Nå innføres de nye reglene for studielån

Studentene må nå fullføre graden for å få deler av studielånet omgjort til stipend.
Det blir tøffere krav til studentene, til store protester fra Norsk studentorganisasjon. Her ser vi høyere utdanningsminister Iselin Nybø i samtale med nåværende NSO-leder Marte Øien og tidligere leder Håkon Randgaard Mikalsen. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Det blir tøffere krav til studentene, til store protester fra Norsk studentorganisasjon. Her ser vi høyere utdanningsminister Iselin Nybø i samtale med nåværende NSO-leder Marte Øien og tidligere leder Håkon Randgaard Mikalsen.  Foto: Helene Mariussen

Regjeringens nye regler for studielån innføres fra høsten.

Tidligere har 40 prosent av basisstøtten fra Statens Lånekasse blitt omgjort til stipend så lenge du ikke har bodd sammen med foreldrene dine eller hatt for høy inntekt, trygd eller formue.

Nå stilles det tøffere krav til studentene som tar høyere utdanning. Fra undervisningsåret 2019–2020 må studentene fullføre studiet de har startet på, for å få full omgjøring til stipend.

Studentene vil kunne få 25 prosent av lånet omgjort året etter bestått eksamen, mens 15 prosent omgjøres kun for dem som faktisk fullfører graden på bachelor- eller masternivå.

Unntaket er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og enkelte videreutdanninger for sykepleiere, som fortsatt vil få full omgjøring selv om utdanningen ikke leder fram til en grad.

Under halvparten fullfører

De nye reglene for studielån har blitt møtt med store protester fra studenter og studentorganisasjoner. Et opprop fra Norsk studentorganisasjon (NSO) mot forslaget fikk over 20.000 underskrifter og tilslutning fra nærmere 30 organisasjoner, inkludert KrFU.

Likevel ble regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å innføre reglene.

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener de nye reglene vil gi studenter større høyere motivasjon til å fullføre studiet. Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke fullfører på normert tid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I perioden 2008–2012 begynte om lag 167.000 studenter på et bachelorstudium for første gang. Tre år etter studiestart hadde 50 prosent av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens 43 prosent av de mannlige studentene hadde gjort det samme.

Ber om økt studiestøtte

Leder Håkon Randgaard Mikalsen i NSO har tidligere uttalt at kjernen i problemet er at studenter ikke har tid til å faktisk være studenter. Han mener at det viktigste tiltaket for å få flere studenter gjennom studiene er å øke studiestøtten.

For undervisningsåret 2019–2020 kan studentene få inntil 110. 200 kroner i basisstøtte. Fulltidsstudenter kan i tillegg få utbetalt fire ekstra uker med støtte i juni 2020. Det gir en samlet basisstøtte på 121.220 kroner.

Det er samtidig grenser for hvor mye studenter kan tjene ved siden av studiene for å få lånet omgjort til stipend. Inntektsgrensen er på 182.575 kroner i 2019 og 188.509 kroner i 2020.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.