NTNU Samfunnsforskning

Gikk for oppkjøp av institutt selv om rapport mente det var dårlig idé

Styreleder Kari Melby fikk med seg styret i NTNU Samfunnsforskning på oppkjøp av institutt, til tross for at rapport fra ledelsen av NTNU SF gikk imot det.
- De ansatte og ledelsen har blitt grundig hørt i spørsmålet om overtakelse av TFoU. De har rett når de hevder at denne fusjonen ikke styrker NTNU SF sin forskningskvalitet på kort sikt, sier styreleder Kari Melby. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

- De ansatte og ledelsen har blitt grundig hørt i spørsmålet om overtakelse av TFoU. De har rett når de hevder at denne fusjonen ikke styrker NTNU SF sin forskningskvalitet på kort sikt, sier styreleder Kari Melby.  Foto: Tore Oksholen

NTNU Samfunnsforsknings ledelse og ansatte sa i en rapport nei til fusjon med TFoU. Styreleder Kari Melby bekrefter at en fusjon ikke styrker NTNU SF på kort sikt, men vil likevel gjennomføre den.

UA skrev nylig at NTNU Samfunnsforskning ønsker å kjøpe forskningsinstituttet TFoU for én krone.

UA har fra flere kilder fått vite at det ble utarbeidet en rapport fra NTNU Samfunnsforskning før saken om mulig fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling skulle behandles.

Rapporten var det ledelsen ved NTNU Samfunnsforskning som sto bak. Den skulle vurdere hvorvidt en fusjon med TFOU burde gjennomføres. Konklusjonen i rapporten var klar: Nei til fusjon med TFoU.

Balansert rapport

De tillitsvalgte ble også holdt løpende orientert om rapporten, og bidro i prosessen.

Berit Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning, sier det var overraskende når styret bestemte seg for å gå for fusjon. 
    
      (Foto: Privat)

Berit Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning, sier det var overraskende når styret bestemte seg for å gå for fusjon.  Foto: Privat

– Jeg var ikke tillitsvalgt på dette tidspunktet, men jeg hadde inntrykk av at rapporten var balansert og veide for og imot fusjon. Rapporten konkluderte med at det ikke burde gjennomføres en fusjon med TFOU, sier Berit Therese Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning.

De ansatte var enige

Hun sier fagforbundet var enig i konklusjonen.

– Vi uttrykte vår støtte, og jeg opplevde det var stor enighet om dette blant de ansatte, sier Nilsen.

Men under styremøtet 12. mai endte likevel konklusjonen opp med å bli en annen.

– Jeg må si at det var overraskende da styret likevel bestemte seg for å gå for fusjon, til tross for at konklusjonen i rapporten var såpass klar, sier Nilsen.

Hun understreker at hun ikke deltok på styremøtet, og ikke har full kjennskap til detaljene.

– Hvordan oppleves situasjonen nå for de ansatte?

- Det er nok litt ulikt. Noen er engasjert i saken, andre mener at det ikke er så mye å gjøre med saken lenger nå, sier Nilsen.

– Uro internt

UA har spurt Roger Lian om innholdet i rapporten som sa nei til fusjon. Lian sier at han ikke har noen kommentarer utover det han allerede har sagt.

Lian har tidligere sagt til UA at det er uro internt knyttet til at TFoU er et svakt forskningsmiljø, og det er tvil om hvorvidt NTNU SF vil lykkes med ambisjonene sine.

– Det er ikke risikofritt å gjøre dette for NTNU Samfunnsforskning, men det er en akseptabel risiko, sa Lian da.

– Styrker ikke NTNU SF på kort sikt

Styreleder Kari Melby svarer på spørsmålene på mail.

– Hva er årsaken til at dere først ber om en utredning, men så velger å ikke følge konklusjonene i den?

– NTNU SF er et AS, det har et styre som er oppnevnt at eier, og det er styrets ansvar å treffe den beslutningen det mener er best. I denne saken falt styrets flertall etter grundig diskusjon ned på en annen konklusjon enn den som var foreslått fra administrerende direktørs side. Det er sjelden det skjer, men det var altså tilfelle i denne saken, sier Melby.

– Har de ansatte blitt hørt i denne saken?

– Ja, de ansatte og ledelsen har blitt grundig hørt. De har rett når de hevder at denne fusjonen ikke styrker NTNU SF sin forskningskvalitet på kort sikt, sier Melby.

Mer nærhet til regionen

Hun mener imidlertid at en fusjon med TFoU kan bidra med mer nærhet til regionale aktører og nettverk, noe som kan komplettere dagens virksomhet ved NTNU SF.

– Og det er viktig for et institutt som må ha fokus på anvendelse av kunnskap. Styret har lyttet til de ansatte, men likevel kommet til en annen konklusjon, sier hun.

Melby bekrefter at det var hun som kom med forslaget om fusjon under styremøtet 12. mai. Hun sier eierne til TFoU, som er store regionale private og offentlige aktører, sterkt har ønsket fusjon.

– Vi svarer på det ved å stille krav om en finansiering av et forskningsfond, sier Melby, som mener fusjonen kan forsterke koblingen mellom kunnskapsmiljø og næringsliv eller offentlig sektor. 

Hun sier et annet argument for fusjon er de endringene som skjer i den samfunnsvitenskapelige instituttsektoren. Hun påpeker at NTNU SF er et stort institutt som tar mål av seg til å være nasjonalt ledende på sine felt, mens TFoU er en liten enhet.

– Vi mener TFoU bør få sjansen til å vise om den kan utvikle seg i en større sammenheng, og at NTNU SF styrker sin posisjon i sektoren gjennom fusjoner, og slik bli en enda tydeligere nasjonal aktør, sier hun.

UA har forsøkt å få kommentarer fra alle styremedlemmene til hvorfor de stemte som de gjorde, men ingen av dem ønsker å gi kommentar - flere av dem henviser isteden til styreleder Kari Melby.

Diskusjonene pågår

Øyvind Skogvold, direktør i TFoU, sier det nå pågår diskusjoner med eierne av TFoU for å få avtalen i havn.

– Jeg tror vi kommer i mål. Men det er mange eiere, både politiske og private aktører. Dermed er det flere ulike prosesser som må landes først, sier han.

Han har tidligere sagt til UA at han forholder seg til vedtaket som er gjort i NTNU SF, på spørsmål om hvordan det blir å fusjoneres inn i et selskap der endel ikke ønsker fusjonen.

Får ikke innsyn

Universitetsavisa har forsøkt å få tilgang til både protokollen fra styremøtet, forslaget som ble lagt frem for styret og rapporten som skulle fungere som grunnlag for avgjørelsen, men NTNU Samfunnsforskning nekter å gi ut dokumentene.

NTNU Samfunnsforskning AS er et heleid datterselskap av NTNU, og dermed underlagt offentlighetsloven. Lian skriver til Universitetsavisa at avslaget begrunnes med taushetsplikt for næringsopplysninger av konkurransemessig betydning, hensynet til beskyttelse av forhandlingsposisjon og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.