Oline Sæther blir norske studenters tydeligste stemme

Hun ledet er parlament som erklerte Ola Borten Moe uønsket, nå blir hun den mektigste studentstemmen i ministerens øre.

Oline Sæther gleder seg til å både finne og løse nye problemer i jobben som leder for NSO.
Publisert Sist oppdatert

Sittende leder for studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Oline Marie Sæther, ble valgt til leder av Norsk studentorganisasjon under helgens landsmøte. Hun danket ut motkandidat Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, leder i studentparlamentet ved Oslomet, i kampen om det gjeve ledervervet i norske studenters viktigste interesseorganisasjon.

Fakta

Dette er det nye arbeidsutvalget

Leder: Oline Sæther

Nestleder: Ole-Markus Simonsen

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Harald Bolstad Evensen

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Elida Linnea Slettum

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: Max Henrik Arvidsson

Internasjonalt ansvarlig: Jens Bartnes

Gleder seg til å ta tak i det politiske

Det var en glad ny leder som møtte Universitetsavisa etter at valgresultatet var klart. Det første hun ønsker å ta fatt på politisk er selvfølgelig studentenes økonomiske situasjon, men hun gleder seg også til å følge opp en rekke andre saker.

- Det blir spennende å følge opp skolepengesaken. Vi skal ikke gi oss på den. Gratisprinsippet er noe som NSO fortsetter å stå for. Det skal vi kjempe for til politikerne er lei av oss, selv om de sikkert er det allerede.

Hun presiserte også at det vil være viktig å finne praktiske løsninger for å hjelpe de som er rammet.

- Vi må også finne løsninger i mellomtiden, som å få stipender til internasjonale studenter. Det er ikke noe som er på plass, og som vi må finne løsninger for.

Det hun gleder seg mest til med den politiske delen av jobben er forhandlingene og å finne ut hvordan man felles kan lage gode løsninger som fungerer for begge parter.

- Jeg elsker å finne problemer, og så elsker jeg å finne ut hvor mulighetene er. Det blir nok et år jeg kommer til å huske resten av livet.

Sterk og tydelig stemme

Sæther var enstemmig innstilt av valgkomiteen. Landsmøtets delegater, som representerer medlemslagene ved ulike norske institusjoner, stemte for å følge denne anbefalingen.

- I en krevende tid for norske studenter, vil Oline være en sterk og tydelig stemme, som kan få gjennomslag utad, og virke samlende innad, skrev valgkomiteeen i sin instilling.

Slik ser det nye arbeidsutvalget ut. Fra venstre: Oline Sæther, Elida Linnea Slettum, Ole-Markus Simonsen, Jens Bartnes, Harald Bolstad Evensen og Max Henrik Arvidsson.

NTNU-student Ole-Markus Simonsen ble valgt til nestleder. Han kommer fra NTNU Ålesund, hvor han i dag er leder for det lokale studentparlamentet. Også han var innstilt på forhånd.

Erklærte ministeren uønsket

Sæther og studentparlamentet i Oslo skapte nasjonale overskrifter da de valgte å erklære minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe «persona non grata», eller uønsket. De ble fulgt av parlamentet ved UiB, ved NTNU avviste Studenttinget å følge etter.

Saken ble framhevet i valgkomiteens innstilling.

- I sin rolle som leder av Studentparlamentet ved UiO, har Oline utvist imponerende politisk teft og gjort en god profil i media. Gjennom «persona non grata»-saken har hun vist at hun er tilpasningsdyktig, kommuniserer godt rundt vanskelige saker og gjør sitt beste for å følge opp organisasjonens vedtak.

Det ble også framhevet at Sæther har vist stor vilje til å følge opp NSOs politikk. Under landsmøtedebatten om studiestøtte talte hun tydelig for å holde stø kurs på det eksisterende kravet om å legge studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet (1,5G), heller enn å øke kravet til 2G.