NTNU bryter sensurfristloven

Sykepleierstudentene ved tredje året reagerer på at NTNU ikke gir dem eksamensresultatene i tide.
– At NTNU sier at det kan legges til 10 dager sensurfrist ved juleferien er direkte feil. Ferie i seg selv er ikke særlig grunn til utsettelse, synes sykepleierstudent Marthe Endresen. 
    
      (Foto: Privat)

– At NTNU sier at det kan legges til 10 dager sensurfrist ved juleferien er direkte feil. Ferie i seg selv er ikke særlig grunn til utsettelse, synes sykepleierstudent Marthe Endresen.  Foto: Privat

(Saken er oppdatert med kommentarer fra fagansvarlig ved instituttet)

– Vi har opplevd at universitetet har satt sensurfristen lengre enn det nasjonale lovverket tillater. Eksamen var avholdt 18. desember og i følge nasjonale regler skulle da sensurfrist vært satt til 08.01.19. Fristen har imidlertid blitt satt til 15.01.19, men resultatene ble igjen forsinket til 16. januar, sier sykepleierstudent Marthe Endresen.

NTNU skriver på sine hjemmesider at sensurfristen for eksamen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Det påpekes at om helligdager kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med tilsvarende antall dager. Om dette gjelder jule- og nyttårsdagene forlenger NTNU sensurfristen med ti ekstra dager, i tillegg til de tre ukene.

- Vi må balansere sensurfristen mot ansattes behov for ferie i forbindelse med julehøytiden, sier prorektor Anne Borg. 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Vi må balansere sensurfristen mot ansattes behov for ferie i forbindelse med julehøytiden, sier prorektor Anne Borg.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

– At NTNU sier at det kan legges til 10 dager sensurfrist ved juleferien er direkte feil. Ferie i seg selv er ikke særlig grunn til utsettelse, synes Endresen.

Emnet det er snakk om er Sykepleie 3. år ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Endresen reagerer på at instituttene setter sine egne frister som ikke stemmer overens med Kunnskapsdepartementets retningslinjer. Hun påpeker at studentene opptil flere ganger har opplevd at fristen utsettes med mange dager. Dette særlig forbindelse med ferieperioder som jul og påske.

Følger ikke lovverket

Kunnskapsdepartementet gir klar beskjed om at de anbefaler en sensurfrist på inntil tre uker. Loven åpner for at sensuren kan utsettes dersom "særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.», men det er ikke nødvendigvis åpenbart hva som menes med særlige grunner, skriver studentrettigheter.no. Uforutsette hendelser eller sykdom hos sensor er beskrevet som åpenbare grunner til forlengelse av sensuren. Ferie eller lignende er derimot beskrevet som en ikke særlig grunn for utsettelse av sensur.

Loven sier også at det verken er tillatt å utsette sensurfristen fordi den faller i romjulen, eller fordi det er flere helligdager underveis i perioden. Unntaket er om sensurfristen faller direkte på en helligdag eller en helgedag. Da flyttes datoen til nærmeste virkedag. Altså om eksamen holdes 4. desember vil utgangspunktet for sensuren ligge ved 1. juledag. Da flyttes sensuren til 27. desember, som blir førstkommende virkedag etter helligdagsperioden, skriver Kunnskapsdepartementet.

Skjer gang på gang

– Det kan være at universitetet har hatt særlig grunn til å utvide  denne fristen, men dette er ikke første gang en sensurfrist blir forskjøvet. Nå klarer de heller ikke forholde seg til sin egne forsinkede frist. Dette er frustrerende for oss studenter, sier Endresen.

Emnet Sykepleie 2. år led også denne skjebnen rundt påske i fjor, og mikrobiologieksamen for førsteklassestudentene ved samme institutt har også fått veldig utvidet frist. Eksamen var avholdt 19. desember 2018, og sensurfrist er satt til 19. januar 2019, altså en hel måned etter eksamen.

