Internasjonalisering:

NTNU inngår pilot-samarbeid med Kina

Oppdal: - Jiangsu ligger der, Shanghai der, og der borte er Beijing.
Bjørn Gustafsson og Bjarne Foss orienterte om NTNUs samarbeid med Jiangsu, som bygger på kontaktmellomaktører i provinsen og professorerved MH-fakultetet som opprinnelig kommer fra provinshovedstaden Nanjing. Samarbeidet som er under utvikling så langter innenfor helseområdet, mendeter interesseforsamarbeid også innenfor flereandre fagområder. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Bjørn Gustafsson og Bjarne Foss orienterte om NTNUs samarbeid med Jiangsu, som bygger på kontaktmellomaktører i provinsen og professorerved MH-fakultetet som opprinnelig kommer fra provinshovedstaden Nanjing. Samarbeidet som er under utvikling så langter innenfor helseområdet, mendeter interesseforsamarbeid også innenfor flereandre fagområder.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Internasjonalisering er overskriften for årets lederkonferanse på Oppdal. Etikk er et av temaene som vil bli problematisert under konferansen.

NTNU-styret fikk et stykke global etikk på styrebordet onsdag kveld, da man ble forelagt en bredt anlagt samarbeidsavtale mellom universitetet og Jiangtsu-provinsen i Kina.

- Dette er en ny type samarbeid

Det var da prorektor for forskning og formidling, Bjarne Foss, benyttet anledningen til å gi styrets medlemmer en rask innføring i kinesisk geografi i forbindelse med sin redegjørelse han redegjorde for samarbeidsavtalen.

Med denne avtalen har NTNU satt i gang samarbeid med internasjonalt næringsliv og forvaltning, ikke universiteter.

- Dette skal sikre internasjonal markedstilgang for forskningsresultater fra NTNU, forklarte dekan Bjørn Gustafsson da han tok ordet for å gjøre rede for den inngåtte pilotavtalen innen helse.

- Samarbeidsavtalen representerer en ny modell for hele universitetssektoren, forklarte Foss.

Norske verdier i bunn

Noen premisser er førende for dette samarbeidsmodellen, som er ny i norsk sammenheng:

- Norsk utenrikspolitikk skal være gjeldende.

- Norske verdier skal ligge i bunn.

- Man fører løpende dialog med Kunnskapsdepartementet

- Det er avgjørende at alt samarbeid støtter opp under NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden» og at universitetets verdigrunnlag står seg i alle aktiviteter 

- Vi har kontroll, foreløpig

Provinsen er en av de mest innovative i Kina, blant annet med den høyeste årlig veksten i investeringer i forskning og innovasjon med 19 prosent, forklarte Foss videre. Men han la ikke skjul på at det medfølger betydelige utfordringer å samarbeide med en gigantnasjon som Kina, med et verdisett 'nokså ulikt vårt'.

- La meg si det sånn: Vi har full kontroll på det som skjer nå, sa Foss.

Til dette tok Svein Richard Brandtzæg ordet og knyttet en særlig kommentar.

- Det siste er viktig, for vi ser er en tydelig tekno-nasjonalisme i Kina, sa Brandtzæg.

Litt senere minnet NTNUs styreleder – og Hydros konsernsjef – om at man må passe på å hele tida ha den storpolitiske konteksten present.

- NTNU må ha i mente at vi ser økende spenning i Kina, ikke minst hvordan vi bør respondere i tilfelle en geopolitisk krise, formante Brandtzæg.

- Må ikke være blinde

Kjersti Møller var blant dem i styret som benyttet anledningen til å minne om de etiske dilemmaene som følger med.

- Vi må i det minste vise at vi drøfter dette, for slik dokumentet vi har fått oss forelagt framstår nå, ser det ikke slik ut. Vi må ikke framstå som blinde for disse utfordringene.

Nina Refseth sa seg enig, og la til at det er viktig å passe på balansert styrkeforhold i samarbeidsrelasjonene.

- I området medisin, hvor man her har inngått avtale, ser det ut som balansen er i orden. Jeg mener vi må foreta disse vurderingene på nytt hver gang man måtte inngå slike samarbeidsavtaler, sa Refseth.

Et annet aspekt ved samarbeidet er kinesiske studenter og forskere på faglige opphold ved NTNU. Organisasjonsdirektør Ida Munkeby benyttet anledningen til å informere styret om at hun gjennomførte et heldagsmøte mandag denne uken med PST, og hvor blant annet samtlige teknologidekaner deltok.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.