NTNU Samfunnsforskning vil kjøpe forskningsinstitutt for én krone

NTNU Samfunnsforskning ser på Trøndelag Forskning og Utvikling som faglig svakt, men vil likevel kjøpe det. Avgjørelsen fører til uro internt.
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at NTNU Samfunnsforskning (NTNU SF) og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) har vurdert en fusjon.

TFoU er avhengig av en fusjon for å beholde statsstøtten instituttet mottar.

Og 12. mai vedtok NTNU Samfunnsforskning at de ønsker å kjøpe TFoU for deretter å fusjonere virksomheten inn i selskapet.

Betaler 1 krone

Blant betingelsene er blant annet at NTNU SF kjøper alle aksjer i TFoU for 1 krone.

– Hva er bakgrunnen for at dere vil betale kun 1 krone for å ta over selskapet?

– Det er slik vi vurderer forutsetningene i selskapet. TFoU har vist over tid å ha svake faglige og økonomiske prestasjoner, selv om det har skjedd noen positive endringer det siste året, sier Roger Lian, administrerende direktør i NTNU Samfunnsforskning, som er et aksjeselskap heleid av NTNU.

Han sier styret har begrunnet sitt vedtak med en strategisk ambisjon om blant annet å komplettere NTNU SFs rolle med bredere regional relevans, og med å styrke den samlede posisjonen i Trøndelagsregionen.

Vedtaket ble vedtatt med fem mot to stemmer i styret. Ansattrepresentantene Catharina Lindheim og Torgeir Kolstø Haavik bekrefter at de stemte mot vedtaket, men ønsker foreløpig ikke å uttale seg nærmere om bakgrunnen for dette.

– Hva består uenigheten i, Lian?

– Det er uro internt knyttet til at TFoU er et svakt forskningsmiljø, og det er tvil om hvorvidt vi lykkes med ambisjonene våre. Men styret har landet på at dette er en riktig beslutning, sier Lian.

Ikke risikofritt

– TFoU har hatt store problemer de siste årene. Er det en god idé for NTNU SF å ta over?

– Det er ikke risikofritt å gjøre dette for NTNU Samfunnsforskning, men det er en akseptabel risiko. Vi lever av eksternfinansierte prosjekter og det er tøff konkurranse. Dagens TFoU er for svakt, og det må legges en annen plan for utviklingen framover. For å lykkes med dette, ønsker vi blant annet å få istand et forskningsfond, sier Lian.

Han vil ikke kommentere hva hans private synspunkt er, men sier at det er hans jobb å gjøre det styret har vedtatt.

I styrevedtaket står det at hensikten med oppkjøpet blant annet er å styrke instituttets grunnlag for universitetssamarbeid i regionen, og å tilby næringsliv og offentlig sektor forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet.

Forskningsfond

I vedtaket står det også at de nåværende eierne av TFoU må forplikte seg til å finansiere et forskningsfond i samarbeid med NTNU SF.

– Detaljene i hvordan dette forskningsfondet skal innrettes og organiseres, er ennå ikke klart. Det må vi avgjøre i samarbeid med eierne av TFoU. Men planen er at fondet skal brukes til å utvikle forutsetningene for å lykkes, og bidra til å bygge et robust forskningsmiljø på Steinkjer. Vi trenger en langsiktig finansiering av forskning rettet mot regionale aktører, sier Lian.

Finansieringen skal brukes til å gjennomføre forskningsprosjekter og bygge kompetanse, ifølge Lian.

– Planen er at fondet skal finansiere forskning som gir verdiskaping for Trøndelagsregionen, samtidig som kompetansen i forskningsmiljøet øker, sier Lian.

Han sier at han opplever at eierne i TFoU er positive til et oppkjøp mot fusjon, og at NTNU SF derfor tror at dette vil være interessant for dem. Men Lian understreker at TFoU ennå ikke formelt har gått med på avtalen NTNU SF foreslår.

TFoU er positive

Etter hva UA erfarer, skal TFoU og eierne behandle saken fredag 5. juni.

- TFoU er veldig positive til vedtaket NTNU Samfunnsforskning har gjort, og vi ønsker å få gjort en avtale og gjennomført overtakelsen. Basert på de strategiske vurderingene som er gjort i selskapet blir dette sett på som en god utgang, sier Øyvind Skogvold, direktør i TFoU.

Som Universitetsavisa tidligere har skrevet har TFoU lenge stått i fare for å miste basisbevilgningen sin fra Kunnskapsdepartementet på grunn av manglende måloppnåelse.

I siste årsregnskap sto følgende å lese: «Kunnskapsdepartementet videreførte basisfinansieringen for TFoU i 2019. Departementet forutsetter at TFoU i løpet av året gjennomfører og ferdigstiller en fusjon med en annen FoU-institusjon».

- Er dette en avtale dere hadde gått med på om dere ikke hadde stått i fare for miste basisbevilgningen?

- Vi har jobbet for å få til løsninger hvor vi går inn i andre selskap i lengre tid. Det kan være vi hadde gått inn i et selskap uansett, men nå er departementet sin rolle i saken en ganske vesentlig rammefaktor. De skal også si sin mening, sier Skogvold og legger til at TFoU har troen på at fusjonen vil bli gjennomført.

- Vedtaket ble gjort mot to stemmer. Hvordan blir det å eventuelt fusjoneres inn i et selskap hvor enkelte ikke ønsker fusjonen?

- Vi forholder oss til det vedtaket som er gjort.

Trøndelag forskning og utvikling
 • Et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning. Se hjemmeside: https://tfou.no/forskning/
 • Virksomheten er oppdragsbasert
 • Selskapet er eid av Nord universitet, Sintef Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte
 • TFoU har 17 ansatte, i tillegg har de sju tilknyttede medarbeidere
 • Nå vil NTNU Samfunnsforskning fusjonere med TFoU
 • NTNU SF stiller imidlertid en del krav for fusjonen, blant annet å kjøpe aksjene for 1 krone, og at et forskningsfond skal etableres
 • I 2018 hadde TFoU driftsinntekter på i underkant av 16 millioner kroner, og endte året med rundt 1,5 millioner i minus.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.