Tester ut digital eksamen til våren

Et pilotprosjekt for å teste ut digital eksamen kan bli realisert allerede dette semesteret.

Publisert Sist oppdatert
Studentrepresentant Michael Johansen var på onsdagens styremøte opptatt av hva som skjer med digital eksamen ved NTNU.
Studentrepresentant Michael Johansen var på onsdagens styremøte opptatt av hva som skjer med digital eksamen ved NTNU.

- Intensjonen er å komme i gang nå til våren, sa prorektor Berit Kjeldstad på onsdagens møte i NTNU-styret.

Prosjektgruppa som utreder digital eksamen, anbefaler at NTNU prøver ut et pilotprosjekt med digital oppgave og innlevering. Men mener det også er nødvendig med et forprosjekt for å avklare spørsmål knyttet til gjennomføring og kostnader.

LES OGSÅ: Den som venter på PC får se

Skoleeksamen

- Vil NTNU stille opp med eget datautstyr, eller skal studentene bruke sitt eget? spurte studentrepresentant Michael Johansen.

- Digital eksamen vil bli avviklet med NTNUs utstyr og det vil være snakk om en tradisjonell skoleeksamen, svarte Berit Kjeldstad.

Dette innebærer, som mange av NTNUs studenter er kjent med, skriftlig og kontrollert eksamen uten kontakt med omverdenen.

BYOD på sikt

I rapporten som prosjektgruppa har utarbeidet om digital eksamen, står det at gruppa i framtida ser for seg at Bring Your Own Device blir den eneste farbare veien å gå. Men det igjen forutsetter at alternative vurderingsformer blir mer vanlig enn dagens skoleeksamen.

Seksjonssjef i Studieavdelingen, Knut Veium, har tidligere uttalt til UA at de kanskje kan avvikle digital eksamen for 5-600 studenter på en gang med dagens tilgang til egnede lokaler.

Studieavdelinga har fått en datasal til rådighet i femte etasje i Høgskoleringen 3, det som også kalles P15-bygget. Der er det plass til om lag 200 PC-er, som kan brukes til et slikt formål. I tillegg kan det hende at de får disponere et par av etasjene under.

- Mange universitet og høyskoler jobber med de samme spørsmålene som oss når det gjelder digital eksamen. Det er derfor ønskelig å få avklart en del av disse på nasjonalt plan, sa prorektor Kjeldstad.