Tung Oslo-dominans i nye forskningsstyrer

Femten «porteføljestyrer» overtar ansvaret for fordeling av midler i Forskningsrådet. Førti prosent av foreslåtte medlemmer kommer fra Oslo. – Vi har sagt hva vi mener, sier NTNUs prorektor Bjarne Foss.

- Geografi er viktig, spesielt i forhold Oslodominansen man fornemmer i sammensetningen av hovedstyret, sier prorektor Bjarne Foss
- Geografi er viktig, spesielt i forhold Oslodominansen man fornemmer i sammensetningen av hovedstyret, sier prorektor Bjarne Foss
Publisert Sist oppdatert

Porteføljestyrene erstatter ordningen med divisjonsstyrer og programstyrer. Forskningsrådet går med dette fra tre til to styrenivåer. De femten styrene er tematisk organisert (se faktaboks). Medlemmene som er foreslått skal til behandling i hovedstyret i Forskningsrådet tirsdag og onsdag.

Navnene er unntatt offentlighet, siden kandidatene ennå ikke er offisielt spurt. Det er imidlertid klart hvilke institusjoner de representerer, samt hvilke sektorer og hvor hen i landet de kommer fra.

Porteføljestyrer

Porteføljestyrene erstatter ordningen med divisjonsstyrer og programstyrer. Hvert av de 15 styrene vil få ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter Forskningsrådet investerer i innenfor et tematisk område eller fagområde:

 • Muliggjørende teknologier
 • Energi, transport og lavutslipp
 • Landbaserte mat, miljø og bioressurser
 • Klima- og polarforskning
 • Petroleum
 • Hav
 • Helse
 • Velferd, kultur og samfunn
 • Utdanning og kompetanse
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Global utvikling
 • Humaniora og samfunnsvitenskap
 • Naturvitenskap og teknologi
 • Livsvitenskap
 • Industri og tjenestenæringer
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

I notatet som legges fram for Hovedstyret framgår at førti prosent av styremedlemmene er fra institusjoner og organisasjoner i Oslo. «Noe av forklaringen på den høye andelen ligger i at mange av de som er foreslått fra interesseorganisasjoner og offentlig sektor er lokalisert i Oslo,» står det å lese i notatet.

- Nær halvparten av Hovedstyret fra Oslo

NTNUs prorektor for forskning og formidling, Bjarne Foss, sier i en kommentar at geografi er én av flere faktorer som det er relevant å vektlegge når kandidater til porteføljestyrene pekes ut.

For det første er faget man representerer og den erfaring man har viktig. Typen institusjon – universitet, instituttsektoren, privat eller offentlig sektor – man tilhører, er også relevant. Dernest forståelsen for betydningen av tverrfaglighet og reell erfaring med internasjonalisering.

Og så er selvfølgelig geografi et element i styrekabalen.

- Geografi er viktig, spesielt i forhold Oslodominanen man fornemmer i sammensetningen av Hovedstyret, understreker Foss.

- 6 av 13 representanter – inklusive 2 ansattrepresentanter – i Forskningsrådets hovedstyre kommer fra Oslo. Det er nesten halvparten, minner NTNUs prorektor om.

14 av 50 fra UiO

Når det gjelder universitets- og høgskolesektoren, er Universitetet i Oslo tilgodesett med 14 av i alt 50 foreslåtte medlemmer. Åtte kommer fra NTNU, landets største universitet. Like mange kommer fr Universitetet i Bergen, og 5 fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

De resterende 15 styremedlemmene fra UH-sektoren fordeler seg på Universitetet i Agder (4), Universitetet i Stavanger (4), NMBU (3), Nord universitet (2) og Norges handelshøyskole (2).

- Får vente og se

På direkte spørsmål om han er fornøyd med uttellingen, svarer han slik:

- Vi argumenterer gjerne med at NTNU er Forskningsrådets største kunde, samt at vi dekker alle relevante virkemidler i sektoren, fra fremragende forskningssentra til tunge anvendelser inn mot industri og samfunnsliv. Denne bredden og dybden bør være interessant for Forskningsrådet, mener Foss.

- I hvilken grad har du sagt dette høyt og tydelig til dem som peker ut kandidatene til styrene?

- NTNU er ikke representert i hovedstyret, men vi har spilt inn en bred pallett av dyktige kandidater slik Forskningsrådet har bedt om.

- Synes du dere er blitt hørt?

- Det får spørre om når den endelige sammensetningen er kjent, svarer prorektor Bjarne Foss.

Røttingen vil vente

UA har bedt Forskningsrådets direktør John Arne Røttingen om kommentar, men Røttingen skriver i en melding at han ønsker å vente til Hovedstyret har hatt saken til behandling.

Fristen til å foreslå kandidater til Forskningsrådet gikk ut 18. januar, og det er den redigerte lista som styret nå får på bordet.

Forskningsrådets styre vurderte nylig hvor vidt man skulle åpne styremøtene for pressen, men besluttet under siste møte at man syntes det var bestå fortsette med å holde diskusjonene over bordet lukket for almennheten.

Powered by Labrador CMS