– Det er frustrerende å vente så lenge, spesielt for de som må planlegge å lese til konteeksamen, sier Endresen.

Hun ville forventet at et universitet som NTNU klarer å følge nasjonalt lovverk, kontra å utføre egne praksiser.

Ble tatt opp på styremøte

Spørsmål rundt sensurfristen ble i dag tatt opp under NTNUs styremøte i Oppdal, hvor det arrangeres ledersamling. Prorektor for utdanning, Anne Borg, bekrefter at man har en praksis med å legge til 10 dager på toppen av de lovfestede 21 dagene, om jule- og nyttårsdagene faller under sensurfristen.

– Vi må balansere sensurfristen i hensyn til at ansatte har behov for juleferie. Her viser vi til de røde dagene i jula.

Borg legger til at dette de må se på dette på nytt. Anne Marie Snekvik, jurist i sentraladministrasjonen, sier NTNU har lenge praktisert den nevnte ordningen, men det er mulig ordningen bør revideres.

Ga beskjed

Endresen var institutt- og kulltillitsvalgt i fjor, hvor hun benyttet anledningen til å gi tilbakemelding om de sene sensurene.

– Dette er en praksis vi har tatt det opp med instituttet for lenge siden. At det fortsatt praktiseres, og det er for dårlig. NTNU skal være et av landets beste universitet, og da bør de forholde seg til nasjonale lover.

– Instituttet påstod at sensuren var tidsnok til 15. januar, men at eksamenskontoret ikke hadde publisert resultatene. Selv ringte jeg eksamenskontoret 14.30 denne dagen, og da hadde de ikke mottatt noe fra instituttet. Om resultatene sendes såpass sent på dagen får selvsagt ikke eksamenskontoret publisert dem. Det er frustrerende når instituttet allerede har satt seg så sen frist.

- Vi følger NTNUs retningslinjer

Instituttet forsvsrfer seg med at man følger NTNUs retningslinjer.

- Hvorfor er sensurfristen satt til 15. januar?

– Vi har tatt utgangspunktet i NTNUs retningslinjer, som blant annet sier at sensurfristen forlenges dersom helligdager kommer i sensurperioden. Da forlenges fristen med tilsvarende antall dager. Men jeg er enig i at dette er litt problematisk i forhold til Universitet og høyskoleloven, sier fagansvarlig Lene Elisabeth Blekken.

Blekken påpeker at hun gjerne ønsker en avklaring om tematikken.

– Det står i lovverket at sensuren skal gis innen tre uker om ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Hva som defineres som «særlige grunner» er åpent for tolkning, sier hun.

5 virkedager

Selv tar Blekken utgangspunkt i at det inngår fem virkedager i en uke, når man trekker fra helgen. Med tre ukers sensurfrist gir dette 15 virkedager med arbeid for en sensor. I tillegg kommer julens helligdager gjerne i kollisjon med disse virkedagene, og må legges oppå de 15 virkedagene. Dermed går sensuren over tre uker.

– 1. november sendte vi, instituttet, en henvendelse til fakultetet om hvordan vi skulle forholde oss til nasjonalt lovverk kombinert med NTNUs tolkning. Vi fikk beskjed om at det kunne legges til ti virkedager da det var juleferie. Vi tenkte det ikke var nødvendig med ti dager ekstra, så jeg la dermed på fem virkedager for å gjøre opp for helligdagene.

Hun ønsker også å bruke sensorer som har høy kjennskap til emnet og høy kompetanse. Om sensur skulle vært levert tidligere måtte flere sensorer ha kommet på banen, som man kan risikere at ikke har samme tilknytting til emnet.

Til slutt påpeker hun at hun ønsker et godt samarbeid med studentene.

– Jeg ønsker først og fremst at vi kan jobbe godt studentene, og at vi kan ha en god dialog om dette, sier fagansvarlig Lene Elisabeth Blekken.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.