av bachelorstudentene underveis.

Det er stort frafall ved Det humanistiske fakultet ved UiO.
Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Oslo er det universitetet som sliter mest med gjennomføringsgrad og frafall, skriver Forskerforum.

Tall for hele UiO viser at 34,6 prosent har gjennomført på normert tid, og siden 2016 har 36,1 prosent av bachelorstudentene sluttet underveis.

Mange vil bare ha faglig påfyll

Prodekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet ved UiO forklarer frafallet på 43 prosent ved HF-fakultetet med at mange av studentene ikke planlegger å ta en grad, men bare vil ha faglig påfyll. Andre ombestemmer seg i valg av fag i løpet av første studieår.

Ved NTNU har 49,9 prosent fullført treårig bachelorgrad på normert tid siden 2016, og frafallet var på 22,6 prosent.

Rammer fakultetene

Elisabeth Hovdhaugen ved Nifu sier til Forskerforum at den nye finansieringsordninga, der institusjonene får penger for oppnådde grader, rammer fakulteter der studenter bytter til andre programmer.

Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning.