Brandtzæg med åpen kritikk av NTNU-ledelsen

NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg gikk til det uvanlige skritt å rette åpen kritikk av universitetets ledelse under torsdagens styremøte. – På sin plass, kommenterte Anne Borg.
Styreleder med tøff kritikk: - Man har ikke brakt inn de nødvendige ressurser tidlig nok, det har gått for seint, dette førte til at partene havnet enda lenger fra hverandre, polariseringen har blitt enda større og løsningen ligger enda lenger fram i tid. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Styreleder med tøff kritikk: - Man har ikke brakt inn de nødvendige ressurser tidlig nok, det har gått for seint, dette førte til at partene havnet enda lenger fra hverandre, polariseringen har blitt enda større og løsningen ligger enda lenger fram i tid.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Da styret hadde behandlet ferdig møtepunktet i en sal fullspekket med IHS-ansatte og journalister, reiste styrelederen seg og tok ordet på nytt, denne gangen med et sjeldent forsett: Rette åpen kritikk av universitetets egen ledelse.

- Behandlingen av denne saken har tatt for lang tid. Man burde hatt oppmerksomhet på å løse konflikten tidligere. At man ikke gjorde det, førte altså til at konflikten havnet på styrebordet. Dette er kritikkverdig. Man har ikke brakt inn de nødvendige ressurser tidlig nok, det har gått for seint, dette førte til at partene havnet enda lenger fra hverandre, polariseringen har blitt enda større og løsningen ligger enda lenger fram i tid, slo Brandtzæg fast.

Må få tydelige regler for habilitet

Så kom han inn på habilitetsproblematikken.

- Det er viktig for NTNU at man nå får klargjort tydelige habilitetsregler, slik at man for framtida vet hvordan slikt skal håndteres.

Nå må alle involverte sørge for å ta lærdom av dette, understrekte styrelederen.

- Vi har fått mange erfaringer, en del på godt og mye på vondt, av IHS-konflikten. Det må vi ta med oss videre. Det kan komme flere konflikter i samme kategori, og da må vi ha tatt den nødvendige lærdom.

Brandtzæg understrekte behovet for ekstra oppfølging på fakultetsnivå i det videre arbeidet med reorganisering og forsoningsarbeid.

Når det gjelder forsoning understrekte han sterkt den enkelte medarbeiders selvstendige ansvar.

- Partene må vise vilje til forsoning og endring i atferd. Ingen er tjent med at konfliktene fortsetter, og da må begge sider vise vilje til å komme hverandre i møte, sa Brandtzæg.

Etter styrelederens redegjørelse tok studentrepresentant Adrian Heyerdahl ordet. Han ba om at det ble notert en oppfordring om at konstituert rektor Anne Borg og HF-dekan Anne Kristine Børresen ber de ansatte ved IHS om en skriftlig unnskyldning på vegne av NTNU-ledelsen, hvor de gjør klart og tydelig fast at dette burde ikke ha skjedd.

Omdømme

Til UA viser styrelederen til alvorlighetsgraden når han begrunner kritikken.

- Brandtzæg: Det er en høyst uvanlig foreteelse at NTNUs styreleder retter en direkte, offentlig kritikk av universitetets ledelse. Hvorfor velger du å gå til et slikt skritt?

- Dette er en så alvorlig sak som har utviklet seg over lang tid, og slik kan vi ikke ha det ved NTNU.

- I hvilken grad er denne saken blitt et omdømmeproblem for NTNU?

- Om du ser på NTNUs omdømme så kommer det svært godt ut på alle områder. Men det er klart at selv om dette gjelder en liten del av universitetet, så ser styret på det så som så alvorlig at vi nå har tatt en en slik drastisk beslutning.

- Vil det som du berører i din kritikk kunne få konsekvenser for enkeltpersoner på noe ledelsesplan?

- Dette er ikke en kritikk som går på enkeltpersoner som sådan. Det går på ledelse og hvordan ledelse utøves ved NTNU. Vi ønsker at slike konflikter skal tas hånd om tidligere, slik at de ikke eskaleres og polariseres i en grad hvor parter ikke lenger snakker med hverandre.

- Du var fram til ikke så lenge siden toppsjef for et globalt konsern. Med det i tankene: Når gikk omdømmealarmen i ditt hode, hva denne saken angår?

- Når styret fikk vite om dette, så er det en sak som er så stor som må håndteres over vårt bord.

Godt nok informert?

- Man har kunnet ane at det er en del underlagsdokumenter som har nådd styret litt seint – kjenner du at denne forsamlingen har vært behørig informert for å kunne ta en god beslutning?

- Dette er ikke en liten sak. Vi har fått så mye dokumentasjon, så mye info at man har kunnet føle at man omtrent har druknet i dokumentasjon.

Brandtzæg legger så til at i det private næringslivet råder man over andre virkemidler til å løse tilsvarende fastlåste konflikter.

- Dette er ikke en bedrift, men et universitet, og her har man andre verktøy til disposisjon. Men uansett kan man ikke la slike konflikter få fortsette. Vi skal ikke si noe om hvem som har rett og hvem som har feil. Uansett er det slik at erfaringsmessig må begge parter bidra. Gjør man det, er dette et meget slagkraftig institutt og fagmiljø som vil få til mye bra.

Borg: - Dette må vi lære av

Konstituert rektor Anne Borg tar på sin side styrelederens kritikk med fatning. – På sin plass, slår hun fast.

- Det er høyst uvanlig at NTNU-ledelsen blir utsatt for direkte kritikk i åpent møte slik dere er blitt nå. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at når det gjelder denne saken, som har tatt så lang tid, så er det helt på sin plass. Man må ta inn over seg at ledelsen i stort burde ha forstått kompleksiteten og alvoret i denne saken på et tidligere tidspunkt. Vi fikk kritikk i faktaundersøkelsen, og vi får kritikk nå, og dette må vi lære av.

- Nå har du arvet hovedansvaret for konflikten da du ble konstituert som rektor. Men kjenner du at du har gjort det som står i din makt å ta de nødvendige grep?

- For meg var det nå viktig å få til en avslutning på konflikten raskest mulig. Som konstituert rektor kan jeg ikke sitte og se på en situasjon hvor vi også opplevde brudd på arbeidsmiljøloven.

- Vil kritikken kunne få konsekvenser for enkeltpersoner?

- Det vil jeg ikke spekulere i nå. Vi har en instituttleder som har gått. Jeg tar den videre samtalen om det med styreleder. I etterpåklokskapens lys kan man se at ting kunne og burde ha vært gjort annerledes, men dette er noe vi må komme tilbake til. Når det er sagt, vil jeg understreke at jeg som konstituert rektor har full tillit til dekanen på HF, Anne Kristine Børresen, sier konstituert rektor Anne Borg.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tror ikke NTNU vil fusjonere med tidligere HiNT

Aksel Tjora tror ikke NTNU kommer til å ta tidligere HiNT under sine vinger. – Men samtidig så har NTNU blitt et annet universitet etter fusjonen. NTNU burde kanskje ta et tydeligere regionalt ansvar isteden for å prøve å være et toppuniversitet? spør han.

Her har de mål om å skape et «levende laboratorium»

Ny strategi skal gjøre området rundt Elgeseter gate i Trondheim til et «innovasjonsdistrikt i verdensklasse».

Vedum lover flere studieplasser i distriktene

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover å opprette flere studieplasser i distriktene dersom han kommer i regjering ved valget i 2021.